GET /api/proteins/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: text/csv ;utf-8
Vary: Accept

agg,doi,genbank,ipg_id,name,pdb,pdb.0,pdb.1,pdb.10,pdb.2,pdb.3,pdb.4,pdb.5,pdb.6,pdb.7,pdb.8,pdb.9,seq,slug,states.0.brightness,states.0.em_max,states.0.ex_max,states.0.ext_coeff,states.0.lifetime,states.0.maturation,states.0.name,states.0.pka,states.0.qy,states.0.slug,states.1.brightness,states.1.em_max,states.1.ex_max,states.1.ext_coeff,states.1.lifetime,states.1.maturation,states.1.name,states.1.pka,states.1.qy,states.1.slug,states.2.brightness,states.2.em_max,states.2.ex_max,states.2.ext_coeff,states.2.lifetime,states.2.maturation,states.2.name,states.2.pka,states.2.qy,states.2.slug,states.3.brightness,states.3.em_max,states.3.ex_max,states.3.ext_coeff,states.3.lifetime,states.3.maturation,states.3.name,states.3.pka,states.3.qy,states.3.slug,states.4.brightness,states.4.em_max,states.4.ex_max,states.4.ext_coeff,states.4.lifetime,states.4.maturation,states.4.name,states.4.pka,states.4.qy,states.4.slug,states.5.brightness,states.5.em_max,states.5.ex_max,states.5.ext_coeff,states.5.lifetime,states.5.maturation,states.5.name,states.5.pka,states.5.qy,states.5.slug,states.6.brightness,states.6.em_max,states.6.ex_max,states.6.ext_coeff,states.6.lifetime,states.6.maturation,states.6.name,states.6.pka,states.6.qy,states.6.slug,states.7.brightness,states.7.em_max,states.7.ex_max,states.7.ext_coeff,states.7.lifetime,states.7.maturation,states.7.name,states.7.pka,states.7.qy,states.7.slug,switch_type,transitions.0.from_state,transitions.0.to_state,transitions.0.trans_wave,transitions.1.from_state,transitions.1.to_state,transitions.1.trans_wave,transitions.2.from_state,transitions.2.to_state,transitions.2.trans_wave,transitions.3.from_state,transitions.3.to_state,transitions.3.trans_wave,transitions.4.from_state,transitions.4.to_state,transitions.4.trans_wave,uniprot,uuid
,10.1126/science.273.5280.1392,,,10B,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,10b,,525,513,30800,,,default,,,10b_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,RO9XQ
,10.1126/science.273.5280.1392,,,11,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSWQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,11,,512,502,33000,,,default,,,11_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,W92N1
t,10.1126/science.1102506,,,22G,,2Z6X,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICIATNDITLDGDCFIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIKSHDKDYNNVNLHEHAEAHSGLPRQAK,22g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1UZQ4
,10.1002/cbic.200300818,,,(3-F)Tyr-EGFP,,1RRX,,,,,,,,,,,SKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGI,3-ftyr-egfp,,514,484,,,,default,,,3-ftyr-egfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2VPWT
,10.1126/science.273.5280.1392,,,5B,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,5b,,524,512,19400,,,default,,,5b_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,G9FG2
,10.1126/science.273.5280.1392,,,6C,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,6c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GXLGY
,10.1007/s10126-007-9049-6,AAT77753,3563998,A1a,,,,,,,,,,,,,MALSKHGLTKDMTMKYHMEGSVDGHKFVITGHGDGNPFEGKQTINLCVAEGGPLPFSEDILSAAFDYGNRVFTEYPQGMVDFFKNSCPAGYTWHRSLLFEDGAVCTTSADITVSVEENCFYHNSKFHGVNFPADGPVMKKMTTNWEPSCEKIIPVPRQGILKGDIAMYLLLKDGGRYRCQFDTIYKAKSDPKEMPEWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLVEHAVASRSALPG,a1a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q692V6,7XNWJ
,10.1021/ja3073337,,,A44-KR,,4B30,,,,,,,,,,,MEGGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNAHAVCETGKLPMSWKPICHLIQYGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPNETHMFPHGPNAVRQLAFIGFTTADGGLMMGHFDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQMRDTSDKRDHVCQREVAYAHSVPRITSAIGSDED,a44-kr,,520,397,,,,default,,,a44-kr_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,D77WT
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06856,3620752,aacuCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQSQYGSIPFTKYPDDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTNHNRDYTSVEQCEISIARKPVVA,aacucp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PU8,LZSRC
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06848,3620743,aacuGFP1,,,,,,,,,,,,,MSLSKHGITQEMPTKYHMKGSVNGHEFEIEGVGTGHPYEGTHMAELVIIKPAGKPLPFSFDILSTVIQYGNRCFTKYPADLPDYFKQAYPGGMSYERSFVYQDGGIATASWNVGLEGNCFIHKSTYLGVNFPADGPVMTKKTIGWDKAFEKMTGFNEVLRGDVTEFLMLEGGGYHSCQFHSTYKPEKPVELPPNHVIEHHIVRTDLGKTAKGFMVKLVQHAAAHVNPLKVQ,aacugfp1,22.51,502,478,36900,,,default,,0.61,aacugfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV6,498LC
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06845,3620755,aacuGFP2,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYRMEGSVNGHEFTIEGVGTGYPYEGKQMSELVIIKPKGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWNIRLEGNCFIHNSIFHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKSFEKMTVSKEVLRGDVTMFLMLEGGGYHRCQFHSTYKTEKPVELPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEAHAAAHVNPLKVQ,aacugfp2,66.67,513,502,93900,,,default,,0.71,aacugfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV9,3W5ZV
d,10.1101/677344,,,AausFP1,,,,,,,,,,,,,MSYGALLFREKIPYVVEMEGDVEGMKFSVRGKGHGDANTGKIEASFICTTGELPVPWSSILTTVTYGAQCFAKYPNDIKDYPKSAMPEGYVQERTITFENDGVYKTRAEVTYEKGSVYNRVTLNGSGFKKGGNILGKKLEFNYNPHCIYVLPDVQNNGIKCYINIVHDVIGGGQIIAAHQQLNTPLGGGPVDIPHYHHIQAHTILSKDPKETRDHMNVVEVFRAIDCKTAYA,aausfp1,164.9,510,504,170000,,,default,4.4,0.97,aausfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,C2FJQ
,10.1101/677344,,,AausFP2,,,,,,,,,,,,,MACGALLFKGKIPFVVELEGDVNGEVFSVRGNGWGDGSTGKLEIKFVCTTGEVPLAWESLICSMAYGALVFCKYPSNINDFFKSTMPRGYIQERKISYENDGTFDVRQEVTYENGALYNRVKFNGSGFRKDGNVLGKKLDLTSIGTCIYIMGNDEGTGLKGVFNKAFKVIGGNRQIASHVQTQTPIGDGLVSIPDYHVMHNHIACSKDPSETRDHIIVKESLRAVDCNTEYM,aausfp2,,,609,52000,,,default,6.0,,aausfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UHNQV
,10.1101/677344,,,AausFP3,,,,,,,,,,,,,MACGALLFKGKIPFVVELEGDVNGEVFSVRGNGWGDGSTGKIEIKFVCTTGEIPVAWESLVCSLAYGALVFAKYPSNINDFFKSTMPKGYIQERNIQFENDGQYVTRAEVTYENGTLYNRVKLNGSGFRKDGNILGKKLDSTSLGTCIYIMGNDQGNGLKGVYNKAYKVIGGNRQLASHQQTHTPIGDGLVSIPDYHVMHNHIACSKDPSETRDHIIVKESLRAVDCNTEYM,aausfp3,,,587,59000,,,default,6.5,,aausfp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OEVJT
d,10.1101/677344,,,AausFP4,,,,,,,,,,,,,MNCGALLFQQKVPFIVEMEGDVNGEIFSVRGNGFGNATTGKLDILFVCTTGEIPVAWESLISSLAYGAFVFAKYPSNIADFFKSTMPEGYIQERKVTFENDGTYETHATVTYENGAIFERVKLTGTGFREDGNILGKKLEITSLGTPLSIMADDEGKGLRSVFNQAIKVVGGNRQIAIHEQRNRPIGDGLISVPDYHTLHNHLKCSKVSTEKRDHMMVNETLKAIDCQTAYL,aausfp4,,513,477,69000,,,On,,,aausfp4_on,,,,,,,Off,,0.001,aausfp4_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,aausfp4_off,aausfp4_on,340,aausfp4_on,aausfp4_off,480,,,,,,,,,,,F5F6H
d,10.1101/677344,,,AausGFP,,,,,,,,,,,,,MKIYCEGEKLFKGIVPIQIELNGDVNGHKFSVHGEGQGEAEMGRLTLRFVCTTGKMPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPEHMKMHDFFKSAMPEGYTQERTIFFDKDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELTGTGFKEDGNILGHKMEYNYNSHNVYIMSDKAKNGIKVNFKIRHNIEDGTVQLADHYQANYPLGKGPVLLPEDHYLSTQSALTKDPHETRDHMLLLEFVTAAGITHGMDELYK,aausgfp,21.17,503,398,29000,,,default,4.8,0.73,aausgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,D7QYG
,10.1093/molbev/msp194,ACV52387,18466459,acanFP,,,,,,,,,,,,,AIKPDMKIKLCMEGAVNGHPFMIEGEGKGKPFDGKQNMELKVKEGGPLPFAYDILTTVFNYGNRVFAKYPRDIADYFKQSFPEGFSWERSMAYEDGGICIATNNITLMKGDCFXYXIRFDGVNFPANXPVMQKKXVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDINMALLLEGGGHYRCDFKTT,acanfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWU4,24DHR
m,10.1074/jbc.m109.092320,AAN41637,1780484,aceGFP,,3LVA,,,,,,,,,,,MSKGAELFTGIVPILIELNGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFEDDGNYKSRAEVKFEGDTLVNRIELTGTDFKEDGNILGNKMEYNYNAHNVYIMTDKAKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMIYFGFVTAAAITHGMDELYK,acegfp,27.5,505,480,50000,,,default,,0.55,acegfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6YGZ0,GQRF2
m,10.1074/jbc.m109.092320,,,aceGFP-G222E-Y220L,,,,,,,,,,,,,MSKGAELFTGIVPILIELNGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFEDDGNYKSRAEVKFEGDTLVNRIELTGTDFKEDGNILGNKMEYNYNAHNVYIMTDKAKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMILFEFVTAAAITHGMDELYK,acegfp-g222e-y220l,,508,396,,,,default,,,acegfp-g222e-y220l_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DH5VX
,10.1042/bj20021966,AAP69597,1780523,aceGFP-h,,,,,,,,,,,,,SKGAELFTGIVPILIELNGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFEDDGNYKSRAEVKFEGDTLVNRIELTGTDFKEDGNILGNKMEYNYNAHNVYIMTDKAKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMIYFGFVTAAAITHGMDELYK,acegfp-h,,505,390,,,,default,,,acegfp-h_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WBLSA
wd,,,,AcGFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGAELFTGIVPILIELNGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFEDDGNYKSRAEVKFEGDTLVNRIELTGTDFKEDGNILGNKMEYNYNAHNVYIMTDKAKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMIYFGFVTAAAITHGMDELYK,acgfp1,27.5,505,475,50000,,,default,,0.55,acgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6ORKJ
,10.1038/s41586-019-1882-z,LC381432,,Achilles,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATIGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLAVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGSGFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSFLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,achilles,70.4,525,513,110000,,,default,5.5,0.64,achilles_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MLHQR
t,10.1002/pro.3540,,,AdRed,,6AA7,,,,,,,,,,,MALSKHGLTKDMTMKYRMEGCVDGHKFVITGHGNGSPFEGKQTINLCVVEGGPLPFSEDILSAVFDYGNRVFTDYPQGMVDFFKNSCPAGYTWQRSLLFEDGAVCTASADITVSVEENCFYHESKFHGVNFPADGPVMKKMTINWEPCCEKIIPVPRQGILKGDVAMYLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKTDSKKMPEWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLAEHSVASRSALP,adred,,612,567,,,,default,4.0,,adred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A0A1S7IWI8,DAH3B
,10.1002/pro.3540,,,AdRed-C148S,,,,,,,,,,,,,MALSKHGLTKDMTMKYRMEGCVDGHKFVITGHGNGSPFEGKQTINLCVVEGGPLPFSEDILSAVFDYGNRVFTDYPQGMVDFFKNSCPAGYTWQRSLLFEDGAVCTASADITVSVEENCFYHESKFHGVNFPADGPVMKKMTINWEPSCEKIIPVPRQGILKGDVAMYLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKTDSKKMPEWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLAEHSVASRSALP,adred-c148s,,599,560,,,,default,,,adred-c148s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,THMOX
t,10.1371/journal.pone.0002680,ACD13192,14926073,aeurGFP,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVATGYPYEGKQMSELVIIKPKGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADIPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWNIRLEGNCFIHNSIFHGVNFPADGPVMKKQTIGWDKSFEKMTVSKEVLRGDVTMFLMLEGGGYHRCQFHSTYKTEKPVTLPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEALAAAHVNPLKVQ,aeurgfp,97.62,515,504,145700,,,default,,0.67,aeurgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B6CTZ3,4NRYW
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06857,3620756,afraGFP,,,,,,,,,,,,,MSVIVKEMMTKLHMEGTVNGHAFTIEGKGKGDPYNGVQSMNLDVKGGAPLPFSFDLLTPAFMYGNRVFTKYPEDIPDFFKQVFPEGYHWERSITFEDQAVCTATSHIRLDQKEMCFIYDVRFHGVNFPANGPIMQKKILGWEPSTEKMYARDGVLKGDVNMTLRVEGGGHYRADFRTTYKAKKPVNLPGYHFIDHRIEITKHSKDYTNVALYEAAVARHSPLPKVA,afragfp,61.49,503,494,100800,,,default,,0.61,afragfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PU5,T5A9C
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06855,3620745,ahyaCP,,,,,,,,,,,,,MSVIATQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVRLTVTKGGPLPFAWDILSPQSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGVLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHFVDRKLDVTNHNKDYTSVEQREISIARKPVVA,ahyacp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PU9,QSSEE
t,10.1021/bp034308g,AAS18270,2033734,alajGFP1,,,,,,,,,,,,,MSLSKQVIGKEMNMTYLMDGSVNGHNFTVEGEGDGKPYEGHQCLKLRITKGEPLPFAFDILTAAFCYGNRCFVNYPAEIADYFKQAFPEGLTWERSMTFEDGGFAAVSADISLNGNCFVHQSKFVGVNFPADGPVMQKKTVGWEPSTEKMIVRDGILEGDVTMYLKLEGGGNYRCEYRTIYKAKKDVKMPKSHFVEHTLVRNNIKKDAKGNTIELIEDASARY,alajgfp1,,517,509,,,,default,,,alajgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6R8F5,LBAXM
t,10.1021/bp034308g,AAS18271,2033714,alajGFP2,,,,,,,,,,,,,MVLSKQMNMTYLMDGSVNGHNFTVEGEGDGKPYEGHQCLKLRITKGEPLPFAFDILTAAFCYGNRCFVNYPAEIADYFKQAFPEGLTWERSMTFEDGGFAAVSADLSLKNGNWFVHQSKFVGVNFPADGPVMQKKTVGWEPSTEKMIVRDGTLEGDVTMYLKLEGGGNYRCDYRTIYKAKKDVKMPKSHFVEHTLVRNNIKKDAKGNTIELIEDASARY,alajgfp2,,517,509,,,,default,,,alajgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6R8F4,RFJ23
t,10.1021/bp034308g,AAS18272,2033751,alajGFP3,,,,,,,,,,,,,MALSKQEIKKEMTMDYVMDGCVNGHSFTVKGDGAGKPYEGHQRLSLHVTGGQPLPFAFDILSAAFAYGNRCFTKYPKEIPDMFKQAFPGGMSWERTMTFEDGGVASVSADISIEKDGCFKHRSKFVGVNFPVNGPVMQNKTRGWEPSIEKMTVRDGTLKGHVTMFLKLEGGGNYRCDFETTYKAKKAVKMLDSHFIEHRLVTTIRGNNVELQEDAEARNSGLGECK,alajgfp3,,504,494,,,,default,,,alajgfp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6R8F3,V25UH
d,10.1038/nbt0396-315,,,αGFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,alphagfp,23.7,506,397,30000,,,default,,0.79,alphagfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B28N7
t,,,,amCyan1,,,,,,,,,,,,,MALSNKFIGDDMKMTYHMDGCVNGHYFTVKGEGSGKPYEGTQTSTFKVTMANGGPLAFSFDILSTVFMYGNRCFTAYPTSMPDYFKQAFPDGMSYERTFTYEDGGVATASWEISLKGNCFEHKSTFHGVNFPADGPVMAKMTTGWDPSFEKMTVCDGILKGDVTAFLMLQGGGNYRCQFHTSYKTKKPVTMPPNHAVEHRIARTDLDKGGNSVQLTEHAVAHITSVVPF,amcyan1,,486,453,,,,default,,,amcyan1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,L5QET
t,10.1038/13657,AAF03371,1173879,amFP486,,2A46,,,,,,,,,,,MALSNKFIGDDMKMTYHMDGCVNGHYFTVKGEGNGKPYEGTQTSTFKVTMANGGPLAFSFDILSTVFKYGNRCFTAYPTSMPDYFKQAFPDGMSYERTFTYEDGGVATASWEISLKGNCFEHKSTFHGVNFPADGPVMAKKTTGWDPSFEKMTVCDGILKGDVTAFLMLQGGGNYRCQFHTSYKTKKPVTMPPNHVVEHRIARTDLDKGGNSVQLTEHAVAHITSVVPF,amfp486,9.6,486,458,40000,,,default,,0.24,amfp486_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9U6Y6,1M48O
t,10.1073/pnas.0502250102,,,amFP495,,,,,,,,,,,,,MALSNKFIGDDMKMTYHMDGCVNGHYFTVKGEGNGKPYEGTQTSTFKVTMANGGPLAFSFDILSTVFKYGNRCFTAYPTSMPDYFKQAFPDGMSYERTFTYEDGGVATASWEISLKGNCFEHKSTFHGVNFPADGPVMAKKTTGWDPSFEKMTVCDGILKGDVTAFLMLQGGGNYRCQFHTSYKTKKPVTMPPNHVVEHRIARTDLDKGGNSVQLTQHAVAHITSVVPF,amfp495,,495,467,,,,default,,0.08,amfp495_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ANK6E
t,10.1073/pnas.0502250102,,,amFP506,,2A48,,,,,,,,,,,MALSNKFIGDDMKMTYHMDGCVNGHYFTVKGEGNGKPYEGTQTSTFKVTMANGGPLAFSFDILSTVFKYGNRCFTAYPTSMPDYFKQAFPDGMSYERTFTYEDGGVATASWEISLKGNCFEHKSTFHGVNFPADGPVMAKKTTGWDPSFQKMTVCDGILKGDVTAFLMLQGGGNYRCQFHTSYKTKKPVTMPPNHVVEHRIARTDLDKGGNSVQLTEHAVAHITSVVPF,amfp506,,506,483,,,,default,,0.67,amfp506_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VQMW2
t,10.1073/pnas.0502250102,,,amFP515,,2A47,,,,,,,,,,,MALSNKFIGDDMKMTYHMDGCVNGHYFTVKGEGNGKPYEGTQTSTFKVTMANGGPLAFSFDILSTVFKYGNRCFTAYPTSMPDYFKQAFPDGMSYERTFTYEDGGVATASWEISLKGNCFEHKSTFHGVNFPADGPVMAKKTTGWDPSFEKMTVCDGILKGDVTAFLMLQGGGNYRCQFHTSYKTKKPVTMPPNHVVETRIARTDLDKGGNSVQLTEHAVAHITSVVPF,amfp515,,515,500,,,,default,,0.006,amfp515_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8KFSR
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06854,3620739,amilCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLLGNNFMALKLEGGGHYLCEFKTTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQCEISIARKPVVA,amilcp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV0,18KQQ
,10.1007/s00338-012-0994-9,AGH32877,34398772,amilCP580,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQREISIARKPVVA,amilcp580,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,M4R4D0,87PXJ
,10.1007/s00338-012-0994-9,AGH32878,34398773,amilCP586,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYVSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVRLAVTKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQREISIARKPVVA,amilcp586,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,M4QUP7,VAFG4
,10.1007/s00338-012-0994-9,AGH32876,34398771,amilCP604,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKAYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTEKLTVTKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGFTWERIMNFEDGAVCTVTNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPHSERLLARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKTTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQREISIARKPVVA,amilcp604,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,M4QSB1,YEF5F
t,10.3354/meps07588,ACH89426,15616240,amilFP484,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQMSELVITKPAGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPEGMTDYFKQAFPDGMSYERSFLYEDGGVATASWNIRLERDCFIHKSIYHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKAFEKMTVSKDVLRGDVTEFLMLEGGGYHSCQFHSTYKPEKPVTLPPNHVVEHHIVRTDLGQRAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVK,amilfp484,,484,420,,,,default,,,amilfp484_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B5T1L2,9MM4N
,10.1002/jemt.20410,AAU06849,3620749,amilFP490,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIAQVMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQMSELVITKPAGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPEGMTDYFKQAFPDGMSFERSFLYEDGGVATASWNIRLERDCFIHKSIYHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKAFEKMTVSKDVLRGDVTEFLMLEGGGYHSCQFHSTYKPEKPVTLPPNHVVEHHIVRTDLGQTAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVQ,amilfp490,26.55,490,424,29500,,,default,,0.9,amilfp490_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV5,VAXZZ
t,10.3354/meps07588,ACH89427,15616241,amilFP497,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQAMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQMSELVITKPAGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPEGMTDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGGVATASWNIRLEGDCFIHKSIYHGVNFPADGPVMKKKTIGWEKSFEKMTVSKDVLRGDVTMFLMLEGGGYHRCQFHSTYKPEKPGTLPPNHVVEHHIVRTDLGQSAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVK,amilfp497,,497,477,,,,default,,,amilfp497_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B5T1L3,VGW8W
,10.1002/jemt.20410,ABB17973,4901501,amilFP504,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGYPYEGKQISELVIIKPAGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWNIRLEGNCFIHKSIFHGVNFPADGPVMKKKTIDWDKSFEKMTVSKEVLRGDVTMFLMLEGGGSHRCQFHSTYKTEKPVTLPPNHVVEHQIVRTDLGQTAKGFTVKLEEHAAAHVSL,amilfp504,,504,488,,,,default,,,amilfp504_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLY3,WQ5JF
t,10.3354/meps07588,ACH89428,15616242,amilFP512,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGYPYEGKQMSELVIIKPAGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWKIRLEGNCFIHNSIFHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKSFEKMTVSKEVLRGDVTMFLMLEGGGSHRCQFHSTYKTEKPVTLPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEAHAAAHVNPLKVK,amilfp512,,512,500,,,,default,,,amilfp512_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B5T1L4,Q3VS4
t,10.1002/jemt.20410,AAU06846,3620747,amilFP513,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGYPYEGKQMSELVIIKPAGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWNIRLEGNCFIHKSIFHGVNFPADGPVMKKKTIDWDKSFEKMTVSKEVLRGDVTMFLMLEGGGSHRCQFHSTYKTEKPVTLPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEAHAAAHVNPLKVK,amilfp513,50.38,513,504,75200,,,default,,0.67,amilfp513_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV8,LO7EL
t,10.1002/jemt.20410,AAU06852,3620742,amilFP593,,,,,,,,,,,,,MALSKHGLTKDMTMKYHMEGSVDGHKFVITGHGNGNPFEGKQTMNLCVVEGGPLPFSEDILSAAFDYGNRVFTEYPQGMVDFFKNSCPAGYTWHRSLLFEDGAVCTTSADITVSVEENCFYHNSKFHGVNFPADGPVMKKMTTNWEPSCEKIIPVPRQGILKGDIAMYLLLKDGGRYRCQFDTIYKAKSDPKEMPEWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLVEHAVASRSALPG,amilfp593,44.54,593,562,90900,,,default,,0.49,amilfp593_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV2,VDDDT
t,10.3354/meps07588,ACH89429,15616243,amilFP597,,,,,,,,,,,,,MALSKHGLTKDMTMKYHMEGSVDGHKFVITGHGNGNPFEGKQTVNLCVAEGGPLPFSEDILSAAFDYGNRVFTEYPQGMVDFFKNSCPAGYTWHRSLLFEDGAVCTTSADITVSVEENCFYHNSKFHGVNFPADGPVMKKMTTNWEPSCEKIIPVPRQGILKGDIAMYLLLKDGGRYRCQFDTIYKAKSDPKEMPEWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLVEHAVASRSALPG,amilfp597,,597,558,,,,default,,,amilfp597_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B5T1L5,2YKB1
d,10.1093/molbev/msh079,AAR85350,1978515,anm1GFP1,,,,,,,,,,,,,MNVMRYNRGFCRVLQNGVKNLRSRNCSTEEKPVILGAMTETFQKKLPYKLELDGDVDGQTFKVIGEGVGDATTGVIEGKYVCTEGEVPISWVSLITSLSYGAKCFVRYPNEINDFFKSTFPSGYHQERKITYENDGVLETAAKITMESGAIVNRINVKGTGFDKDGHVCQKNLESSPPSTTYVVPEGEGIRIIYRNIYPTKDGHYVVADTQQVNRPIRAQGTSAIPTYHHIKSKVDLSTDPEENKDHIIIKETNCAFDADFS,anm1gfp1,48.75,495,475,75000,,,default,,0.65,anm1gfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6RYS6,S1U3D
d,10.1093/molbev/msh079,AAR85351,1978498,anm1GFP2,,,,,,,,,,,,,MAEYFEKPLPYKVELEGDVDGQKFTVIGEGQGDASTGRVEGKYVCTKGEVPISWVSLITSLSYGGKCFVRYPNVIKDFFKSTFPTGYHQERKITYEDDGVLETAAKVTLESGAIYNRISVKGVGFKKDGNVCKKRLHSSPPQVSYVVPYGEGIRVLYSNIYPTKDGGYVVADTRQVNRPIKAEGKSAIPKYHYIKSKIDLSTDPNERKDHIIIKEVNVASGIDFS,anm1gfp2,,504,490,,,,default,,,anm1gfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6RYS5,YV34T
m,10.1093/molbev/msh079,AAR85352,1978504,anm2CP,,,,,,,,,,,,,MEGGPALFQSDMTFKIFIDGVVNDQKFTIIADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQYGEPFFAKYPNGISHFAQECFPEGLTIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDGTCVISRITVNCDGFQPDGPIMKDQLVDILPTETHMFPHGSNAVRQLCYIGFTTADGGLMMSHFDSKLTFNGSRAIKIPGPHFVTVIIKQMKDTSDKRDHVCQREVTYAHSVPRITSAI,anm2cp,0.12,597,572,120000,,,default,,0.001,anm2cp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6RYS4,SEJPD
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06851,3620753,anobCFP1,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIAQVMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQMSELVITKPAGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPEGMTDYFKQAFPDGMSYERSFLYEDGGVATASWNIRLERDCFIHKSIYHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKAFEKMTVSKDVLRGDVTEFLMLEGGGYHSCQFHSTYKPEKPAALPPNHVVEHHIVRTDLGQSAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVQ,anobcfp1,23.74,490,462,27600,,,default,,0.86,anobcfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV3,NPCN7
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06850,3620748,anobCFP2,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIAQVMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQMSELVITKPAGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPEGMTDYFKQAFPDGMSYERSFLYEDGGVATAGWNIGLERDCFIHKSIYHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKAFEKMTVSKDVLRGDVTGFLMLEGGGYHSCQFHSTYKPEKPAALPPNHVVEHHIVRTDLGQSAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVQ,anobcfp2,32.93,495,477,67200,,,default,,0.49,anobcfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV4,MHMQX
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06847,3620741,anobGFP,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIAQEMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGYPYEGKQMSELVIIKPAGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWKIRLEGNCFIHNSIFNGVNFPADGPVMEKKTIGWDKSFEKMTVSKEVLRGDVTMFLMLEGGGSHRCQFHSTYKTEKPVTLPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEAHAAAHVNPLKVK,anobgfp,57.72,511,502,96200,,,default,,0.6,anobgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PV7,W1X8H
t,10.3354/meps07588,ACH89425,15616239,apulCP584,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVRLAVTKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQCEISIARKPVVA,apulcp584,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B5T1L1,S7VLN
t,10.3354/meps07588,ACH89424,15616238,apulFP483,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQVMKTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQMSELVITKPAGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPEGMTDYFKQAFPDGMSYERSFLYEDGGVATASWNIRLERDCFIHKSIYHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKAFEKMTVSKDVLRGDVTEFLMLEGGGYHSCQFHSTYKPEKPAALPPNHVVEHHIVRTDLGQSAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVK,apulfp483,,483,420,,,,default,,,apulfp483_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B5T1L0,VAPCK
,10.1042/bj20051314,,,AQ14,,,,,,,,,,,,,MASLVTEDMCIKMTMEGTVNGHHFKCVGEGEGKPFEGTQVEKIRITEGGPLPFAYDILAPCCMYGSKTFIKHVSGIPDYFKESFPEGFTWERTQIFEDGGSLTIHQDTSLQGNNFIFKVNVIGANFPANGPVMQKKTAGWEPSVEILYPRDGVLCGQALMALKCTDGNHLTSHLRTTYRSRKPSNAVNMPEFHFGDHRIEILKAEQGKFYEQYESAVARYCEAAPSKLGHH,aq14,,663,590,,,,default,,,aq14_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WBK4U
t,10.1042/bj20051314,,,AQ143,,,,,,,,,,,,,MAPLVTEDMCIKMTMEGTINGHHFKCVGEGEGKPFEGTQVEKIRITEGGPLPFAYDILAPCCMYGSKTFIKHVSGIPDYFKESFPEGFTWERTQIFEDGGSLTIHQDTSLQGNNFIFKVNVIGANFPANGPVMQKKTAGWEPSVEILYPRDGVLCGQALMALKCTDGDHLTSHLRTTYRSRKPSNAVNMPEFHFGDHRIEILKAEQGKFYEQYESAVARYCEAAPSKLGHH,aq143,3.6,655,595,90000,,,default,,0.04,aq143_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GW5EB
m,10.1039/c2mb25303h,,,Aquamarine,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,aquamarine,23.14,474,430,26000,4.1,,default,3.3,0.89,aquamarine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,963OH
t,10.1073/pnas.97.26.14091,AAG41206,1236053,asCP562,,,,,,,,,,,,,MASFLKKTMPFKTTIEGTVNGHYFKCTGKGEGNPFEGTQEMKIEVIEGGPLPFAFHILSTSCMYGSKTFIKYVSGIPDYFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGFLTAHQDTSLDGDCLVYKVKILGNNFPADGPVMQNKAERWEPATEILYEVDGVLRGQSLMALKCPGGRHLTCHLHSTYRSKKPASALKMPGFHFGDHRIEIMEEVEKGKCYKQYEAAVARYCDAAPSKLGHH,ascp562,,595,562,,,,default,,,ascp562_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9GPI5,3NV4W
d,10.1073/pnas.97.26.14091,AAG41205,188043,asFP499,,2C9I,,,,,,,,,,,MYPSIKETMRVQLSMEGSVNYHAFKCTGKGEGKPYEGTQSLNITITEGGPLPFAFDILSHAFQYGIKVFAKYPKEIPDFFKQSLPGGFSWERVSTYEDGGVLSATQETSLQGDCIICKVKVLGTNFPANGPVMQKKTCGWEPSTETVIPRDGGLLLRDTPALMLADGGHLSCFMETTYKSKKEVKLPELHFHHLRMEKLNISDDWKTVEQHESVVASYSQVPSKLGHN,asfp499,,499,480,,,,default,,,asfp499_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9GPI6,5W398
t,10.1042/bj20051314,,,AsRed2,,,,,,,,,,,,,MASLLKKTMPFRTTIEGTVNGHYFKCTGKGEGNPLEGTQEMKIEVIEGGPLPFAFHILSTSCMYGSKAFIKYVSGIPDYFKQSLPEGFTWERTTTYEDGGFLTAHQDTSLDGDCLVYKVKILGNNFPADGPVMQNKAGRWEPSTEIVYEVDGVLRGQSLMALECPGGRHLTCHLHTTYRSKKPASALKMPGFHFEDHRIEILEEVEKGKCYKQYEAAVGRYCDAAPSKLGH,asred2,2.81,592,576,56200,,,default,,0.05,asred2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8TL1P
,10.1073/pnas.062552299,AAG02385,514601,asulCP,,1XQM,,,,,,,,,,,MASFLKKTMPFKTTIEGTVNGHYFKCTGKGEGNPFEGTQEMKIEVIEGGPLPFAFHILSTSCMYGSKTFIKYVSGIPDYFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGFLTAHQDTSLDGDCLVYKVKILGNNFPADGPVMQNKAGRWEPATEIVYEVDGVLRGQSLMALKCPGGRHLTCHLHTTYRSKKPASALKMPGFHFEDHRIEIMEEVEKGKCYKQYEAAVGRYCDAAPSKLGHN,asulcp,,595,572,,,,default,,,asulcp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9GZ28,M3FBS
,10.1016/s1096-4959(02)00025-8,BAM08940,27425393,atenFP,,,,,,,,,,,,,MRTKYHMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGTQTAELVIIKPVGKPLPFSFDILSSVFQYGNLCFTKYPADMTDYFKQAFPAGMSYERSFLFEDGAVATASWNIRLEGNCFIHNSIFHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKSFQKMTVSKEVLRGDLAMFLLLEGGGYHRCQFHSTYKTERPVTLPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEEHAAAHVNPLKVK,atenfp,,515,504,,,,default,,,atenfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,I0IUJ1,J9SCM
d,10.1016/0378-1119(92)90691-h,AAA27721,1266562,avGFP,,1EMA,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,avgfp,19.75,509,395,25000,,,default,4.5,0.79,avgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,P42212,1XF1B
,10.1016/j.bbrc.2005.04.166,,,avGFP454,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYAVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,avgfp454,,454,410,,,,default,,,avgfp454_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T4B2J
,10.1515/bc.2004.038,,,avGFP480,,1RM9,,,,,,,,,,,VSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,avgfp480,,480,456,,,,default,,,avgfp480_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QPRJJ
,10.1515/bc.2004.038,,,avGFP509,,1RMP,,,,,,,,,,,,avgfp509,,509,487,,,,default,,,avgfp509_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WL2YR
,10.1515/bc.2004.038,,,avGFP510,,1RMM,,,,,,,,,,,,avgfp510,,510,488,,,,default,,,avgfp510_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PEHFX
,10.1002/cbic.200300818,,,avGFP514,,,,,,,,,,,,,,avgfp514,,514,484,,,,default,,,avgfp514_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G413J
,10.1093/emboj/20.21.5853,,,avGFP523,,1H6R,,,,,,,,,,,,avgfp523,,523,512,,,,default,6.05,,avgfp523_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WPR7G
wd,10.1101/677344,,,AvicFP1,,,,,,,,,,,,,MSKGAELFNGIVPILIELNGDVHGHKFSVRGEGEGDAGSGKIEIKFVCTTGTLPVPWPTLVTTFCYGVQCFTRYPEHMKQHDFYKSAMPDGYIQKRTISFQDDGHYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGNKMEYNYNSHSVYVLSDKANNGIKVNFKIRHNLKGEGIQLADHDQQNIPIGDGPVLLPDYHYLSTQTAITKDPNEKRDHMNLVEFVTACGITHGMDELYK,avicfp1,40.32,503,481,64000,,,default,4.9,0.63,avicfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VE1RL
,10.1101/677344,,,AvicFP2,,,,,,,,,,,,,MNCGALLFKQKIPFIVELDGDVNGQVFSVRGNGFGDGSIGKIEIKFVCTTGEIPVAWESLVCSLAYGALVFTKYPSNINDFFKSTMPKGYIQERKITFENDGQYETRAEVTYENGALYNRVKLNGSGFRKDGNILGKKLDATSLGTCIYILSNDEGNGLKGVYNMAYKVIDGNRQIVSHQQTNTPIGDGLVSIPDYHVMHNHISCSKDPTEPRDHLILKESVTAVDCQTAYM,avicfp2,2.36,515,480,59000,,,pre-conversion,,0.04,avicfp2_pre-conversion,,,,41000,,,post-conversion,,0.0,avicfp2_post-conversion,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,avicfp2_pre-conversion,avicfp2_post-conversion,480,,,,,,,,,,,,,,FHG23
,10.1101/677344,,,AvicFP3,,,,,,,,,,,,,MNCGALLFKQKIPFIVELDGDVNGQVFSVRGNGFGDGSTGKIEIKFVCTTGEIPVAWESLVCSLAYGALVFTKYPSNINDFFKSTMPKGYIQERKITFENDGQYETRAEVTYENGALYNRVKLNGSGFRKDGNILGKKLDATSLGTCIYIMSNDQGNGLKGVYNKAYKVIGGNRQLASHQQTHTPIGDGLVSIPDYHVMHNHTSCSKDPTEPRDHLILKESVTAVDCQTAYM,avicfp3,,520,480,,,,pre-conversion,,0.001,avicfp3_pre-conversion,,,,,,,post-conversion,,,avicfp3_post-conversion,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZJWZK
,10.1101/677344,,,AvicFP4,,,,,,,,,,,,,MDSGALLFKQKIPLVVEFEGDVEGMKFSVRGKGHGDATNGRIEASFICTTGELPVPWSSIISSLTYGFLCFTKYPDGIKDFPKSAMPEGYVQERTISFENDGTYKTRAEVTFENGSVYNRVKLNGEGFNKGGNILGKKLEYSFNPHCIYVLGDKENNGIRCCFNVVHNIVGGGQLIASHSQLNTPLGGGPIAIPEYHHICNHTTLSKDPREPRDHMTVAEVLKAVDCKTAYL,avicfp4,12.1,512,500,121000,,,default,,0.1,avicfp4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LTRTO
m,10.1101/2020.03.30.015156,LC085679,,AzaleaB5,,,,,,,,,,,,,MENVRRKTGIQTEMKTKLHMDGMVNGHSFEIKGEGKGSPYEGVQTMKLKVTKGAPLPFSIDILLPQCMYGSKPFIKYPENIPDYLKLSFPEGITWERTMTFEDGAVCDVSNDSRLVGNCFIYTVKFQGVNFPLDGPVMQKKTRGWEPSTEVLYECDGWMRGLVDIALKLENGGHYMCNFKTTYKSKKGLEVPPYHFVDHKLDLLSHNTDGATFEEFEQGEIAHAHLSKLA,azaleab5,60.32,596,574,104000,,,default,,0.58,azaleab5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,886AH
t,10.1074/jbc.m304063200,BAD52001,3705446,AzamiGreen,,,,,,,,,,,,,MSVIKPEMKIKLCMRGTVNGHNFVIEGEGKGNPYEGTQILDLNVTEGAPLPFAYDILTTVFQYGNRAFTKYPADIQDYFKQTFPEGYHWERSMTYEDQGICTATSNISMRGDCFFYDIRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKDVRLPDYHFVDHRIEILKHDKDYNKVKLYENAVARYSMLPSQAK,azamigreen,48.44,505,492,72300,,,default,5.0,0.67,azamigreen_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q60I25,HC91W
wd,10.1038/nbt1264,ABK79091,6379415,Azurite,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNIYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITHGMDELYK,azurite,14.41,447,383,26200,3.65,18.0,default,5.0,0.55,azurite_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZMWEJ
d,10.1016/j.bbamcr.2018.08.015,MG727536,,BDFP1.6,,,,,,,,,,,,,MANREVVETLKELLADGEKRVQVAGVIGTNAAEVVKTAVSLLFQEYPELVSPGGCAYTTRRYNMCVRDMNYFLRMCSYAIVAGGASVLDGRMLAGFRDTFNSLGIPLCPAARGIQLMKKIVKEKLATAGMTNIAFVDEPFDYIARVISETEI,bdfp16,19.7,666,642,100000,,,default,,0.197,bdfp16_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QNYK6
d,10.1016/j.bbamcr.2019.06.018,MK500863,,BDFP1.8,,,,,,,,,,,,,MANREVVETLKELLADGEKRVQVAGVIGTNAAEVVKTAVSLLFQEYPELVSPGGCAYTTRRYNKCVRDMNYFLRMCSYAIVAGGASVLDGRMLAGLRDTFNSLGIPLGPVARGIQLMKKIVKEKLATAGMTNIAFVDEPFDYIARVISETEI,bdfp18,4.7,702,678,77027,,,default,2.0,0.061,bdfp18_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YEOJF
d,10.1002/cbic.201800695,,,BDFP2.0,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYKGHGTGSGSTGSGGMANREVVETLKELLADGEKRVQVAGVIGTNAAEVVKTAVSLLFQEYPELVSPGGCAYTTRRYNMCVRDMNYFLRMCSYAIVAGGASVLDGRMLAGFRDTFNSLGIPLCPAARGIQLMKKIVKEKLATAGMTNIAFVDEPFDYIARVISETEI,bdfp20,,666,587,,,,Fret,,,bdfp20_fret,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,P9XBV
d,10.1038/srep05469,,,bfloGFPa1,,,,,,,,,,,,,MPLPATHDIHLHGSINGHEFDMVGGGKGDPNAGSLVTTAKSTKGALKFSPYLMIPHLGYGYYQYLPYPDGPSPFQTSMLEGSGYAVYRVFDFEDGGKLTTEFKYSYEGSHIKADMKLMGSGFPDDGPVMTSQIVDQDGCVSKKTYLNNNTIVDSFDWSYNLQNGKRYRARVSSHYIFDKPFSADLMKKQPVFVYRKCHVKASKTEVTLDEREKAFYELA,bflogfpa1,120.9,512,500,120900,,,default,3.0,1.0,bflogfpa1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6BXQP
d,10.1038/srep05469,,,bfloGFPc1,,4DKM,,,,,,,,,,,LPTTHEVHVYGSINGVEFDLVGSGKGNPKDGSEEIQVKSTKGPLGFSPYIVVPNIGYGFHQYLPFPDGMSPFQAAADDGSGYVVHRTIQFEDGASLTGNYRYSYDGGHIKGEFHVVGSGFPADGPVMTKSLTAVDWSVATMLFPNDTTVVSTIDWTCPTTSGKRYHATLRTNYTFAKPIAATILQKQPMFVFRKTEVKASDAEINLKEWQKAFHDL,bflogfpc1,0.15,521,493,98800,,,default,,0.0015,bflogfpc1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7AJCQ
d,10.1016/s0960-9822(02)00450-5,,,BFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSHGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,bfp,5.32,445,381,14000,,,default,,0.38,p4-3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SDS4K
,10.1016/0378-1119(95)00768-7,,,BFP5,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTMSHGIQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,bfp5,,450,385,,,,default,,,bfp5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RSDF7
wd,10.1038/nbt1264,ABK79092,6379405,BFP.A5,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNANSHNIYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITHGMDELYK,bfpa5,13.15,447,383,27400,3.27,,default,,0.48,bfpa5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A6N87
,10.1021/ja0552693,,,BFPsol,,2FWQ,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTHGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,bfpsol,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1U8Q1
,10.1021/ja908418r,,,Blue102,,3LF4,,,,,,,,,,,EEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFLYGSRAYVKHPADIPDYWKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEAISERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,blue102,10.26,454,403,11400,,,Blue form,,0.9,blue102_blue-form,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,N8PD5
m,10.1021/acsomega.0c02574,,,BP02,,,,,,,,,,,,,ELSKETALKKSFKFLVLIILWNNTVDAIHI,bp02,0.51,382,342,4494,0.69,,default,,0.1139,blue-fluorescent-protein_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7XHKJ
,10.1021/acs.jafc.9b05473,,,BR1,,,,,,,,,,,,,MIEKNYVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTGYSREEILGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQRETTVQLINYTKSGRKFWNLLHLQPVRDQKGELQYFIGVQLDGSDRV,br1,5.62,495,450,12500,,,BR1,,0.45,br1_br1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WH633
m,10.1038/s41598-018-31687-w,,,BrUSLEE,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMADKQKNGIKVNYKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,bruslee,25.8,509,487,86000,0.82,,default,,0.3,bruslee_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1K2R7
m,10.1038/nbt.1493,,,bsDronpa,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTAFCYGNRVFTKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGNCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEQSTEKLYVRDGVLKSDGNCALSLEGGGHYRCDCKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,bsdronpa,22.5,504,460,45000,,,On,,0.5,bsdronpa_on,,,,,,,Off,,,bsdronpa_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,bsdronpa_off,bsdronpa_on,405,bsdronpa_on,bsdronpa_off,488,,,,,,,,,,,DOGBN
d,10.1039/c9pp00067d,,,CagFbFP,,6RHF,,,,,,,,,,,MASGMIVTDAGADQPIVFVNRAFSTITGYAPNEVLGRNARFLQGPQTDAATVARLREAIAAARPIQERILNYRKDGQPFWNQLSISPVRDETGNVVAFVGVQTDVTA,cagfbfp,5.51,497,447,15317,,,default,,0.36,cagfbfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,N9NE1
,,,,CAR-GECO1,,,,,,,,,,,,,,car-geco1,0.61,629,576,3580,,,calcium free,8.96,0.17,car-geco1_calcium-free,16.61,609,562,63900,,,calcium saturated,5.29,0.26,car-geco1_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WZXU4
t,10.1007/s10126-007-9072-7,AAZ14788,4535146,ccalGFP1,,,,,,,,,,,,,MSLSKQVVKEDMKMTYHMDGCVNGHYFTIEGEGTGKPFKGQKTLKLRVTEGGPLPFAFDILSATFTYGNRCFCDYPEDMPDYFKQSLPEGYSWERTMMYEDGACGTASAHISLDKNGFVHNSTFHGVNFPANGPVMKKKGVNWEPSSEKITACDGILKGDVTMFLVLEGGHRLKCLFQTTYKADKVVKMPPNHIIEHRLVRSEDGDAVQIQEHAVAKYFTV,ccalgfp1,35.88,517,504,78000,,,default,,0.46,ccalgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q1ALD4,T41NE
t,10.1007/s10126-007-9072-7,ABI58282,6067037,ccalGFP3,,,,,,,,,,,,,MSLSKQVVKQDMNMTYHMDGCVNGHSFTIEGEGRGNPFKGQQTLKLRVTKGGPLPFAFDILSATFTYGNRCFCDYPEDMPDYFKQSLPEGYSWERTMMYEDGGCGTASAHISLNKTGFVHKSTFHGVNFPANGPVMQRKTVNWEPSTEKITACDGTLKGDVTMFLLLGGGYQQKCQFQTTYRTDKTVKMPPNHIIEHRLVRSEDGDAVQIQEHAVAKYFTV,ccalgfp3,69.12,517,505,144000,,,default,,0.48,ccalgfp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q09HR5,UHFSE
t,10.1007/s10126-007-9072-7,AAZ14789,4535492,ccalOFP1,,,,,,,,,,,,,MSLSKQVLPRDVKMRFHMDGCVNGHSFTIEGEGTGKPYEGKKTLKLRVTKGGPLPFAFDILSATFTYGNRCFCDYPEEMPDYFKQSLPEGYSWERTMMYEDGACSTASAHISLDKDCFIHNSTFHGVNFPANGPVMQKKAMNWEPSSELITPCDGILKGDVTMFLLQEGGHRHKCQFTTSYKAHKAVKIPPNHIIEHRLVRKEVGDAVQIQEHAVAKHFTVQIKEA,ccalofp1,44.2,561,508,85000,,,default,,0.52,ccalofp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q1ALD3,5YBHO
t,10.1007/s10126-007-9072-7,AAZ67342,4620339,ccalRFP1,,,,,,,,,,,,,MSLSKQVLPRDVKMRYHMDGCVNGHQFIIEGEGTGKPYEGKKILELRVTKGGPLPFAFDILSSVFTYGNRCFCEYPEDMPDYFKQSLPEGHSWERTLMFEDGGCGTASAHISLDKNCFVHKSTFHGVNFPANGPVMQKKTLNWEPSSELITAGDGILKGDVTMFLMLEGGHRLKCQFTTSYKAKKAVKMPPNHIIEHRLVRKEVADAVQIQEHAVAKHFIV,ccalrfp1,54.28,598,568,92000,,,default,,0.59,ccalrfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q2VTM9,T44E8
t,10.1007/s10126-007-9072-7,AAZ67343,4620335,ccalYFP1,,,,,,,,,,,,,MSHSKQVITQEMKMVYHMDGCVNGHSFTIEGEGTGKPYEGNQTLKLRVTKGGPLPFAFDILTATFCYGNRCFCEYPEDMPDYYKQSFPEGYSFERTMMFEDGACCTTSVHLSLTKNCFVHNSTFHGVNFPANGPVMQKKTLNWEPSSEKITPFEGNLKGDVTMFLKLEGGQQHRCQFQTTYKAHKAVKMPPNHIIEHRLVRSQDGDAVQLKEHAVAKCFTA,ccalyfp1,106.5,523,514,142000,,,default,,0.75,ccalyfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q2VTM8,WVV8W
,10.1016/j.str.2008.10.008,,,cEGFP,,3EVP,,,,,,,,,,,SSLENVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLAYHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYKGGTGGSMVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYN,cegfp,,507,489,,,,default,,,cegfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UNRFC
t,10.1371/journal.pone.0003766,ACH67606,15501371,cerFP505,,,,,,,,,,,,,MSQFPEYLPVTVHMRGNVNNLEFEYDGEGGGDPRAGQFTMNMQLRGRKPLPFSYDIITTGFQYGVRAFTKYPDSIADYFKGSFPEAFQWNRRIEFEDGGVINMSSDITFKDNRVYGDVWALGVNFPPNGPVMKNEIVMEEPAEETLIPQNGVLVGFCPKAYLLKDGSYYYGKMTTFYRSKKSGQALPGFHFIQHRLVKTKVEPGFKMVEQSEYATAFVSDLPK,cerfp505,29.7,505,494,54000,,360.0,default,,0.55,cerfp505_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B9UPG6,8XMCL
wd,10.1038/nbt945,,,Cerulean,,2Q57,2WSO,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,cerulean,26.66,475,433,43000,3.3,,default,4.7,0.62,cerulean_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CVUYM
d,10.1073/pnas.91.26.12501,,,CFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,cfp,,480,456,,,,default,,,cfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZRLU4
,10.1038/nbt1066,,,CFP4,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELQGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFAWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSVMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIVDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVNLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,cfp4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,QNUPG
t,10.1038/13657,AAF03374,910533,cFP484,,,,,,,,,,,,,MKCKFVFCLSFLVLAITNANIFLRNEADLEEKTLRIPKALTTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTHTLNLEVKEGAPLPFSYDILSNAFQYGNRALTKYPDDIADYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRFDGMNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEIMYVRDGVLVGDISHSLLLEGGGHYRCDFKSIYKAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTLYENAVARYSLLPSQA,cfp484,16.94,484,456,35300,,,default,,0.48,cfp484_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9U6Y3,O8SH6
m,10.1371/journal.pone.0037551,,,cfSGFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQMFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,cfsgfp2,33.75,517,493,45000,,,default,5.4,0.75,cfsgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YAH6C
m,10.1371/journal.pone.0037551,,,cgfmKate2,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKATSEGEGKPYEGTQTMRIKAVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGMLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGRADMALKLVGGGHLIANLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYSDLPSKLGHR,cgfmkate2,25.85,628,584,55000,,,default,4.6,0.47,cgfmkate2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2D7XF
,10.1093/nar/28.16.e78,,,CGFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,cgfp,3.35,506,463,23900,,,default,4.0,0.14,cgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5WSHL
,10.1371/journal.pone.0037551,,,cgfTagRFP,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKATSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGMLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLEGRSDMALKLVGGGHLIVNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDHRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYSDLPSKLGHK,cgftagrfp,45.9,585,556,90000,,,default,2.9,0.51,cgftagrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G9U12
,10.1073/pnas.062552299,AAL27537,594528,cgigCP,,,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKIYMEGTVNGYHFKCEGEGDGNPFEGTQNMRIRVTEGAPLPFAFDILSPCCAYGSKTFIKHTSGIPDYFKQSFPEGFTWERTTIYEDGGVLTAHQDTSLEGNCLIYKVKVLGTNFPADGPVMKKISGGWEPCTEIVYQDNGVLRGRNVMALKVSGRPPLICHLHSTYRSKKACALTMPGFHFADLRIQMPKKKKDEYFELYEASVARYSDVPEKAT,cgigcp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q95W86,24DFB
,10.1073/pnas.062552299,AAK71342,90243,cgigGFP,,,,,,,,,,,,,MYPWIKETMRSKVYMEGDVNNHAFKCTAVGEGKPYKGSQDLTITVTEGGPLPFAFDILSHAFQYGNKVFTDYPDDIPDFFKQSLSDGFTWRRVSXYXXGGVLTVTQDTSLKGDCIICNIKVHGTNFPENGPVMQNKTDGWEPSSTETVIPQDGGIVAARSPALRLRDKGHLICHMETTYKPNKEVKLPELHFHHLRMEKLSVSDDGKTIKQHEYVVASYSKVPSKIGRQ,cgiggfp,,496,399,,,,default,,,cgiggfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5E7,UHFA9
,10.1039/c0pp00023j,ADI71929,20272185,cgreGFP,,,,,,,,,,,,,MTTLTEGAKLFEKEIPYITELEGDVEGMKFIIKGVGTGDATTGTIKAKYICTTGDLPVPWATILSSLSYGVFCFAKYPRHIADFFKSTQPDGYSQDRIISFDNDGQYDVKAKVTYENGTLYNRVTVKGTGFKSNGNILGMRVLYHSPPHAVYILPDRKNGGMKIEYNKAFDVMGGGHQMARHAQFNKPLGAWEEDYPLYHHLTVWTSFGKDPDDDETDHLNIVEVIKAVDLETYR,cgregfp,54.21,500,485,63030,,,default,,0.86,cgregfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,D7PM06,ENFU4
,10.1073/pnas.1936192100,5727376,,Channelrhodopsin2,,7E70,7E6Z,,7E6Y,7E6X,,,,,,,MDYGGALSAVGRELLFVTNPVVVNGSVLVPEDQCYCAGWIESRGTNGAQTASNVLQWLAAGFSILLLMFYAYQTWKSTCGWEEIYVCAIEMVKVILEFFFEFKNPSMLYLATGHRVQWLRYAEWLLTCPVILIHLSNLTGLSNDYSRRTMGLLVSDIGTIVWGATSAMATGYVKVIFFCLGLCYGANTFFHAAKAYIEGYHTVPKGRCRQVVTGMAWLFFVSWGMFPILFILGPEGFGVLSVYGSTVGHTIIDLMSKNCWGLLGHYLRVLIHEHILIHGDIRKTTKLNIGGTEIEVETLVEDEAEAGAVNKGTGKYASRESFLVMRDKMKEKGIDVRASLDNSKEVEQEQAARAAMMMMNGNGMGMGMGMNGMNGMGGMNGMAGGAKPGLELTPQLQPGRVILAVPDISMVDFFREQFAQLSVTYELVPALGADNTLALVTQAQNLGGVDFVLIHPEFLRDRSSTSILSRLRGAGQRVAAFGWAQLGPMRDLIESANLDGWLEGPSFGQGILPAHIVALVAKMQQMRKMQQMQQIGMMTGGMNGMGGGMGGGMNGMGGGNGMNNMGNGMGGGMGNGMGGNGMNGMGGGNGMNNMGGNGMAGNGMGGGMGGNGMGGSMNGMSSGVVANVTPSAAGGMGGMMNGGMAAPQSPGMNGGRLGTNPLFNAAPSPLSSQLGAEAGMGSMGGMGGMSGMGGMGGMGGMGGAGAATTQAAGGNAEAEMLQNLMNEINRLKRELGE,channelrhodopsin2,,1000,485,,,,C1,7.1,,channelrhodopsin2_c1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,,,,,,,,,,,,,,,,Q8RUT8,4RWBQ
,10.1098/rsob.130206,AEP19814,24814318,CheGFP1,,,,,,,,,,,,,MASAGALLLNQRVPFIMELDAEVNGIRFAVRGKGTGDATTGIIDTKFVCTTGKLPVPWASISSTMAYGALCFAKYPDSVKDFFKSAMPDGYIQEKTISFENDGAYKVRGVITYEHGSIYNRVTLKGEGFKKDGLILQKQYEFCCPNSAVYVLPDKENNGLRVVYNTIYKLKDGGHHLAAHEQQNTPLGGGVVDIPNYHHIHAGSIFSKDLEETRDHMCLVETVRAVNLETYN,chegfp1,,500,488,,,,default,,,chegfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,J9PGT0,63KQB
,10.1098/rsob.130206,AEP19815,24814319,CheGFP2,,,,,,,,,,,,,MSSTALTEGGKLFEKEIPYITELEGDVEGMKFTIKGEGTGDGTTGLIKSKYICTTGDLPVPWATILSSISYGVFCFAKYPRHIADFFKSTQPDGYSQDRIISFDDDGQYDVKAKITYEDGTLYNRVVLDGTGFKSNGNILGMRVLYHSPPHIIYILPDRKNGGMKIEYNKAFDVMGGGHQMTRHAQFNKPLGAWEEDYPMYHHLSVWTSFGKDPEDDETDHLTIVEVIKAIDLDTYK,chegfp2,,508,488,,,,default,,,chegfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,J9PGG2,F3LOW
,10.1098/rsob.130206,AEP19816,24814320,CheGFP3,,,,,,,,,,,,,MDMANMNVGAMLFNKELPFVCELDGEINGHKFSVRGKGIGNSAQGLTHGIHVCTSGELPVSWTAITHNLQYGLLCFSQYPHDINDYIKSTFPEGYTKERTSNFDGDGKYTSRHVITYENGCIYNRVTINGSGFSDDGNVLGKNLADYEKPVCSMYFPGKDGLRAEICKLTETKDGGYQSCRLEDQVIRPISQGPTVPMTHHYNYSSVEYSKDANETRDHIVMKEITKVSHFIQ,chegfp3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J9PIH6,6Z58E
,10.1098/rsob.130206,AEP19817,24814321,CheGFP4,,,,,,,,,,,,,MDMSSFNVGALIFNKELPFVVEVDFDIDDHKFSIRGKGVGNAEKGLMVGKYVVSEGELPCSWSAITHNFQYGQVCFTRYPKDIPDHIKSLFPEGYVQTRHSHFVDDGEYTSVHTLTYENGVIYNRVKVNGGGFKPDGNVFGKRLREVEPDICSVYFPGKDGYNCEFVKLSETVDGDYQAIRIDQVIRPLSDGPSLPMTKLYHHYKFEYSKDANETREHIIMKEQVHASHHTSK,chegfp4,,500,488,,,,default,,,chegfp4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,J9PJD5,VWLEW
,10.1038/nmeth.2836,KF992040,,Chronos,,,,,,,,,,,,,,chronos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V88Y3
wd,10.1074/jbc.m102815200,,,Citrine,,1HUY,3DPW,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,citrine,58.52,529,516,77000,3.6,,default,5.7,0.76,citrine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VR7EN
d,10.1039/c8ib00063h,,,Citrine2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVTGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLTCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNHNSHYVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSQLSKDPNEERDHTVLLEFVTAAGITLGMGELYK,citrine2,68.6,522,509,98000,3.3,,default,5.9,0.7,citrine2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZWH88
,10.1038/srep23493,LC123595,,cjFP510,,,,,,,,,,,,,,cjfp510,,510,500,,,,default,,,cjfp510_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,R6P2K
,10.1523/jneurosci.4616-11.2013,,,Clomeleon,,3SV5,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVTCFARYPDHMRQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,clomeleon,,535,485,,,,default,,,clomeleon_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GVAVH
wd,10.1038/nmeth.2171,AFR60231,30275454,Clover,,5WJ2,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVACFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,clover,84.36,515,505,111000,3.2,30.0,default,6.2,0.76,clover_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4Z641
,10.1038/srep20889,,,Clover1.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVACFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,clover15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1S3QB
,10.1073/pnas.062552299,AAL27541,136058,cpasCP,,,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKIYMEGTVNGYHFKCEGEGDGNPYEGTQNMRIRVTEGAPLPFAFDILSPCCAYGSKTFIKHTSGIPDYFKQSFPEGFTWERTTIYEDGGVLTAHQDTSLEGNCLNYKVKVLGTNFPADGPVMKNISGGWEPCTEIVYQDNGVLRGRNVMALKVSGRPPLICHLHSTYRSKKACALTMPGFHFADLRIQMPKKKKDEYFELYEASVARYSDLPEKAN,cpascp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q95W11,8M1M5
,10.1074/jbc.m102815200,,,cpCitrine,,,,,,,,,,,,,DPMVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFILTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLMVFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,cpcitrine,2.0,524,506,20000,,,default,,0.1,cpcitrine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9PBZV
,10.1073/pnas.051636098,,,cpEYFP(V68L/Q69K),,,,,,,,,,,,,,cpeyfpv68lq69k,,520,506,,,,default,,,cpeyfpv68lq69k_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2TAPF
m,10.1371/journal.pone.0020505,,,cp-mKate,,3RWA,,,,,,,,,,,GHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHAGGTGGSMSELITENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRSDMALKLV,cp-mkate,,620,588,,,,default,,0.33,cp-mkate_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2EM4B
,10.1186/1472-6750-3-5,,,cpT-Sapphire 174-173,,,,,,,,,,,,,,cpt-sapphire-174-173,23.32,511,399,44000,,,default,5.2,0.53,cpt-sapphire-174-173_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AJWMF
d,10.1016/j.gene.2005.11.031,AB185173,BAE78442,CpYGFP,,2DD7,,,,,,,,,,,MTTFKIESRIHGNLNGEKFELVGGGVGEEGRLEIEMKTKDKPLAFSPFLLSHCMGYGFYHFASFPKGTKNIYLHAATNGGYTNTRKEIYEDGGILEVNFRYTYEFNKIIGDVECIGHGFPSQSPIFKDTIVKSCPTVDLMLPMSGNIIASSYARAFQLKDGSFYTAEVKNNIDFKNPIHESFSKSGPMFTHRRVEETHTKENLAMVEYQQVFNSAPRDM,cpygfp,53.53,518,508,101000,,,Default,,0.53,cpygfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q2MHN7,RK5BV
m,10.1021/sb500237x,,,CreiLOV,,,,,,,,,,,,,MAGLRHTFVVADATLPDCPLVYASEGFYAMTGYGPDEVLGHNARFLQGEGTDPKEVQKIRDAIKKGEACSVRLLNYRKDGTPFWNLLTVTPIKTPDGRVSKFVGVQVDVTSKTEGKALA,creilov,6.38,495,450,12500,,,default,,0.51,creilov_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NENVO
t,10.3390/ijms222312887,,,CRISPRed2s,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKEYMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGRPYEGVQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKYPADIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVTQDTSLEDGELVYNVKVSGVNFPSNGPVMQKKTKGWEADTEMMYPADGGLRGYLDRALKVDGGGHLHCNFVTTYRSKKTVGDIKMPGVHAVDHRLERIEESDNETYVVQREVAVAKYSDLGGGMDELYK,crispred2s,10.96,590,464,28700,,90.0,default,2.23,0.382,crispred2s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,M59JJ
,10.1021/bi060093i,,,Cy11.5,,,,,,,,,,,,,,cy115,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T2E43
m,10.1038/nbt.3550,KU530233,,CyOFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRSKLYLEGSVNGHQFKCTHEGEGKPYEGKQTNRIKVVEGGPLPFAFDILATHFMYGSKVFIKYPADLPDYFKQSFPEGFTWERVMVFEDGGVLTATQDTSLQDGELIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEPSTETMYPADGGLEGRCDKALKLVGGGHLHVNFKTTYKSKKPVKMPGVHYVDRRLERIKEADNETYVEQYEHAVARYSNLGGGMDELYK,cyofp1,30.4,589,497,40000,3.6,15.0,default,5.5,0.76,cyofp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TL112
wd,10.1038/nbt1066,,,CyPet,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFGGIVPILVELEGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSVMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKARHNITDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVILPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,cypet,17.85,477,435,35000,,,default,5.02,0.51,cypet_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V534T
d,10.1038/nmeth.4046,AOY07766,,CyRFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRSKLYLEGSVNGHQFKCTHEGEGKPYEGKQTNRIKVVEGGPLPFAFDILATMFMYGSKVFIKYPADLPDYFKQSFPEGFTWERVMVFEDGGVLTATQDTSLQDGELIYNVKLRGVNFPANGPVMQKKTLGWEPSTETMYPADGGLEGRCDKALKLVGGGHLHVNFKTTYKSKKPVKMPGVHYVDRRLERIKEADNETYVEQYEHAVARYSNLGGGMDELYK,cyrfp1,36.48,588,529,48000,,12.0,CyRFP1,,0.76,cyrfp1_cyrfp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8RF9
,10.1038/nbt945,,,D10,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNGISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,d10,20.24,475,433,44000,,,default,,0.46,d10_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GHBKT
d,10.1073/pnas.0403668101,,,d1EosFP,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDITMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,d1eosfp,50.86,516,505,74800,,,Green,,0.68,d1eosfp_green,24.8,581,571,40000,,,Red,,0.62,d1eosfp_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,d1eosfp_green,d1eosfp_red,405,,,,,,,,,,,,,,YLRRG
d,10.1073/pnas.0403668101,,,d2EosFP,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGVNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,d2eosfp,55.44,516,506,84000,,,Green,,0.66,d2eosfp_green,19.8,581,569,33000,,,Red,,0.6,d2eosfp_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,d2eosfp_green,d2eosfp_red,405,,,,,,,,,,,,,,1SEDF
d,10.1016/j.jmb.2010.06.056,,,dClavGR1.6,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNDITMEEDSFINKIHFKGVNFPPNGPVMQKRTVGWEASTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGGHYRCDFRTTYKVKQKAVKLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPGMDELYK,dclavgr16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9YVT9
d,10.1038/srep20889,,,dClover2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVACFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNSIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,dclover2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OMXYJ
d,10.1038/srep20889,,,dClover2 A206K,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVACFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNSIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,dclover2-a206k,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T4DJM
d,10.3390/ijms222312887,,,dCyOFP2s,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRSKLYLEGSVNGHQFKCTHEGEGKPYEGKQTNRIKVVEGGPLPFAFDILATHFMYGSKVFIKYPADLPDYFKQSFPEGFTWERVMVFEDGGVLTATQDTSLQDGELIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEPSTETMYPADGGLEGRCDKALKLVGGGHLHVSFKTTYKSKKPVKMPGVHYVDRRLERIKEADNETYVEQYEHAVARYSNLGGGMDELYK,dcyofp2s,24.84,592,510,36000,,24.0,default,5.29,0.69,dcyofp2s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2DGCJ
d,10.3390/ijms222312887,,,dCyRFP2s,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKESMRSKLYLEGSVNGHQFKCIHEGEGKPYEGKQTARIKVVEGGPLPFAFDILATMFMYGSKVFIKYPADLPDYFKQSFPEGFTWERVMVFEDGGVLTATQDTSLQDGGLIYNVKLRGVNFPAYGPVMQKKTLGWEPSTETMYPADGGLEGRCDKLLKLVGGGHLHVNFKTTYRSKKPVKMPGVHYVDRRLERIKEADNETYVEQYEHAVARYSNLGGGMDELYK,dcyrfp2s,24.36,592,516,42000,,75.0,default,5.44,0.58,dcyrfp2s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,54XX1
,10.1021/bi026609p,,,deGFP1,,1JBZ,1JBY,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSGNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSCQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,degfp1,4.59,516,504,28700,,,default,8.02,0.16,degfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,THWKH
,10.1021/bi026609p,,,deGFP2,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSCNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,degfp2,7.38,517,496,21700,,,default,7.25,0.34,degfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MGNCD
,10.1021/bi026609p,,,deGFP3,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSCQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,degfp3,5.07,518,508,26700,,,default,6.86,0.19,degfp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B72B1
,10.1021/bi026609p,,,deGFP4,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSCNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSCQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,degfp4,4.04,518,509,26900,,,default,7.37,0.15,degfp4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LDZC9
t,10.1073/pnas.062552299,AAM10625,4560782,dendFP,,,,,,,,,,,,,MNLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTLNLTVKEGAPLPFSYDILTTALHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTYEDKGICTIRSDISLEGDCFFQNVRFNGMNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINMALLLEGGGHYLCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEILSNDSDYNKVKLYEHGVARYSPLPSQAW,dendfp,58.5,508,492,90000,,,Green,6.5,0.65,dendfp_green,23.8,575,557,35000,,,Red,5.2,0.68,dendfp_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,dendfp_green,dendfp_red,405,,,,,,,,,,,,,Q8T6U0,JTXCJ
m,10.1038/nbt1191,,,Dendra,,,,,,,,,,,,,MNLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTANLTVKEGAPLPFSYDILTTAVHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGICTIRSDISLEGDCFFQNVRFKGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINMALLLEGGGHYLCDFKTTYKAKKVVQLPDAHFVDHRIEILGNDSDYNKVKLYEHAVARYSPLPSQAW,dendra,14.7,505,488,21000,,,Green,6.6,0.7,dendra_green,14.4,575,556,20000,,,Red,6.9,0.72,dendra_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,dendra_green,dendra_red,405,,,,,,,,,,,,,,GJDTN
m,10.1038/nbt1191,,,Dendra2,,2VZX,,,,,,,,,,,MNTPGINLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTANLTVKEGAPLPFSYDILTTAVHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGICTIRSDISLEGDCFFQNVRFKGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINMALLLEGGGHYLCDFKTTYKAKKVVQLPDAHFVDHRIEILGNDSDYNKVKLYEHAVARYSPLPSQVW,dendra2,22.5,507,490,45000,3.3,,Green,6.6,0.5,dendra2_green,19.25,573,553,35000,4.4,,Red,6.9,0.55,dendra2_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,dendra2_green,dendra2_red,480,dendra2_green,dendra2_red,405,,,,,,,,,,,GE6KO
m,10.1016/j.chembiol.2011.08.007,,,Dendra2-M159A,,,,,,,,,,,,,MNTPGINLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTANLTVKEGAPLPFSYDILTTAVHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGICTIRSDISLEGDCFFQNVRFKGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINAALLLEGGGHYLCDFKTTYKAKKVVQLPDAHFVDHRIEILGNDSDYNKVKLYEHAVARYSPLPSQVW,dendra2-m159a,28.11,504,471,51100,2.8,,Green,6.5,0.55,dendra2-m159a_green,33.75,562,528,45000,4.0,,Orange,6.8,0.75,dendra2-m159a_orange,,,,,,,Green (off),,,dendra2-m159a_green-off,,,,,,,Orange (off),,,dendra2-m159a_orange-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,dendra2-m159a_green,dendra2-m159a_orange,405,dendra2-m159a_green,dendra2-m159a_green-off,488,dendra2-m159a_green-off,dendra2-m159a_green,405,dendra2-m159a_orange,dendra2-m159a_orange-off,561,dendra2-m159a_orange-off,dendra2-m159a_orange,440,,CQ4QL
m,10.1021/jacs.5b09923,,,Dendra2-T69A,,,,,,,,,,,,,MNTPGINLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTANLTVKEGAPLPFSYDILTTAVHYGNRVFAKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGICTIRSDISLEGDCFFQNVRFKGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINMALLLEGGGHYLCDFKTTYKAKKVVQLPDAHFVDHRIEILGNDSDYNKVKLYEHAVARYSPLPSQVW,dendra2-t69a,23.8,518,502,42500,3.0,,Green,6.0,0.56,dendra2-t69a_green,22.66,578,563,35400,4.2,,Orange,7.0,0.64,dendra2-t69a_orange,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,dendra2-t69a_green,dendra2-t69a_orange,405,,,,,,,,,,,,,,XKDOQ
d,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,BBC28143,,dfGFP,,,,,,,,,,,,,MASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPNSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLKDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVEQLPNQVEIFAEGNGIRLLSHVPYLKKDGTIQIGYQDCIVKPVGGKKVTQPKYHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNPWHEPSASAV,dfgfp,,524,505,,,,default,3.8,,dfgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,P2PV8
,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17972,4901548,dhorGFP,,,,,,,,,,,,,MSYSKQGIVQEMKTKYRMEGSVNGHEFTIEGVGTGYPYEGKQMSELVIIKPKGKPLPFSFDILSSVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGAVATASWNIRLEGNCFIHNSIFHGVNFPADGPVMKKKTIGWDKSFEKMTVSKEVLTGDVTMFLMLEGGGYHRCQFHSTYKTEKPVELPPNHVVEHQIVRTDLGQSAKGFTVKLEAHAAAHVNPLKVQ,dhorgfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLX9,U7WYN
,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17957,4901504,dhorRFP,,,,,,,,,,,,,MALSKQAIGKDMKINYFMDGSVNGHEFTVKGEGIGKPYEGHHEMTLRVTMAKGGPLPFSFDLLSHTFCYGNRPFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLQFEDGGFAAVNANISLKGDCFEHNSKFVGVNFPAEGPVMQNKSLDWEPSTEKITVSDGVLKGDVPMFLKLVGGGNHKCQFTTTYKAAKKVLDMPQSHFIFHRLVRKTEGNITKLVEDVEAHN,dhorrfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLQ6,GWQB2
d,10.1073/pnas.082243699,,,dimer1,,,,,,,,,,,,,MVASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKFRGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHHLFL,dimer1,,579,551,,,,default,,,dimer1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZC4KN
d,10.1073/pnas.082243699,AAM54542,142581,dimer2,,,,,,,,,,,,,MVASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTLIYKVKFRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFL,dimer2,47.61,579,552,69000,,120.0,default,4.9,0.69,dimer2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DFXUK
,10.1073/pnas.062552299,AAG16224,967803,dis2RFP,,,,,,,,,,,,,MSCSKNVIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIKGEGEGRPYEGHCSVKLMVTKGGPLPFAFDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVSQDSSLKDGCFIYEVKFIGVNFPSDGPVMQRRTRGWEASSERLYPRDGVLKGDIHMALRLEGGGHYLVEFKSIYMVKKPSVQLPGYYYVDSKLDMTSHNEDYTVVEQYEKTQGRHHPFIKPLQ,dis2rfp,,593,573,,,,default,,,dis2rfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9GTJ7,ORVNV
,10.1073/pnas.062552299,AAM10627,1067021,dis3GFP,,,,,,,,,,,,,MSALKEEMKINLTMEGVVNGLPFKIRGDGKGKPYQGSQELTLTVVKGGPLPFSYDILTTMFQYGNRAFVNYPEDIPDIFKQTCSGPNGGYSWQRTMTYEDGGVCTATSNISVVGDTFNYDIHFMGANFPLDGPVMQKRTMKWEPSTEIMFERDGMLRGDIAMSLLLKGGGHYRCDFETIYKPNKVVKMPDYHFVDHCIEITSQQDYYNVVELTEVAEARYSSLEKIGKSKA,dis3gfp,,512,503,,,,default,,,dis3gfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T6T8,D41LA
d,10.1038/nbt1207,BAE93225,5593673,dKeima,,,,,,,,,,,,,MVSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPLFQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERTMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGTNFPPNGPVMQKKTQGWEPSTERLFARDGMLIGNDYMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYIDRKLDVTSHNRDYTSVEQCEIAIARHSLLG,dkeima,7.63,616,440,24600,2.78,,default,6.5,0.31,dkeima_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q1JV71,LMJV4
d,10.1038/nbt1207,BAE94262,5680967,dKeima570,,,,,,,,,,,,,MVSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPLMCYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERTMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGTNFPPNGPVMQKKTQGWEPSTERLFARDGMLIGNDYMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYIDRKLDVTSHNRDYTSVEQCEIAIARHSLLG,dkeima570,2.1,570,440,14000,,,default,,0.15,dkeima570_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q1JU63,BUJNN
d,10.1038/nmeth.2413,,,dLanYFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMASLPATHELHIFGSFNGVDFDMVGRGTGNPNDGYEELNLKSTKGDLQFSPWILVPQIGYGFHQYLPFPDGMSPFQAAMKDGSGYQVHRTMQFEDGASLTSNYRYTYEGSHIKGEFQVKGTGFPADGPVMTNSLTAADWCVTKMLYPNDKTIISTFDWTYTTGNGKRYQSTARTTYTFAKPMAANILKNQPMFVFRKTELKHSKTELNFKEWQKAFTDVMGMDELYK,dlanyfp,112.5,524,513,125000,3.1,,default,,0.9,dlanyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SKHT2
d,10.1016/j.chembiol.2013.08.008,,,dPapaya0.1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEHSKHGLKEEMTMKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGYPFKGKQTINLCVIEGGPLPFSEDILSAGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWGRSFLFEDGAVCRCNVDITVSEKENCIYHKSIFNGVNFPADGPVMKKMTTNWEASCEKIMPVPKQGILKGDVSMYLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAFPSALAGMDELYK,dpapaya01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ZRNCZ
m,10.1126/science.1168683,AE001825,AAF12261.1,DrCBD,,1ztu,,,,,,,,,,,MSRDPLPFFPPLYLGGPEITTENCEREPIHIPGSIQPHGALLTADGHSGEVLQMSLNAATFLGQEPTVLRGQTLAALLPEQWPALQAALPPGCPDALQYRATLDWPAAGHLSLTVHRVGELLILEFEPTEAWDSTGPHALRNAMFALESAPNLRALAEVATQTVRELTGFDRVMLYKFAPDATGEVIAEARREGLHAFLGHRFPASDIPAQARALYTRHLLRLTADTRAAAVPLDPVLNPQTNAPTPLGGAVLRATSPMHMQYLRNMGVGSSLSVSVVVGGQLWGLIACHHQTPYVLPPDLRTTLEYLGRLLSLQVQVKEA,drcbd,,622,416,,,,default,,,drcbd_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9RZA4,Y2WTN
m,10.1038/nbt.1952,,,Dreiklang,,3ST3,3ST2,,3ST4,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTIGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNHDSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,dreiklang,34.03,529,511,83000,,120.0,On,7.2,0.41,dreiklang_on,,,,,,,Off,,,dreiklang_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,dreiklang_on,dreiklang_off,405,dreiklang_off,dreiklang_on,365,,,,,,,,,,,JY7XC
d,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,d-RFP618,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPSTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLFCSFETTYRSKKTDENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,d-rfp618,,618,560,,,480.0,default,,0.35,d-rfp618_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GZCBS
m,10.1126/science.1102506,BAD72874,3892390,Dronpa,,2POX,2GX0,,2IE2,2IOV,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,dronpa,80.75,518,503,95000,,,On,,0.85,dronpa_on,,,,,,,Off,,,dronpa_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,dronpa_on,dronpa_off,503,dronpa_off,dronpa_on,400,,,,,,,,,,,7P38V
m,10.1529/biophysj.107.105882,,,Dronpa-2,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNTALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,dronpa-2,20.37,515,490,61732,,,On,,0.33,dronpa-2_on,,,,,,,Off,,,dronpa-2_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,dronpa-2_on,dronpa-2_off,490,dronpa-2_off,dronpa-2_on,405,,,,,,,,,,,52ADP
m,10.1529/biophysj.107.105882,,,Dronpa-3,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDINAALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,dronpa-3,19.14,515,490,58000,,,On,,0.33,dronpa-3_on,,,,,,,Off,,,dronpa-3_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,dronpa-3_off,dronpa-3_on,405,dronpa-3_on,dronpa-3_off,490,,,,,,,,,,,42Q3E
m,10.1016/j.bbrc.2007.01.086,,,Dronpa-C62S,,2GX2,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFSYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,dronpa-c62s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NW2SG
t,10.1038/13657,AAF03370,200279,dsFP483,,3CGL,,,,,,,,,,,MSCSKSVIKEEMLIDLHLEGTFNGHYFEIKGKGKGQPNEGTNTVTLEVTKGGPLPFGWHILCPQFQYGNKAFVHHPDNIHDYLKLSFPEGYTWERSMHFEDGGLCCITNDISLTGNCFYYDIKFTGLNFPPNGPVVQKKTTGWEPSTERLYPRDGVLIGDIHHALTVEGGGHYACDIKTVYRAKKAALKMPGYHYVDTKLVIWNNDKEFMKVEEHEIAVARHHPFYEPKKDK,dsfp483,10.99,483,443,23900,,,default,,0.46,dsfp483_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9U6Y7,YG5WM
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04443,3612583,DspR1,,,,,,,,,,,,,MSCSKNVIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGHNTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDPSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNKDYTIVEQYERTEGRHHLFLKAELGSNVGER,dspr1,,582,556,,,,default,,,dspr1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND8,9T6B1
t,10.1038/13657,AAF03369,836144,DsRed,,1GGX,1ZGO,,1G7K,,,,,,,,MRSSKNVIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGHNTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTIVEQYERTEGRHHLFL,dsred,49.3,583,558,72500,,1600.0,default,,0.68,dsred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9U6Y8,EGE3L
t,10.1007/s00299-006-0210-x,ABS86946,13508869,DsRed2,,,,,,,,,,,,,MASSENVITEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGHNTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVATVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGETHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDAKLDITSHNEDYTIVEQYERTEGRHHLFL,dsred2,28.6,587,561,52000,,390.0,default,,0.55,dsred2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TXLFX
t,10.1038/nbt0102-83,GQ268961,,DsRed-Express,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGSFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHHLFL,dsred-express,12.64,586,554,30100,,42.0,default,4.8,0.42,dsred-express_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DCYCK
,10.1038/nmeth.1264,ACJ05619,15756136,DsRed-Express2,,,,,,,,,,,,,MDSTENVIKPFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGKPYEGTQTAKLQVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTFIYHVKFIGVNFPSDGPVMQKKTLGWEPSTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKGGGHYLVEFKSIYMAKKPVKLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTVVEQYERAEARHHLFQ,dsred-express2,14.95,591,554,35600,,42.0,default,,0.42,dsred-express2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5DP2R
m,10.1093/protein/gzm046,,,DsRed.M1,,2VAD,,,,,,,,,,,MDNTEDVIKEFMQFKVRMEGSVNGHYFEIEGEGEGKPYEGTQTAKLQVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKAYVKHPADIPDYMKLSFPEGFTWERSMNFEDGGVVEVQQDSSLQDGTFIYKVKFKGVNFPADGPVMQKKTAGWEPSTEKLYPQDGVLKGEISHALKLKDGGHYTCDFKTVYKAKKPVQLPGNHYVDSKLDITNHNEDYTVVEQYEHAEARHSGSQ,dsredm1,3.82,587,558,27300,1.4,,default,,0.14,dsredm1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,N33JN
t,10.1038/nmeth.1264,ACJ05620,,DsRed-Max,,2V4E,,,,,,,,,,,MDSTENVIKPFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGKPYEGTQTAKLQVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKVYTKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTFIYHVKFIGVNFPSDGPVMQKKTLGWEPSTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKGGGHYLCEFKSIYMAKKPVKLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTVVEQYERTEARHHLFQ,dsred-max,19.68,589,560,48000,,72.0,default,,0.41,dsred-max_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UVJD2
t,10.1038/nbt0102-83,,,DsRed.T3,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEPSTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTIVEQYERTEGRHHLFL,dsredt3,29.2,587,560,49500,,78.0,default,,0.59,dsredt3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FRM5D
t,10.1038/nbt0102-83,,,DsRed.T4,,2VAE,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEPSTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHHLFL,dsredt4,13.33,586,555,30300,,42.6,default,,0.44,dsredt4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,XHBTX
t,10.1126/science.290.5496.1585,,,DsRed-Timer,,,,,,,,,,,,,MRSSKNVIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGHNTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVATVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERTEGRHHLFL,dsred-timer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,55DQE
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04444,3612525,DstC1,,,,,,,,,,,,,MSCSKNVIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGHNTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNKDYTIVEQYERTEGRHHLFLKAELGSNVGER,dstc1,,482,436,,,,default,,,dstc1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND7,7J2M8
d,10.1042/bj20060874,,,dTFP0.1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTVNLEVKEGAPLPFSYDILSNAFQYGNRAFTKYPDDIADYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRLKGKNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDISHSLLLEGGGHYRCDFKTIYKAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTLYENAVARYSLLPSQAGMDELYK,dtfp01,26.46,485,456,42000,,,default,,0.63,dtfp01_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2BJM7
d,10.1042/bj20060874,ABG77396,5860095,dTFP0.2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTVNLEVKEGAPLPFSYDILSNAFQYGNRAFTKYPDDIANYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRLKGKNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDISHSLLLEGGGHYRCDFKTIYKAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTLYENAVARYSLLPPQAGMDELYK,dtfp02,40.8,486,456,60000,,,default,,0.68,dtfp02_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QQJHZ
d,10.1038/nbt1037,AAV52168,3838230,dTomato,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGLVTVTQDSSLQDGTLIYKVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFLYGMDELYK,dtomato,47.61,581,554,69000,,60.0,default,4.7,0.69,dtomato_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G1DQY
d,10.1111/j.1742-4658.2010.07618.x,,,dVFP,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMRIKLRMEGAVNGHKFVILGDGNGKPYEGTQTIDVTVKEGGPLPFAYDILTSAFQYGNRVFTKYPDDIADYFKQSFPVGYSWERSMTYEDGGICTVSSDIKMEGNSFIYEIRFHGLNFPSDGPVMQKKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKSTYKAKRAVQLPDYHYIDHRIEILSHDKDYNKVKLCENAAARCSMLPSQAK,dvfp,107.0,503,491,107000,,,default,,1.0,dvfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2DB3H
m,10.1016/j.bpj.2014.06.040,,,DyLight549P1,,,,,,,,,,,,,,dylight549p1,0.01,575,550,150,,,default,,0.091,dylight549p1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T41B7
t,10.1021/bi900870u,AMO27221,,E2-Crimson,,,,,,,,,,,,,MDSTENVIKPFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGVGEGKPYEGTQTAKLQVTKGGPLPFAWDILSPQFFYGSKAYIKHPADIPDYLKQSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTLIYHVKFIGVNFPSDGPVMQKKTLGWEPSTERNYPRDGVLKGENHMALKLKGGGHYLCEFKSIYMAKKPVKLPGYHYVDYKLDITSHNEDYTVVEQYERAEARHHLFQ,e2-crimson,28.98,646,611,126000,,24.0,default,4.5,0.23,e2-crimson_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VSU6B
t,10.1186/1472-6750-9-32,FJ498891,,E2-Orange,,,,,,,,,,,,,MDSTENVIKPFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGKPYEGTQTAKLQVTKGGPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTFIYHVKFIGVNFPSDGPVMQKKTLGWEPSTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKGGGHYLVEFKTIYMAKKPVKLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTVVEQYERAEARHHLFQ,e2-orange,19.71,561,540,36500,,78.0,default,4.5,0.54,e2-orange_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A3B6M
,10.1186/1472-6750-9-32,FJ498892,,E2-Red/Green,,,,,,,,,,,,,MDSTENVIKPFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGKPYEGTHTVKLQVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTFIYHVKFIGVNFPSDGPVMQKKTLGWEPSTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKGGGHYLVEFKSIYMAKKPVKLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTVVEQYERTEGRHHLFQ,e2-redgreen,36.05,585,560,53800,,72.0,default,4.5,0.67,e2-redgreen_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VB2NB
,10.1002/mrd.23157,,,EaGFP,,,,,,,,,,,,,MSVVKPDMKIKLRMRGTVNGHNFVIEGEGNGKPYEGTQTIDLKVIEGAPLPFAYDILTPAFQYGNRAFTNYPADIPDYFKQTFPEGYSWERIMIYEDQGMCMATSHISLEGNCFFYDIRFHGVNFPPNGPVMQKKIQKSEPSTEKMYERDGMLKGDVNMALLLKGGGHYRCDFRSSYKAKKRVILPDYHYVDHRIEILSHEKDYSKVALHAIAKARYSLMPIAKTE,eagfp,,514,506,,,,default,,,eagfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QJSF2
wd,10.1074/jbc.273.14.8212,,,EBFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTHGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,ebfp,6.3,440,380,31500,,,default,,0.2,ebfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1LZV9
m,10.1021/bi700199g,,,EBFP1.2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDSHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,ebfp12,18.45,446,379,41000,,,default,6.6,0.45,ebfp12_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,514KE
m,10.1021/bi700199g,,,EBFP1.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNHNSNNVYIAADKQKNGIKVNFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDSHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,ebfp15,22.79,449,381,43000,,,default,4.8,0.53,ebfp15_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,XBGJO
m,10.1021/bi700199g,ABP88743,12966089,EBFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGVDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNIYIMAVKQKNGIKVNFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDSHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITLGMDELYK,ebfp2,17.92,448,383,32000,3.0,25.0,default,5.3,0.56,ebfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DVMQ7
m,10.1016/s0960-9822(02)00450-5,,,ECFP,,5OX8,2WSN,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,ecfp,13.0,477,434,32500,3.0,,default,4.7,0.4,ecfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,27HOS
,10.1038/nbt945,,,ECFP H148D,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,ecfp-h148d,2.18,475,433,3200,,,default,,0.68,ecfp-h148d_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,D4OFQ
,10.1093/nar/28.16.e78,BAB11884,,ECGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,ecgfp,3.35,506,463,23900,,,default,4.0,0.14,ecgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9HU84
,10.1093/molbev/msp194,ACV52373,18466445,echFP,,,,,,,,,,,,,MNVIKTDMKMKLRMVGAVNGHKFEIAGEGKGKPFEGKQTMNLEVLVGGPLPFAFDILTTVFDYGNRVFVKYPKDIXBYFKQSFPEGFSWERSMAYEDGGICIXTNBITLMKGDCFLYEIRFDGVNFPANSPVXQKXTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALLLEEGGHYRCDFKTTYKSKKVVQLPDYHFVDHRIEIESHDKDYNKVKLCEHAEAHSGLPRQAK,echfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWT0,7BYS6
,10.1093/molbev/msp194,ACV52372,18466444,echiFP,,,,,,,,,,,,,MSAHIKPNMKIKLRMEGDVNGHPFVITGEGSGKPYEGTHAIDLKVKEGGPLPFAYDILTAAFQYGNRAFTKYPADIPDYFKQSFPDGYCWERSMVFEDQGICVVKSVISLDKKEPDCFNYDIRFYGVNFPATGPVMKKKTVKWEPSTQTMYERDGVLVGDVNMALLLEGGGHHRCDFKSTYRAKGVVLNMPGNHYVDHRIEIIHHDKGYNSVTVHESAEARHCSLPSKAK,echifp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWS9,7ABAY
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17956,4901576,eechGFP1,,,,,,,,,,,,,MSVINPDMKIKLYMEGAVNGHKFEIKGEGNGKPFEGKQTMDLAVVDGGPLPFAFDILTTSFNYGNRVFTKYPDTIVDYFKPSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNDITLLKDTDDSNYFYYKIRFDGVNFAANGPVMQKKTAKWEPSTEKMYVRDGVLKGEVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVRLPSYHFVDHRIEILSHSKDYNQVRLHEHAEAHSGLPRQAK,eechgfp1,93.15,510,497,124200,,,default,,0.75,eechgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLQ1,MX4SD
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17968,4901521,eechGFP2,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFAIEGEGNGQPFEGKQTMNLKVKEGGPLPFAYDILTTIFNYGNRVFVKYPDDIVDYFKQSFPEGYSWERSMIYEDGGICIATNDITLEGDCFVYKIRFDGVNFPAKSPVLQKMTKKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHFRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIMSHDKDYNNVKLCEHAEAHSGLPGQAK,eechgfp2,75.76,520,506,109800,,,default,,0.69,eechgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLW1,37XMD
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17969,4901511,eechGFP3,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMKIRLRMEGAVNGHKFVIIGKGDGKPYEGTQTMDLEVIEGGPLPFAFDILTTVFKYGNRAFVKYPTDIADYFKQSFPEGFSWERSMTYEDGGICIATNDITLSKDIANCFDYNIRFDGVNFPPNSPVLQKTTIKWEPSTENMYVRDGVLKGDINMSLLLEGGAGHYRCDFKTTYKAKKAVKLPDYHFVDHRITIVSHDKDYNKVKLREHAEAHSGLQMEAK,eechgfp3,54.27,524,512,120600,,,default,,0.45,eechgfp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLW4,31NFQ
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17960,4901527,eechRFP,,,,,,,,,,,,,MSLINPEMKIKLLMEGNVNGHPFVIEGDGKGHPFEGKQSMDLVVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFAKYPDHIPDYFKQSFPNGFSWERSLMFEDGGVCIATNDITLEGDTFFNKVRFYGVNFPPNGPVMQKKTLKWEASTEKMYLRDGVLTGDITMALLLKGDVHYRCDFRTTYKSRQEGVKLPGYHFVDHCISIVSHDKDYTKVKLYEHAVAHLGLPENVK,eechrfp,5.2,582,574,12100,,,default,,0.43,eechrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLS2,JB7SD
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17970,4901480,efasCFP,,,,,,,,,,,,,MSFSKQVLNDVTMTYFMEGSVNGHDFTIEGEGTGKPYEGHQRFNLRVTKGAPLPFAVDILSAAFAYGNRCFTKYPKEIPDFFKQSLPEDMSWERTMTFEDGGIVAISAHIRLIGNRFEHKSKFVGVNFPADGPVMQRKTLGWEPSSEKMTPRDGILKGYVPSFLVLQGGGNYRCDYDTSYRAMKPVEMPGGHFIQHRIVRRDIKKDSNGNTWQIQEDAFAHNSEVPDSA,efascfp,31.06,490,466,40333,,,default,,0.77,efascfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLW9,OSFMK
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17958,4901483,efasGFP,,,,,,,,,,,,,MALSKQGIQTDMKMTYSMEGCVNGHNFTVKGGGDGNPYEGHQELRLCITMAKGEPVPFAFDILSAAFCYGNRCFTKYPDEIRDYFKQAFPGGLSWERSMAFEDGASAAVTAEISLEGDCFEHECEFVGVNFPANGPVMQKKTQGWETSTEKMTAHGKVVQGNVPMFLKLEGGGRHRCDFRTTYKAKKDVKMPNSHFITHCLVRKGDGNNTELIEDAEARN,efasgfp,100.64,507,496,125800,,,default,,0.8,efasgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLR1,5EU5J
t,10.1371/journal.pone.0002680,ACD13196,14926077,eforCP,,,,,,,,,,,,,MSVIKQVMKTKLHLEGTVNGHDFTIEGKGEGKPYEGLQHMKMTVTKGAPLPFSVHILTPSHMYGSKPFNKYPADIPDYHKQSFPEGMSWERSMIFEDGGVCTASNHSSINLQENCFIYDVKFHGVNLPPDGPVMQKTIAGWEPSVETLYVRDGMLKSDTAMVFKLKGGGHHRVDFKTTYKAKKPVKLPEFHFVEHRLELTKHDKDFTTWDQQEAAEGHFSPLPKALP,eforcp,17.81,609,589,111300,,,default,,0.16,eforcp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B6CTZ7,TDA9A
wd,10.1016/0378-1119(95)00685-0,AAB02572,928978,EGFP,,2Y0G,4EUL,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,egfp,33.54,507,488,55900,2.6,25.0,default,6.0,0.6,egfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,C5MKY7,R9NL8
d,10.1110/ps.073358908,,,eGFP203C,,2OKY,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLCTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,egfp203c,,509,498,,,,default,,,egfp203c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,C16U6
d,10.1110/ps.073358908,,,eGFP205C,,2OKW,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQCALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,egfp205c,,509,489,,,,default,,,egfp205c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,54TPA
m,10.1038/s41598-022-13214-0,OL631606,,Electra1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIEENMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGRPYEGVQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFLFGSKTFIKYPADIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVTQDTSLEDGGLVYNVKVRGVNFPSNGPVMQKKTEGWEPFTEMMYPANGGLRGYTDIALKVDGDGHLHANIVTTYRSKKTVGDIKMPGVHAVDYRLERVEESDNETYVVLREVAVAKYSNLGGGMDELYK,electra1,,454,402,,,,default,,,electra1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5X9A8
m,10.1038/s41598-022-13214-0,OL631607,,Electra2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIEENMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGRPYEGVQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFLFGSKTFIKYPADIPDFFEQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVTQDTSLEDGGLVYNVKVRGVNFHSKGPVMQKKTEGWEPFTEMMYPADGGLRGYTDIALKVDGGGHLHANIVTTYRSKKTVGNIKMPGVHAVDYRLERIEESDNETYVVLREVAVAKYSNLGGGMDELFK,electra2,,454,403,,,,default,,,electra2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5GJX3
wd,10.1016/s0091-679x(08)61946-9,,,Emerald,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHKVYITADKQKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,emerald,39.1,509,487,57500,,11.2,default,,0.68,emerald_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GLAD6
m,10.1038/s41467-019-13897-6,MN701051,,emiRFP670,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCEHEEIHLAGSIQPHGALLVVSEHDHRVIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYCGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGLVFSECHVPGLESYFGNRYPSSTVPQMARQLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPCHLQFLKDMGVRATLAVSLVVGGKLWGLVVCHHYLPRFIRFELRAICKRLAERIATRITALES,emirfp670,12.24,670,642,87400,1.53,,default,4.5,0.14,emirfp670_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YHJV5
m,10.1038/s41467-019-13897-6,MN701053,,emiRFP703,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCEHEEIHLAGSIQPHGALLVVSEHDHRVIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYCGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGLVFSECHVPGLESYFGNRYPSSLVPQMARQLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPIHLQFLKDMGVRATLAVSLVVGGKLWGLVVCHHYLPRFIRFELRAICKRLAERIATRITALES,emirfp703,7.82,703,674,90900,,,default,4.5,0.086,emirfp703_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GNJK5
,10.1016/s0896-6273(02)01099-1,,,Enhanced Cyan-Emitting GFP,,1CV7,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHRFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKAHFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAG,enhanced-cyan-emitting-gfp,,485,458,,,,default,,,enhanced-cyan-emitting-gfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,R3OET
t,10.1073/pnas.0403668101,AAV54099,3862138,EosFP,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGVNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDITMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,eosfp,50.4,516,506,72000,,,Green,,0.7,eosfp_green,22.55,581,571,41000,,,Red,,0.55,eosfp_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,eosfp_green,eosfp_red,390,,,,,,,,,,,,,Q5S6Z9,16WGJ
d,10.1038/nmeth1062,,,eqFP578,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGERKPYEGTQTMKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDLFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCIIYNVKINGVNFPSNGSVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLRGHSQMALKLVGGGYLHCSFKTTYRSKKPAKNLKMPGFHFVDHRLERIKEADKETYVEQHEMAVAKYCDLPSKLGHR,eqfp578,55.08,578,552,102000,,,default,,0.54,eqfp578_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,H3JQU7,G5OWS
t,10.1073/pnas.182157199,AAN05449,612407,eqFP611,,1UIS,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLSCSFETTYRSKKTVENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,eqfp611,35.1,611,559,78000,2.5,270.0,default,3.84,0.45,eqfp611_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8ISF8,R5RQ5
d,10.1117/1.1854680,,,eqFP611 V124T,,3E5T,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGTNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLSCSFETTYRSKKTVENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,eqfp611-v124t,31.08,611,559,74000,,450.0,default,,0.42,eqfp611-v124t_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ALL3F
d,10.1038/nmeth.1501,ADR83529,,eqFP650,,4EDO,,,,,,,,,,,MGEDSELISENMHMKLYMEGTVNGHHFKCTSEGEGKPYEGTQTAKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCLIYNVKINGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADSGLRGHSQMALKLVGGGYLHCSLKTTYRSKKPAKNLKMPGFYFVDRKLERIKEADKETYVEQHEMAVARYCDLPSKLGHS,eqfp650,15.6,650,592,65000,,,default,5.7,0.24,eqfp650_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JS838
d,10.1038/nmeth.1501,ADR83530,,eqFP670,,4EDS,,,,,,,,,,,MGEDSELISENMHTKLYMEGTVNGHHFKCTSEGEGKPYEGTQTCKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCLIYNVKINGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMLYPADSGLRGHNQMALKLVGGGYLHCSLKTTYRSKKPAKNLKMPGFYFVDRKLERIKEADKETYVEQHEMAVARYCDLPSKLGHS,eqfp670,4.2,670,605,70000,,,default,4.5,0.06,eqfp670_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7FXGZ
,10.1002/1873-3468.12534,,,esGFP,,5B61,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKITLKLICTTGKLPVPWPTLVTTCGYGVQCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTFKTRAEVKFEGDTIVNRIKLKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHKVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVRLPDNHYLSTQSVILEDPNEKRDHMVLHEFVTAAGITHGMDELYK,esgfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FZZ8D
wd,10.1126/science.273.5280.1392,,,EYFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,eyfp,44.89,527,513,67000,3.1,9.0,default,6.9,0.67,eyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8DNLG
,10.1038/nbt0102-87,,,EYFP-F46L,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,eyfp-f46l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KN52A
wd,10.1073/pnas.96.5.2135,,,EYFP-Q69K,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLKCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,eyfp-q69k,54.72,526,514,72000,,,default,5.8,0.76,eyfp-q69k_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,XZJ98
d,10.1371/journal.pone.0181186,BBA07588.1,BBA07588.1,eYGFP,,,,,,,,,,,,,MTTFKIESRIHGNLNGEKFELVGGGVGEEGRLEIEMKTKDKPLAFSPFLLSHCMGYGFYHFASFPKGTKNIYLHAATNGGYTNTRKEIYEDGGILEVNFRYTYEFNKIIGDVECIGHGFPSQSPIFKDTIVKTCPTVDLMLPMSGNIIASSYAKAFQLKDGSFYTAEVKNNIDFKNPIHESFSKSGPMFTHRRVEETHTKENLAMVEYQQVFNSAPRDM,eygfp,71.92,516,507,124000,,,Default,3.81,0.58,eygfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MQNBX
d,10.1371/journal.pone.0181186,BBA07592,BBA07592.1,eYGFPuv,,,,,,,,,,,,,MTTFKIESRIHGNLNGEKFELVGGGVGEEGRLEIEMKTKDKPLAFSPFLLTTCMGYGFYHFASFPKGIKNIYLHAATNGGYTNTRKEIYEDGGILEVNFRYTYEFNKIIGDVECIGHGFPSQSPIFKDTIVKSCPTVDLMLPMSGNIIASSYAYAFQLKDGSFYTAEVKNNIDFKNPIHESFSKSGPMFTHRRVEETLTKENLAIVEYQQVFNSAPRDM,eygfpuv,23.71,512,398,31200,,,Default,3.0,0.76,eygfpuv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,KECCG
d,10.1371/journal.pone.0181186,BBA07591,BBA07591.1,eYGPdp,,,,,,,,,,,,,MTTFKIESRIHGNLNGEKFELVGGGVGEEGRLEIEMKTKDKPLAFSPFLLSCCMGYGFYHFASFPKGTENIYLHAATNGGYTNTRKEIYEDGGILEVNFRYTYEFNKIIGDVECIGHGFPSQSPIFKDTIVKQWPTVDLMLPMSGNIIASSYALAFQLKDGSFYTAEVKNNIDFKNPIHESFSKSGPMFTHRRVEETHTKENLAIVEYQQVFNSAPRDM,eygpdp,34.36,513,501,49800,,,Default,7.29,0.69,eygpdp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,21E2G
t,10.1371/journal.pone.0002680,ACD13193,14926074,fabdGFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFAIEGEGKGQPFQGKQTMNLKVKEGGPLPFAYDILTTIFNYGNRVFAKYPDDIVDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNDITLDGDCFVYKIRFDGVNFPAKSPVLQKKTQKWEPSTEKLYVRDGLLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHCIEIVSHDKDYNNVKLCEHAEAHSGLPKEAK,fabdgfp,63.07,520,508,116800,,,default,,0.54,fabdgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B6CTZ4,BQFPM
m,10.1038/nchembio.138,,,Fast-FT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHVEGSVNGHEFEIEGEGKGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSRAYVKHPADIPDYWKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,fast-ft,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,26GKW
,10.1093/molbev/msp194,ACV52376,18466448,fcFP,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLHMKGAVNGHIFEIDGEGNGKPFEGKQTIELKVVDGGPLPFAFDILTTVFEYGNRVFAKYPPEIVDYFKQSFPEGYSWERSMMYEDGGICIATNNITLLKDAHGVDYFYYNIRFDGVNFPTNGPVMQKKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLIEGGGHNRCDFKTTYKARKAVPLPNYHFVDHRIEIVSHDRDYNHVKLCEHAEAHSGLPSSRKARQISTERIRHEGYSPNIHLR,fcfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWT3,H691P
,10.1093/molbev/msp194,ACV52389,18466461,fcomFP,,,,,,,,,,,,,MASFFVVISVLLCCASGNPVHSNYERTEESYFSPEESVISSVMNIKLRMEGEVNGHKFTVEGEGSGKPYEGTQTIDLEVTEGGPLPFAFDILTTAFQYGNRAFTKYPADIPDYFKESFPEGHSWVRTMVFDDGGVCDVTNDIRMYGNVFEYEITFHCNNFELSGPIMQKETLKWEPSCEGMYAGKNGVLLGDEFRHLLLVGGGHFRCDCSPSYSAKKRVEMPKYHFIDHRIEIVSHDKDYQKVKVYEIAEAKYSPLPESKAK,fcomfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWU6,VVMUR
m,10.1021/nn4060144,,,ffDronpa,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTAFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,ffdronpa,,,,,,,Off,,,ffdronpa_off,78.75,517,503,105000,,15.0,On,5.0,0.75,ffdronpa_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,ffdronpa_on,ffdronpa_off,488,ffdronpa_off,ffdronpa_on,405,,,,,,,,,,,9U6KU
,10.1371/journal.pone.0100252,,,Flamindo2,,,,,,,,,,,,,,flamindo2,,523,504,,,,default,,,flamindo2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J5AWO
wd,10.1038/s41592-022-01660-7,,,FOLD6,,7UGT,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLAVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFEDDGYYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNPHNVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHDMNELYK,fold6,86.29,515,505,118200,,25.0,default,5.9,0.73,fold6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,C5EUY
d,10.1038/10904,,,Folding Reporter GFP,,2B3Q,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,folding-reporter-gfp,59.33,530,490,82400,,,default,,0.72,folding-reporter-gfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,N6ZHS
,10.1016/j.molimm.2012.10.003,AAQ11987,1722071,FP586,,,,,,,,,,,,,MSCSKNVIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYGGHNTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKFIGVNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGDIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYMAKKPVQLPGYYYVDSKLDITSHNEDYTIVEQYERTEGRHHLFL,fp586,,586,559,,,,default,,,fp586_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6KF85,WUW5F
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAK71341,447458,Fpaagar,,,,,,,,,,,,,MGRILILNPPSVNGIAEEMKTDLIMEGIVNGHSFTIEGKGTGYXYKGDQFMKLEVVKGAPLPFSFDILTTAFMYGNRVFTKYPSNIPDFFKQTFPEGYHWERIMPFEDQAVCTVTSHIRLEEKEEGEMRFVDNVKFHCVNFPPNGPVMQRKIMRWEPSTENMYPRNGLLEGYDEKTFRLKGGGYYQAEHKSIYEGKGSISMPDFHFIDHRIMITNHDEDYTNVELREVALARYSTLPPI,fpaagar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q8MMA1,59JAS
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAK71331,590298,Fpag_frag,,,,,,,,,,,,,MAISTLKNVIIIVIIYSCSTCAVWSNSNSESSFTNGIAEEMKTRVHLEGTVNGHSFTIKGEGRGYPYKGEQFMSLEVVNGAPLPFSFDILTPAFMYGNRVFTKYPPNIPDYFKQTFPEGYHWERNIPFEDQAACTVTSHIRLEEEERRFVNNVRFHCVNFPPNGPVMQRRILKWEPSTENIYPRDGFLEGHVDMTLRVEGGGYYRAEFKSTYKGKTPVRDMPDFHFIDHRIEITEHDEDYTNVELHDVSWARYSMLPTM,fpag_frag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q8MMA2,5W635
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAK71343,1092052,Fpcondchrom,,,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKIYMEGTVNGYHFKCEGEGDGNPFEGTQNMRIRVTEGAPLPFAFDILSPCCAYGSKTFIKHTSGIPDYFKRSFPEGFTWEGTTIYEDGRVLTAHQDTSLEGNCPIYKVKVLGTNFPAASPVMKKVSGGWEPSTEIVYQDNGVLRGRNVMALKVSGRPPLICHLHSTYRSKKACALTMPGFHFADLRIQMPKKKKDEYFELYEASVARYSDVPEKAT,fpcondchrom,,,,,,,default,,,fpcondchrom_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8MU45,T939F
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAK71332,301073,FPmann,,,,,,,,,,,,,,fpmann,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q8MU48,AC8R8
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAK71334,220476,FPmcavgr7.7,,,,,,,,,,,,,MTSVAQEKGVIKPDMKMKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFDGTQTMDLTVIEGAPLPFAYAILTTVFDYGNRVFAKYPEDIADYFKQTFPEGYFWERSMTYEDQGICIATNDITMMKGVDDCFVYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEKMYXRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRXDXKTTYRAKKVVQLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLYEHAEAHSGLPRQAK,fpmcavgr77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q8MU47,X8H9P
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAK71340,1249357,FPrfl2.3,,,,,,,,,,,,,MNALQEEMKIKLTMVGVVNGQSFKIDGKGKGKPYEGSQELTLKVVEGGPLLFSYDILTTIFQYGNRAFVNYPKDIPDIFKQTCSGLDGGYSWQRTMTYEDGGVCTATSNVSVVGDTFNYEIHFMGANFPPNGPVMQKRTVKWEPSXEIXFERDGLLRGDVPMSLLLKGGDHYRCDFKTIYKPNKKVKLPGYHFVDHCIEIKSQENDYNMVALFEDAVAHYSPLEKKSQAKA,fprfl23,,512,506,,,,default,,,fprfl23_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8MU46,7HX6W
m,10.1039/c8ib00103k,,,FR-1,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTINNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPPPFAFDILATSFMYGSRTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEASTETMYPADGGLEGACDMALKLVGGGHMICNLETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,fr-1,28.87,594,569,84900,2.3,,default,,0.34,fr-1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,39D4R
m,10.1002/anie.202006576,,,frFAST,,,,,,,,,,,,,MEHVAFGSEDIENTLAKMDDGQLDGLAFGAIQLDGDGNILQYNAAEGDITGRDPKQVIGKNLFKDVAPGTVSSGFYGKFKEGVASGNLNTMFEWMIPTSRGPTKVKIHMKKALSGDSYWVFVKRV,frfast,,670,555,,,,Fluorogen HPAR-3OM,,0.21,frfast_fluorogen-hpar-3om,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UUTXN
m,10.1038/ncomms2208,,,FusionRed,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEASTETMYPADGGLEGACDMALKLVGGGHLICNLETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,fusionred,17.95,608,580,94500,1.8,130.0,default,4.6,0.19,fusionred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,S6A7A
m,10.1039/c8ib00103k,,,FusionRed-M,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEASTETMYPADGGLEGACDMALKLVGGGHMICNLETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,fusionred-m,24.17,594,571,71100,2.1,,default,,0.34,fusionred-m_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,E3FDV
m,10.1021/acs.biochem.0c00484,,,FusionRed-MQV,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEASTETMYPADGGLEGAVDMALKLVGGGHLICNMETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,fusionred-mqv,76.32,585,566,144000,2.77,195.0,default,4.6,0.53,fusionred-mqv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,F35B7
m,10.1186/1741-7007-6-13,,,G1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKMKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARNSTDGMDELYK,g1,15.6,503,487,26000,,,default,,0.6,g1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,O2UFD
m,10.1186/1741-7007-6-13,,,G2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKMTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKMKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARNSTDGMDELYK,g2,25.35,503,487,39000,,,default,,0.65,g2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WLCQP
m,10.1186/1741-7007-6-13,,,G3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFAKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKMTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKMKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARNSTDGMDELYK,g3,34.3,515,498,49000,,,default,,0.7,g3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FM76L
m,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,BBC28144,174808012,Gamillus,,5Y01,5Y00,,,,,,,,,,MVSKGEEASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPSSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLEDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVKQLPNEVKITPHGPNGIRLTSTVLYLKEDGTIQIGTQDCIVTPVGGRKVTQPKAHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNLWHGMDELYK,gamillus,74.7,519,504,83000,,8.0,On,3.4,0.9,gamillus_on,,,,,,,Off,,,gamillus_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,gamillus_on,gamillus_off,488,gamillus_off,gamillus_on,388,,,,,,,,,,,21PQ5
m,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,,,Gamillus0.1,,,,,,,,,,,,,MASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPNSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLKDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVEQLPNQVEITAEGNGIRLTSTVPYLKKDGTIQIGRQDCIVKPVGGKKVTQPKAHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNPWHEPSASAV,gamillus01,16.8,524,505,20000,,,default,4.0,0.84,gamillus01_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AW33C
d,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,,,Gamillus0.2,,,,,,,,,,,,,MASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPNSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLKDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVEQLPNQVEITAEGNGIRLTSTVLYLKKDGTIQIGRQDCIVKPVGGKKVTQPKAHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNPWHEPSASAV,gamillus02,51.7,524,505,55000,,,default,4.0,0.94,gamillus02_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WLNHW
m,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,,,Gamillus0.3,,,,,,,,,,,,,MASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPNSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLKDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVEQLPNQVEITAEGNGIRLTSTVLYLKKDGTIQIGTQDCIVKPVGGKKVTQPKAHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNPWHEPSASAV,gamillus03,44.88,524,505,51000,,,default,4.0,0.88,gamillus03_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LQXJ6
m,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,,,Gamillus0.4,,,,,,,,,,,,,MASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPSSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLEDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVEQLPNQVKITAEGNGIRLTSTVLYLKKDGTIQIGTQDCIVKPVGGRKVTQPKAHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNLWHEPSASAV,gamillus04,66.75,524,505,75000,,,default,4.0,0.89,gamillus04_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JVUSZ
m,10.1016/j.chembiol.2017.12.005,,,Gamillus0.5,,,,,,,,,,,,,MASGRALFQYPMTSKIELNGEINGKKFKVAGEGFTPSSGRFNMHAYCTTGDLPMSWVVIASPLQYGFHMFAHYPEDITHFFQECFPGSYTLDRTLRMEGDGTLTTHHEYSLEDGCVTSKTTLNASGFDPKGATMTKSFVKQLPNEVKITAEGNGIRLTSTVLYLKEDGTIQIGTQDCIVKPVGGRKVTQPKAHFLHTQIIQKKDPNDTRDHIVQTELAVAGNLWHEPSASAV,gamillus05,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E5GAC
,10.1073/pnas.0509378103,,,GCaMP2,,3EVR,3EKJ,,,,,,,,,,MRGSHHHHHHGMASMTGGQQMGRDLYDDDDKDLATMVDSSRRKWNKTGHAVRAIGRLSSLENVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLAYHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYKGGTGGSMVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNTRDQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGGITTKQLGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVGADGNGTIDFPQFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFGKDGNGYISAAQLRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREAGIDGDGQVNYEQFVQMMTAK,gcamp2,,508,487,,,,default,,,gcamp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JKD8V
,10.1038/nature12354,,,GCaMP6f,,,,,,,,,,,,,,gcamp6f,43.75,513,496,66293,,,In presence of Ca2+,,0.66,gcamp6f_in-presence-of-ca2,1.57,513,496,2761,,,In absence of Ca2+,,0.57,gcamp6f_in-absence-of-ca2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,F5GKU
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17949,4901481,gdjiCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVQGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQAQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKFSGLNFPPSGPVMQKKTQGWEPNTERLLARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHFVDRKLDVTNHNQDYTSVEQCEISIARKPVVA,gdjicp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLL3,2BECV
d,10.1002/cbic.201600492,,,GdT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPLLMYGSKMYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWVRVMNFEDGGLVTATQDSSLQDGTLIYEVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTRVEQYERSEGRHHLFLYDMDELYK,gdt,8.26,500,476,59000,,,default,3.8,0.14,dtg_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HQZZC
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17967,4901580,gfasCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQCEISIARKSVVA,gfascp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLV6,OXU4P
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17962,4901546,gfasGFP,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMKIKLCMRGTINGHNFVIEGEGKGNPYEGTQILDLNVTEGAPLPFAYDILTTVFQYGNRAFTKYPADIQDYFKQTFPEGYHWERSMTYEDQGICTATSNISMRGDCFFYDIRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKDVRLPDYHFVDHRIEILKHDKDYNKVELYENAVARYSMLPSQAK,gfasgfp,74.83,506,492,102500,,,default,,0.73,gfasgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLT2,ASMG7
,10.1002/anie.201204962,,,GFP-151pyTyrCu,,4GF6,,,,,,,,,,,MSKGAELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKAHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIALKGIDFKEAGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIADGSVQLADHYQQNTPIGAGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDEAYK,gfp-151pytyrcu,,510,375,,,,default,,,gfp-151pytyrcu_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,L1JAY
,10.1016/0014-5793(95)00557-p,,,GFP(E222G),,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLGFVTAAGITHGMDELYK,gfpe222g,,506,481,,,,Default,,,gfpe222g_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1EOAR
,10.1021/bi0479205,,,GFPhal,,1YJF,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFAAGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,gfphal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,BNZOQ
wd,10.1016/0378-1119(95)00685-0,,,GFPmut2,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFAYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,gfpmut2,39.35,508,485,53900,,5.6,default,,0.73,gfpmut2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QS3XQ
wd,10.1016/0378-1119(95)00685-0,AAB18957.1,,GFPmut3,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,gfpmut3,34.87,513,500,89400,,4.1,default,,0.39,gfpmut3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A2OWC
d,10.1038/373663b0,,,GFP (S65T),,1Q4A,1EMG,,1Q4B,1C4F,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,gfp-s65t,35.2,510,490,55000,,,default,,0.64,gfp-s65t_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B6J33
,10.1002/anie.201204962,,,GFP-Tyr151pyz,,4GES,,,,,,,,,,,MSKGEALFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,gfp-tyr151pyz,,508,397,,,,default,,,gfp-tyr151pyz_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GBEZ4
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAK02063,1087995,GFPxm16,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSTQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm16,,504,485,,,,default,,0.74,gfpxm16_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7XQBJ
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33912,665233,GFPxm161,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSLQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm161,,510,500,,,,default,,,gfpxm161_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTD0,PK2PN
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33913,978703,GFPxm162,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSFQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm162,,525,514,,,,default,,,gfpxm162_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTC9,PHV2M
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33914,1124407,GFPxm163,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSYQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm163,,523,512,,,,default,,1.0,gfpxm163_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTC8,5M9ZL
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAK02064,366167,GFPxm18,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLAYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSTQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm18,,502,472,,,,default,,0.96,gfpxm18_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PLVQM
m,10.1007/s10126-006-6006-8,,,GFPxm181uv,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSHQTAISKDRNETRDHMVLLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm181uv,,514,398,,,,default,,,gfpxm181uv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,KCUBM
m,10.1007/s10126-006-6006-8,,,GFPxm18uv,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSHQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm18uv,,513,400,,,,default,,,gfpxm18uv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4YUEY
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAK02065,446783,GFPxm19,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGILCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSTQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm19,,502,475,,,,default,,0.7,gfpxm19_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DANPD
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33915,1388169,GFPxm191uv,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGILCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSCQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm191uv,,510,498,,,,default,,,gfpxm191uv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTC7,7NN4S
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33916,376227,GFPxm19uv,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSTQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,gfpxm19uv,,505,393,,,,default,,,gfpxm19uv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTC6,XAQPR
td,10.1002/cbic.201600492,,,GGvT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPLLMYGSKMYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWVRVMNFEDGGLVTATQDSSLQDGTLIYEVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTRVEQYERSEGRHHLFLYDMDELYKGSTGSGSSGPMVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPLLMYGSKMYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWVRVMNFEDGGLVTATQDSSLQDGTLIYEVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTRVEQYERSEGRHHLFLYDMDELYK,ggvt,12.74,500,476,91000,,,default,3.8,0.14,ggvt_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OYSEV
td,10.1002/cbic.201600492,,,GRvT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPLLMYGSKMYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWVRVMNFEDGGLVTATQDSSLQDGTLIYEVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTRVEQYERSEGRHHLFLYDGSTGSGSSGTMVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGLVTVTQDSSIQDGTLIYKVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFLYGMDELYK,grvt,68.87,583,557,71000,,,Red excitation,2.5,0.97,grvt_red-excitation,36.49,583,477,89000,,,FRET excitation,3.3,0.41,grvt_fret-excitation,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,H93B4
,10.1073/pnas.062552299,AAL27542,496314,gtenCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVQGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNIDYTSVEQCEISIARKPVVA,gtencp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q95P04,FTKQU
m,10.1038/s41467-019-12761-x,,,GZnP3,,,,,,,,,,,,,,gznp3,0.45,512,488,4000,,,GZnP3 (apo state),,0.112,gznp3_gznp3-apo-state,10.81,512,488,23400,,,GZnP3 (Zn²⁺-bound),,0.462,gznp3_gznp3-zn2-bound,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1E8G7
d,10.1101/2020.03.30.015156,BBC08820,,h2-3,,,,,,,,,,,,,MSKLQKGVEKEMKIKLTMNCTVNERNFVITGQGAGEPYDGTQTLYLTVEGGKTLNFSFDVLTPAFQYGNRAFTKYPGNIPDFFKQTFSGGGYTWKRTMTYEDGGVSTVESDISVQGDCFHYKIQFNGKFPPHGPVMQKETVKWEPSTEVMYKDDKNDGVLKGDVNMALLLKDGGHLRVDFNTSYIPKNKVEKMPDYHFVDHRIEILEKPEGRPVKLYAGAVARYSLLPEKNLNK,h2-3,115.7,516,506,130000,,,default,4.6,0.89,h2-3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YQ25V
,10.1073/pnas.91.26.12501,,,H9,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLFIQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,h9,12.0,511,399,20000,,,default,,0.6,h9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,59R1F
t,10.1016/s0014-5793(01)02930-1,,,HcRed,,1YZW,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKMYMEGTVNGHYFKCEGEGDGNPFAGTQSMRIHVTEGAPLPFAFDILAPCCEYGSRTFVHHTAEIPDFFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVKVHGTNFPADGPVMKNKSGGWEPSTEVVYPENGVLCGRNVMALKVGDRHLICHHYTSYRSKKAVRALTMPGFHFTDIRLQMLRKKKDEYFELYEASVARYSDLPEKAN,hcred,0.3,645,592,20000,,,default,,0.015,hcred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LP3PQ
t,10.1016/j.chembiol.2008.08.006,,,HcRed1-Blue,,,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKMYMEGTVNGHYFKCEGEGDGNPFAGTQSMRIHVTEGAPLPFAFDILAPCCHYGSKTFVHHTAEIPDFWKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVKVHGTNFPADGPVMKNKSGGWEPITEVVYPENGVLCGRAVMALKVGDRHLICHAYTSYRSKKAVRALTMPGFHFTDYRLQMLRKKKDEYFELYEASVARYSDLPEKAN,hcred1-blue,,455,408,,,,default,,,hcred1-blue_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1ZQEX
d,10.1073/pnas.1807449115,,,HcRed7,,6DEJ,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKMYMEGTVNGHYFKCEGEGDGNPFAGTQSMRIHVTEGAPLPFAFDILAPCCEYGSKTFVHHTAEIPDFFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVKVHGTNFPADGPVMKNKSGGWEPSTEVVYPENGVLCGRNVMALKVGDRHLICHHYTSYRSKKAVRALTMPGFHFTDYRLQMLRKKKDEYFELYEASVARYSDLPEKAN,hcred7,6.0,645,592,75000,,,default,,0.08,hcred7_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LNY1F
td,10.1042/bj20021191,,,HcRed-Tandem,,,,,,,,,,,,,RSPGMSGLLKESMRIKMYMEGTVNGHYFKCEGEGDGNPFAGTQGMRIHVTEGAPLPFAFDILAPCCAYGSRTFVHHTAEIPDFFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVKVHGTNFPADGPVMKNESGGWEPSTEVVYPENGVLCGRNVMALKVGDRHLICHLYTSYKSKKAVRALTMPGFHFTDIRLQMLRKKKDEYFELYEASVARYSDLPEKAN,hcred-tandem,6.4,637,590,160000,,,default,,0.04,hcred-tandem_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VWTNO
,10.1073/pnas.062552299,AAL27538,1141167,hcriCP,,,,,,,,,,,,,MAGLLKESMRIKMYMEGTVNGHYFKCEGEGDGNPFTGTQSMRIHVTEGAPLPFAFDILAPCCEYGSRTFVHHTAEIPDFFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVKVLGTNFPADGPVMKNKSGGWEPCTEVVYPENGVLCGRNVMALKVGDRRLICHLYTSYRSKKAVRALTMPGFHFTDIRLQMPRKKKDEYFELYEASVARYSDLPEKAN,hcricp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q95W85,8OX5S
,10.1073/pnas.062552299,AAM10626,3493082,hcriGFP,,,,,,,,,,,,,MCSYIKETMQSKVYMEGKVNDHNFKCTAEGKGEPYKGSQSLTITVTEGGPLPFAFDILSHAFRYGNKVFAKYPKDHPDFFKQSLPEGFTWERVSNYEDGGVLTVKQETSLEGDCIICKIKAHGTNFPADGPVMQKRTNGWEPSTETVIPRGGGILMRDVPALKLLGNKGHLLCVMETTYKSKKKVNLPKPHFHHLRMEKDSVSDDEKTIEQHENVRASYFNDSGK,hcrigfp,,500,405,,,,default,,,hcrigfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T6T9,C5398
,10.3389/fmicb.2013.00168,EOA05416,4077415,hfriFP,,,,,,,,,,,,,MRKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,hfrifp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R0EHP5,6K8L3
,10.1016/s0006-291x(03)00019-6,AAO16871,94639,hmGFP,,,,,,,,,,,,,MYSYIKETMRSKVYMEGNVNNHAFKCTAEGEGKPYKGSQKLTITVTEGGPLPFAFDILSHAFQYGNKVFTKYPDDIPDFFKQSLSGGFTWKRVSNYEDGGVLTVDQKTSLEGDCIICNIKVHGTNFPADGPVMQKQTNGWEPSTETVIPRGEGILLRDVPALKLRNNKGHLLCVMETTYKPNKRVNLPKLHFHHLRMEKDSISDDEKTIKQHEDVRASYFNVRFDESS,hmgfp,,510,490,,,,default,,,hmgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q86LV4,EKYG9
m,10.1091/mbc.e14-10-1473,,,hmKeima8.5,,,,,,,,,,,,,MVSVIAEHMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGEGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWHILSPQLQYGSIPFTKYPADIPDYFKQSFPEGYTWVRSMNFEDGAVCTVSNDSSIRGNCFIYNVKISGENFPPNGPVMQKKTQGWEPSTERMFARDGMLIGNDHMALKLEGGGHYLCEFKSAYKARKPVRMPGLYEIDRKLDVTSHNRDYTSVEQREIAIARHPLLG,hmkeima85,10.88,612,438,32000,,228.0,default,5.3,0.34,hmkeima85_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Q92FU
m,10.1016/j.bbrc.2010.04.136,ABZ11027,14277910,HriCFP,,,,,,,,,,,,,MPRISDKLMKTRWRGFHSIPSIPPDLGGIYGIGEKTSRRKTTEHLYTGRAKDIKSRLMKHKYGHQAIDRKIRSNIKQKKLSDLRFKFVEERNHKAKEGLAIEGLKKKLGYAPRFNLRKGDGLRPRKSQDHKKKG,hricfp,,495,450,,,,default,,,hricfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B0ZZ78,CZPVJ
m,10.1016/j.bbrc.2014.04.042,ABZ11026,14277909,HriGFP,,,,,,,,,,,,,MPRISDKLMKTRWRGFHSIPSIPPDLGGIYGIGEKTSRRKTTEHLYTGRAKDIKSRLMKHKYGHQAIDRKIRSNIKQKKLSDLRFKFVEERNHKAKEGLAIEGLKKKLGYAPRFNLRKRGWIKAKEKPRPQKEG,hrigfp,,527,507,,,,default,,,hrigfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B0ZZ77,XBY8K
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_acid.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADLYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_acid1,,508,486,,1.08,,default,3.88,0.71,htfunclib_acid1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WO1AA
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_acid.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILIELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_acid2,,509,489,,1.07,,default,3.98,0.76,htfunclib_acid2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ELPNT
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_acid.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVLCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKVRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_acid3,,502,472,,1.06,,default,4.34,0.71,htfunclib_acid3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,X7B77
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_acid.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLTYGVLCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_acid4,,511,490,,0.73,,default,4.42,0.45,htfunclib_acid4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Z8XA4
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_acid.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFTRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADVYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_acid5,,508,485,,0.9,,default,4.78,0.56,htfunclib_acid5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BSGZ9
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_acid.6,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADLYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_acid6,,509,489,,0.73,,default,4.9,0.38,htfunclib_acid6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,O4JCW
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_basic.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNINSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_basic1,,507,467,,0.73,,default,7.28,0.0,htfunclib_basic1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,M2CL2
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_basic.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEIKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNVNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_basic2,,512,496,,0.77,,default,6.32,0.33,htfunclib_basic2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PZYVQ
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_basic.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGAQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNSNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_basic3,,503,476,,0.46,,default,6.24,0.37,htfunclib_basic3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8QHYG
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_basic.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVPCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKVRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_basic4,,501,464,,0.95,,default,6.2,0.26,htfunclib_basic4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OHNCP
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_basic.6,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVCGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNINSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_basic6,,506,487,,1.2,,default,5.69,0.83,htfunclib_basic6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A7KFM
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_bleach.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKLRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_bleach1,,508,483,,0.98,,default,5.2,0.54,htfunclib_bleach1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QG9Q3
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_bleach.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLSYGAQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEIKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_bleach2,,504,471,,1.27,,default,4.74,0.79,htfunclib_bleach2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YC6MJ
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_bleach.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEIKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_bleach3,,514,502,,0.99,,default,5.27,0.46,htfunclib_bleach3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MWGPE
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_bleach.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVPCFTRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEIKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_bleach4,,505,480,,0.89,,default,5.44,0.4,htfunclib_bleach4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,97D3T
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_bleach.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILIELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFVRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSAQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_bleach5,,510,474,,1.07,,default,4.87,0.74,htfunclib_bleach5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Y5O8O
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_bleach.6,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLTYGVQCFCRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADLYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_bleach6,,513,500,,1.05,,default,5.51,0.39,htfunclib_bleach6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FRJFG
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_em-blue-shift.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVPCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKVRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_em-blue-shift1,,502,465,,0.84,,default,5.74,0.3,htfunclib_em-blue-shift1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MPQJQ
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_em-blue-shift.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKIRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNIYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_em-blue-shift2,,503,469,,0.99,,default,5.35,0.64,htfunclib_em-blue-shift2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UR8TM
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_fast.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVPCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNSNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_fast1,,500,465,,0.61,,default,5.59,0.19,htfunclib_fast1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,14TVO
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_fast.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFVRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEIKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNIYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_fast2,,508,483,,0.68,,default,5.68,0.3,htfunclib_fast2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A7RB2
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_fast.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGVPCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_fast3,,503,470,,0.69,,default,5.22,0.19,htfunclib_fast3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HCTDS
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_fast.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVACFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNVNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_fast4,,506,477,,0.72,,default,5.66,0.3,htfunclib_fast4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BCD93
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.10,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKVTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid10,,508,489,,0.85,,default,5.31,0.45,htfunclib_mid10_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LMXFP
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.11,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVMCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid11,,509,488,,0.88,,default,5.53,0.4,htfunclib_mid11_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,U3PPD
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.12,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFVRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid12,,504,470,,1.03,,default,0.0,0.72,htfunclib_mid12_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7V4LQ
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.13,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFVRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNSNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid13,,506,480,,0.84,,default,4.96,0.37,htfunclib_mid13_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RVB61
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKIRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNINSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid2,,510,476,,1.17,,default,4.99,0.45,htfunclib_mid2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FLXJ6
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKVRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid3,,513,501,,1.04,,default,0.0,0.43,htfunclib_mid3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WHL1L
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGAQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid4,,512,498,,1.1,,default,0.0,0.51,htfunclib_mid4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MZOF5
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADYYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid5,,513,501,,1.01,,default,5.52,0.4,htfunclib_mid5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LQ7D5
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.6,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGMQCFTRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid6,,514,501,,0.8,,default,5.21,0.38,htfunclib_mid6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,D4LY1
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.7,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFTRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid7,,511,491,,1.1,,default,5.09,0.58,htfunclib_mid7_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JDSFD
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.8,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLTYGVQCFTRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid8,,508,484,,0.8,,default,5.01,0.37,htfunclib_mid8_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,79SEY
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_mid.9,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILIELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_mid9,,511,493,,1.14,,default,5.59,0.46,htfunclib_mid9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SV3AL
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_photostable.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGAQCFCRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNIYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_photostable1,,505,394,,1.0,,default,5.23,0.0,htfunclib_photostable1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,K5XCR
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_photostable.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLTYGVACFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_photostable2,,515,507,,0.62,,default,4.98,0.22,htfunclib_photostable2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZL4PC
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:acid.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVLCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKVRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfacid3,,504,474,,0.83,,default,4.69,0.64,htfunclib_sfacid3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VAOO7
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:acid.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLTYGVLCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfacid4,,512,490,,0.7,,default,4.87,0.4,htfunclib_sfacid4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,S4UFT
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:acid.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFTRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADVYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfacid5,,510,487,,0.95,,default,5.28,0.47,htfunclib_sfacid5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,XUAR3
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:bleach.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKLRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfbleach1,,510,488,,0.92,,default,5.46,0.53,htfunclib_sfbleach1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LN18S
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:bleach.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLSYGAQCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEIKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfbleach2,,508,488,,0.84,,default,5.37,0.58,htfunclib_sfbleach2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,L1LXR
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:bleach.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEIKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfbleach3,,511,493,,0.94,,default,5.47,0.44,htfunclib_sfbleach3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,EPJ8V
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:em-blue-shift.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVPCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKVRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfem-blue-shift1,,506,473,,0.49,,default,5.97,0.42,htfunclib_sfem-blue-shift1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7HWV7
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:em-blue-shift.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKIRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNIYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfem-blue-shift2,,506,476,,0.95,,default,5.42,0.7,htfunclib_sfem-blue-shift2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7YMEB
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:fast.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGVPCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sffast3,,509,488,,0.71,,default,5.31,0.42,htfunclib_sffast3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DLETY
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:mid.10,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKVTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfmid10,,509,488,,0.73,,default,5.8,0.56,htfunclib_sfmid10_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7LCRR
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:mid.11,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVMCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfmid11,,509,488,,0.73,,default,5.59,0.45,htfunclib_sfmid11_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,M7SDW
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:mid.12,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFVRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADIYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfmid12,,508,488,,0.94,,default,5.46,0.6,htfunclib_sfmid12_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ENAMS
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:mid.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADYYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfmid5,,512,498,,0.77,,default,5.53,0.41,htfunclib_sfmid5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9XJTC
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:mid.7,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFTRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfmid7,,509,489,,0.89,,default,5.5,0.53,htfunclib_sfmid7_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LA3L3
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:mid.9,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfmid9,,511,497,,1.01,,default,5.89,0.47,htfunclib_sfmid9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1R5CB
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:photostable.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGAQCFCRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNIYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfphotostable1,,508,488,,0.8,,default,5.58,0.52,htfunclib_sfphotostable1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HU13M
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:photostable.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLLTTLTYGVACFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfphotostable2,,511,496,,0.85,,default,5.63,0.46,htfunclib_sfphotostable2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1LB8K
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:thermo.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQTVLSKDPNEKRDHMVVLEFIVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfthermo2,,516,509,,1.06,,default,5.65,0.54,htfunclib_sfthermo2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YCXS5
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_sf:thermo.9,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSVLSKDPNEKRDHMVLLQFVVTAAGITLGMDELYK,htfunclib_sfthermo9,,515,502,,1.05,,default,5.76,0.49,htfunclib_sfthermo9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LMFWL
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_slow.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPLLVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHHWTEPSKDPDEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_slow1,,522,506,,1.68,,default,5.62,0.62,htfunclib_slow1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,O3J17
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_slow.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGMLCFTRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEIKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_slow2,,507,483,,1.59,,default,5.23,0.37,htfunclib_slow2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DE52E
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_slow.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFVRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNSNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_slow3,,506,483,,1.37,,default,5.37,0.44,htfunclib_slow3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1BS3R
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_slow.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKMNFKTRHNIEDGSVQLADHYQENTPIGDGPVLLPDYHYLHHWDELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_slow4,,509,393,,1.32,,default,4.29,0.29,htfunclib_slow4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VGWZK
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_slow.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLXDHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVPEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_slow5,,510,492,,1.27,,default,5.39,0.57,htfunclib_slow5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DVWG8
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.1,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHHWTELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo1,,523,509,,1.53,,default,5.51,0.61,htfunclib_thermo1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YVPT6
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.2,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHHWTELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo2,,525,511,,1.48,,default,5.87,0.58,htfunclib_thermo2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,S695B
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.3,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHHWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo3,,524,508,,1.53,,default,5.4,0.62,htfunclib_thermo3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GYBKZ
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.4,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVMCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKANFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHHWDELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo4,,507,396,,1.14,,default,4.21,0.19,htfunclib_thermo4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UJG2E
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.5,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILIELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQRNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo5,,510,397,,1.06,,default,3.68,0.66,htfunclib_thermo5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6UXG3
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.6,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILIELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLATTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNMNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVVLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo6,,510,398,,1.08,,default,3.72,0.72,htfunclib_thermo6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RC341
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.8,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFCRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNINSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFIEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo8,,510,400,,0.96,,default,4.57,0.73,htfunclib_thermo8_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,C4C4B
,10.1101/2022.10.11.511732,,,htFuncLib_thermo.9,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHHWSELSKDPNEKRDHMVLLQFVEAAGITLGMDELYK,htfunclib_thermo9,,519,503,,1.27,,default,5.99,0.44,htfunclib_thermo9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,672X4
wd,10.1038/s41592-022-01660-7,OP373686,,Hyperfolder YFP,,7UGR,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKLISTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLMVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFEDDGYYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSVLSKDPNEKRDHMVLKERVTAAGITHDMNELYK,hyperfolder-yfp,71.7,529,514,119500,,21.0,default,5.6,0.6,hyperfolder-yfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YX459
m,10.1126/science.1168683,,,iFP1.4,,4O8G,5AJG,,,,,,,,,,MARDPLPFFPPLYLGGPEITTENCEREPIHIPGSIQPHGALLTADGHSGEVLQVSLNAATFLGQEPTVLRGQTLAALLPEQWPALQAALPPGCPDALQYRATLDWPAAGHLSLTVHRVAELLILEFEPTEAWDSIGPHALRNAMFALESAPNLRALAEVATQTVRELTGFDRVMLYKFAPDATGEMIAEARREGMQAFLGHRFPASHTPAQARALYTRHLLRLTADTRAAAVPLDPVLNPQTNAPTPLGGAVLRATSPMHMQYLRNMGVGSSLSVSVVVGGQLWGLIVCHHQTPYVLPPDLRTTLEELGRKLSGQVQRKEA,ifp14,6.44,708,684,92000,,114.0,default,4.6,0.07,ifp14_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WSRVG
d,10.1038/ncomms4626,,,iFP2.0,,4CQH,,,,,,,,,,,MARDPQPFFPPLYLGGPEITTENCEREPIHIPGSIQPHGALLTADGHSGEVLQVSLNAATFLGQEPTVLRGQTLAALLPDQWPALQTALPPGCQDALQYRATLDWPAAGHLSLTVHRVAELLILEFEPTEAWDSIGPHALRNAMFALESAPNLRALAEVATQTVRELSGFDRVMLYKFAPDATGEVIAEARREGMQAYLGHRFPASTTPAQARALYTRHLLRLTADTRAAAVPLDPVLNPQTNAPTPLGGAVLRATSPMHMQYLRNMGVGSSLSVSVVVGGQLWGLIVCHHQTPYVLPPDLRTTLEYLGRLLSLQVQRKEA,ifp20,6.88,711,690,86000,,,default,,0.08,ifp20_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B53TZ
,10.1073/pnas.0807551105,AII99665,61191410,iLov,,,,,,,,,,,,,MIEKNFVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQRETTVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPVRDQKGELQYFIGVQLDGSDHVSGGGGSDYKDDDDK,ilov,,497,447,,,,default,,0.44,ilov_default,,,,,,,Dark,,,ilov_dark,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,ilov_default,ilov_dark,476,,,,,,,,,,,,,,CE7VU
m,10.1371/journal.pone.0095808,,,iq-EBFP2,,,,,,,,,,,,,,iq-ebfp2,15.62,446,386,24800,,,default,,0.63,iq-ebfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QXJO4
m,10.1371/journal.pone.0095808,,,iq-mApple,,,,,,,,,,,,,,iq-mapple,12.38,593,568,34400,,,default,,0.36,iq-mapple_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WPO9A
m,10.1371/journal.pone.0095808,,,iq-mCerulean3,,,,,,,,,,,,,,iq-mcerulean3,25.12,474,433,27300,,,default,,0.92,iq-mcerulean3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PX32J
m,10.1371/journal.pone.0095808,,,iq-mEmerald,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNHHKVYITADKQKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLHTHSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,iq-memerald,33.77,509,482,50400,,,default,,0.67,iq-memerald_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7G47U
m,10.1371/journal.pone.0095808,,,iq-mKate2,,,,,,,,,,,,,,iq-mkate2,3.94,632,580,11600,,,default,,0.34,iq-mkate2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QNUKK
m,10.1371/journal.pone.0095808,,,iq-mVenus,,,,,,,,,,,,,,iq-mvenus,55.88,529,516,88700,,,default,,0.63,iq-mvenus_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,H9KU1
d,10.1038/nmeth.2521,AGN32863,,iRFP670,,,,,,,,,,,,,MARKVDLTSCDREPIHIPGSIQPCGCLLACDAQAVRITRITENAGAFFGRETPRVGELLADYFGETEAHALRNALAQSSDPKRPALIFGWRDGLTGRTFDISLHRHDGTSIIEFEPAAAEQADNPLRLTRQIIARTKELKSLEEMAARVPRYLQAMLGYHRVMLYRFADDGSGMVIGEAKRSDLESFLGQHFPASLVPQQARLLYLKNAIRVVSDSRGISSRIVPEHDASGAALDLSFAHLRSISPCHLEFLRNMGVSASMSLSIIIDGTLWGLIICHHYEPRAVPMAQRVAAEMFADFLSLHFTAAHHQR,irfp670,12.54,670,643,114000,,,default,4.0,0.11,irfp670_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Q5DYR
d,10.1038/nmeth.2521,AGN32864,,iRFP682,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGVVIAEDRCAEVESKLGLHYPASAVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPCHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLAWQIGVMEE,irfp682,9.9,682,663,90000,0.95,,default,4.5,0.11,irfp682_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,N3G27
d,10.1038/nmeth.2521,AGN32865,,iRFP702,,,,,,,,,,,,,MARKVDLTSCDREPIHIPGSIQPCGCLLACDAQAVRITRITENAGAFFGRETPRVGELLADYFGETEAHALRNALAQSSDPKRPALIFGWRDGLTGRTFDISLHRHDGTSIVEFEPAAAEQADNPLRLTRQIIARTKELKSLEEMAARVPRYLQAMLGYHRVMLYRFADDGSGKVIGEAKRSDLESFLGQHFPASLVPQQARLLYLKNAIRVVSDSRGISSRIVPEHDASGAALDLSFAHLRSISPIHLEFLRNMGVSASMSLSIIIDGTLWGLIICHHYEPRAVPMAQRVAAEMFADFLSLHFTAAHHQR,irfp702,7.44,702,673,93000,,,default,4.5,0.08,irfp702_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7WEWT
d,10.1038/nbt.1918,AEL88490,,iRFP713,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHYPASTVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLAWQIGVMEE,irfp713,6.3,713,690,105000,,168.0,default,4.0,0.06,irfp713_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DGXFA
d,10.1038/srep18750,,,iRFP713/V256C,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHYPASTVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPCHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLAWQIGVMEE,irfp713v256c,13.63,680,662,94000,,,default,4.5,0.145,irfp713v256c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3G1CL
d,10.1038/nmeth.2521,AGN32866,,iRFP720,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGSVIAEDRCAEVESKLGLHYPASFIPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPNHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLAWQIGVMEE,irfp720,5.76,720,702,96000,,,default,4.5,0.06,irfp720_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OX75X
t,10.1073/pnas.0805949105,,,IrisFP,,2VVI,4LJD,4LJB,5FVG,5FVI,3TMT,3TMR,2VVJ,4LJC,5FVF,2VVH,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGVNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDITMALLLEGNAHYRCDSRTTYKAKEKGVKLPGYHLVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,irisfp,22.45,516,488,52200,,,Green,5.7,0.43,irisfp_green,16.64,580,551,35400,,,Orange,,0.47,irisfp_orange,,,,,,,Green (off),,,irisfp_green-off,,,,,,,Orange (off),,,irisfp_orange-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,irisfp_green,irisfp_green-off,488,irisfp_green-off,irisfp_green,405,irisfp_green,irisfp_orange,405,irisfp_orange,irisfp_orange-off,561,irisfp_orange-off,irisfp_orange,440,,PA6OT
t,10.1088/2050-6120/3/1/014004,,,IrisFP-M159A,,4R6B,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGVNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDITAALLLEGNAHYRCDSRTTYKAKEKGVKLPGYHLVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,irisfp-m159a,11.3,513,484,62800,,,Green,4.7,0.18,irisfp-m159a_green,,,,,,,Green (off),,,irisfp-m159a_green-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,irisfp-m159a_green,irisfp-m159a_green-off,488,irisfp-m159a_green-off,irisfp-m159a_green,405,,,,,,,,,,,T44HU
,,,,jRCaMP1a,,,,,,,,,,,,,,jrcamp1a,12.39,595,573,42735,,,calcium free,6.48,0.29,jrcamp1a_calcium-free,33.44,594,572,61920,,,calcium saturated,6.2,0.54,jrcamp1a_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7VM5E
d,10.1093/molbev/msh079,,,Jred,,,,,,,,,,,,,MDEDGSEGGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQYGEPFFARYPNGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDGTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPNETHMFPHGPNAVRQLAFIGFTTADGGLMMGHFDSKMTFNGSRAIKIPGPHFVTIITKQMRDTSDKRDHVCQREVTYAHSVPRITSAIGSDEDSGLRSRAQASNSAVDGTAGPGSTGSR,jred,8.8,610,584,44000,,,default,5.0,0.2,jred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HKDXH
,,,,jREX-GECO1,,,,,,,,,,,,,,jrex-geco1,1.94,599,577,31746,,,calcium free,4.6,0.061,jrex-geco1_calcium-free,6.8,585,474,34000,,,calcium saturated,11.63,0.2,jrex-geco1_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YPB84
,10.7554/elife.12727,,,jRGECO1a,,,,,,,,,,,,,,jrgeco1a,13.98,588,562,63554,,,calcium saturated,6.4,0.22,jrgeco1a_calcium-saturated,0.57,595,450,4741,,,calcium free,8.5,0.12,jrgeco1a_calcium-free,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,TUAGZ
t,10.1073/pnas.202320599,BAC20344,,Kaede,,,,,,,,,,,,,MSLIKPEMKIKLLMEGNVNGHQFVIEGDGKGHPFEGKQSMDLVVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFAKYPDHIPDYFKQSFPKGFSWERSLMFEDGGVCIATNDITLKGDTFFNKVRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEASTEKMYLRDGVLTGDITMALLLKGDVHYRCDFRTTYKSRQEGVKLPGYHFVDHCISILRHDKDYNEVKLYEHAVAHSGLPDNVK,kaede,19.93,580,572,60400,4.2,,Red,5.6,0.33,kaede_red,86.94,518,508,98800,3.4,,Green,5.6,0.88,kaede_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,kaede_green,kaede_red,380,,,,,,,,,,,,,,Q31FH
d,10.1038/nmeth1083,,,Katushka,,3PJ5,3PJ7,,,,,,,,,,MSVLITENMHMKLYMEGTVNDHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCLIYNVKINGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADSGLRGHSQMALKLVGGGYLHCSLKTTYRSKKPAKNLKMPGFYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEMAVARYCDLPSKLGHS,katushka,22.1,635,588,65000,2.1,34.0,default,,0.34,katushka_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Q2ZO7
d,10.1038/srep10332,,,Katushka2S,,,,,,,,,,,,,MVGEDSVLITENMHMKLYMEGTVNDHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCLIYNVKINGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADSGLRGHAQMALKLVGGGYLHCSLKTTYRSKKPAKNLKMPGFYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEMAVARYCDLPSKLGHS,katushka2s,29.48,633,588,67000,,14.0,default,5.4,0.44,katushka2s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4E21X
d,10.1038/nmeth.1501,,,Katushka-9-5,,,,,,,,,,,,,MGEDSELISENMHMKLYMEGTVNDHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCLIYNVKINGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADSGLRGHSQMALKLVGGGYLHCSLKTTYRSKKPAKNLKMPGFYFVDRKLERIKEADKETYVEQHEMAVARYCDLPSKLGHS,katushka-9-5,,635,588,,,27.4,default,,,katushka-9-5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JO1K2
d,10.1021/bi801658p,,,KCY,,2ZO6,,,,,,,,,,,MSVIKPEMKMKYFMDGSVNGHEFTVEGEGTGKPYEGKHKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRCLTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIAQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDAAYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPQSHFIGHRISSVVNGTKIGVMEDAIAHLYPFNGVPCQ,kcy,32.9,488,455,38700,,,default,,0.85,kcy_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2P4CB
,10.1021/bi801658p,,,KCY-G4219,,,,,,,,,,,,,MSVIKPEMKMRYRMDGSVNGHEFTVEGEGTGRPYEGKHKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRALTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIMQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDAAYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPKSHFIGHRISSVVEGTKIKVMEDAIAHLYPFNGSPCQ,kcy-g4219,16.88,486,453,21100,,,default,,0.8,kcy-g4219_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3KHK4
,10.1021/bi801658p,,,KCY-G4219-38L,,,,,,,,,,,,,MSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTVEGEGTGRPYEGKLKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRALTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIMQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDAAYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPKSHFIGHRISSVVEGTKIKVMEDAIAHLYPFNGSPCQ,kcy-g4219-38l,,494,464,,,,default,,,kcy-g4219-38l_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NKT4V
d,10.1021/bi801658p,,,KCY-R1,,2ZO7,,,,,,,,,,,DPTMVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTVEGEGTGRPYEGKQKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRALTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIMQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDASYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPGSHFIGHRISSVVEGTKIKVMEDAIAHLYPFNGS,kcy-r1,15.9,492,461,21200,,,default,,0.75,kcy-r1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,437NM
,10.1021/bi801658p,,,KCY-R1-158A,,,,,,,,,,,,,DPTMVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTVEGEGTGRPYEGKQKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRALTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIMQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDAAYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPGSHFIGHRISSVVEGTKIKVMEDAIAHLYPFNGS,kcy-r1-158a,,489,459,,,,default,,,kcy-r1-158a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Z78XR
,10.1021/bi801658p,,,KCY-R1-38H,,,,,,,,,,,,,DPTMVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTVEGEGTGRPYEGKHKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRALTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIMQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDASYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPGSHFIGHRISSVVEGTKIKVMEDAIAHLYPFNGS,kcy-r1-38h,,489,459,,,,default,,,kcy-r1-38h_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JWC7O
,10.1021/bi801658p,,,KCY-R1-38L,,,,,,,,,,,,,DPTMVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTVEGEGTGRPYEGKLKITLDVTKGGPLPFAFDLLSTVFSYGNRALTKYPDDIPDYFKQCFPGGYSWERKFEFEDGGLAIAKAEISLKGNCFEHKSTIEGTFPDSSPIMQNKTLGWEPSTEKMTVRDGSMKGDDASYLKLVGGGNHKCYFTTTYTAKKKIPNLPGSHFIGHRISSVVEGTKIKVMEDAIAHLYPFNGS,kcy-r1-38l,,496,467,13000,,,default,,,kcy-r1-38l_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GR6FV
t,10.1038/nbt778,AAO43187,605230,KFP1,,,,,,,,,,,,,MASLLTETMPFKTTIEGTVNGHCFKCIGKGEGNPFEGTQEMKIEVIEGGPLPFAFHILSTSCMYGSKTFIKYVSGIPDYFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGFLTAHQDTSLDGDCLVYKVKILGNNFPADGPVMQNKVGRWEPGTEIVYEVDGVLRGQSLMALKCPGGRHLTCHLHTTYRSKKPASALKMPGFHFEDHRIEIMEEVEKGKCYKQYEAAVGRYCDAAPSKLGHN,kfp1,0.01,600,580,123000,,,Off,,0.0001,kfp1_off,4.13,600,580,59000,,,On,,0.07,kfp1_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,kfp1_off,kfp1_on,560,,,,,,,,,,,,,,5N1DD
,,,,K-GECO1,,,,,,,,,,,,,,k-geco1,3.56,597,572,18750,,,calcium free,6.71,0.19,k-geco1_calcium-free,30.1,593,569,62700,,,calcium saturated,6.34,0.48,k-geco1_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5ELUZ
t,10.1038/sj.embor.7400361,,,KikG,,1XSS,,,,,,,,,,,MSVITSEMKMELRMEGAVNGHKFVITGKGSGQPFEGIQNMDLTVIEGGPLPFAFDILTTVFDYGNRVFVKYPEEIVDYFKQSFPEGYSWERSMSYEDGGICLATNNITMKKDGSNCFVYEIRFDGVNFPANGPVMQRKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLQGGGHYRCDFRTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEITSHDKDYNKVKLYEHAKAHSGLPRLAK,kikg,55.08,517,507,81000,,,default,4.2,0.68,kikg_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PRMX6
t,10.1038/sj.embor.7400361,BAD95669,4211010,KikGR1,,4P76,,,,,,,,,,,MSVITSEMKIELRMEGAVNGHKFVITGKGSGQPFEGIQNVDLTVIEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVEYPEEIVDYFKQSFPEGYSWERSMSYEDGGICLATNNITMKKDGSNCFVNEIRFDGVNFPANGPVMQRKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLQGGGHYRCDFRTTYKAKKVVQLPDYHFVDHQMEITSHDKDYNKVKLYEHAKAHSGLPRLAK,kikgr1,37.59,517,507,53700,,,Green,7.8,0.7,kikgr1_green,22.82,593,583,35100,,,Red,5.5,0.65,kikgr1_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,kikgr1_green,kikgr1_red,365,,,,,,,,,,,,,,OB7P5
d,10.1371/journal.pone.0145287,,,KillerOrange,,4ZFS,,,,,,,,,,,MECGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQWGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELSDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPSETHMFPHGPNAVRQLAFIGFTTADGGLMMGHLDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQMRDTSDKRDHVCQREVAHAHSVPRITSAIGSDQD,killerorange,17.3,555,455,41200,,,default,,0.42,killerorange_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,97MBQ
d,10.1038/nbt1175,AAY40168,4241616,KillerRed,,2WIQ,3GB3,,,,,,,,,,MEGGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQYGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPNETHMFPHGPNAVRQLAFIGFTTADGGLMMGHFDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQMRDTSDKRDHVCQREVAYAHSVPRITSAIGSDED,killerred,11.25,610,585,45000,,,default,,0.25,killerred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q2TCH5,MSYZC
d,10.1042/bj20040321,BAD24721,3504951,KO,,,,,,,,,,,,,MSVIKPEMKMKYFMDGSVNGHEFTVEGEGTGKPYEGHQEMTLRVTMAKGGPMPFSFDLVSHTFCYGHRPFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLQFEDGGFAAVSAHISLRGNCFEHKSKFVGVNFPADGPVMQNQSSDWEPSTEKITTCDGVLKGDVTMFLKLAGGGNHKCQFKTTYKAAKKILKMPQSHFIGHRLVRKTEGNITELVEDAVAHC,ko,49.39,561,548,109750,4.2,,default,5.0,0.45,ko_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6I7B3,A8BXL
,10.1021/acs.jafc.0c00121,,,KOFP-7,,,,,,,,,,,,,MSPMINAKLLQLMVEYSNDGIVVAEPEGNESILIYVNPAFERLTGYCADDILYQDGRFLQGEDHDQPGIAIIREAIREGRPCCQVLRNYRKDGSLFWNELSITPVHNEADRLTYFIGTQRDVTAQVFAEERMRELEAEVAELRRQ,kofp-7,,496,450,,,,KOFP-7,,0.61,sang-taek-jung_kofp-7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,25HRD
m,10.1038/nmeth.3362,BAR64760,,Kohinoor,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTMAFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMIYEDGGICIATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKSDGNYALSLEGGGHYRCDSKTTYKAKKVVQLPDYHDVVHHIEIKSHDRDYSNVNLHEHAEAHSGLPRQAK,kohinoor,,,,,,,Off,,,kohinoor_off,44.66,514,495,62900,,,On,8.6,0.71,kohinoor_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,kohinoor_off,kohinoor_on,405,kohinoor_on,kohinoor_off,488,,,,,,,,,,,L3C27
,10.1093/jmicro/dfab001,,,Kohinoor2.0,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSVDLKVKEGGPLPFAYDILTMAFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMIYEDGGICIATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVVKSDGNYALLLEGGGHYLCDSKTTYKAKKVVQMPDNHDVVHHIEIKSHDRDYSNVNLHEHAVAHSGLPRQAK,kohinoor20,,,,,,,Off,,,kohinoor20_off,18.94,516,500,31200,,14.7,On,,0.607,kohinoor20_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,,,,,,,,,,,,,,,,,L1ZEW
,10.1093/molbev/msh079,AAQ01185,1715857,laesGFP,,,,,,,,,,,,,MPVMKIECRISGTMNGEEFELVGAGDGNTDEGRMTNKMKSTKGPLSFSPYLLSHIMGYGFYHYATFPAGYENVYLHAAKNGGYTNTRTERYEDGGIISVNFTYRYEGNKVIGDFKVVGSGFPANSVIFTDKIIKSNPTCEHIYPKGDNILVNAYTRTWMLRDGGYYSAQVNNHLHFKTAMHPTMLQNGGSMFTYRKVEELHSQSDVGIVEYQHVFKTPTAFA,laesgfp,,506,491,,,,default,,,laesgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6WV11,7YHAN
,10.1107/s0907444913015424,,,laGFP,,4HVF,,,,,,,,,,,MHHHHHHGSLLPATHELHIFGSINSLEFDLVGRGTGNPKEGYEELHLKSTKSALQFSPWILVPQIGYGFYQYLPFPDGAMSPFQAAMNDGSGYQVHRTMQFEDGATLTGIYRYTYEGTHIKGEFQVIGTGFPADGPVMTNSLTAADWCVTKIVYPNENTIIDKFDWTYTTTSGKRYQSNVRSNFTFAKPIAANILQKQPMFVFRKTELKHSKTELNFKEWQTAFSDVM,lagfp,,511,502,,,,default,,,lagfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YYN9U
,10.1186/1745-6150-3-28,,,LanFP1,,,,,,,,,,,,,MPLPATHDIHLHGSINGHEFDMVGGGKGDPNAGSLVTTAKSTKGALKFSPYLMIPHLGYGYYQYLPYPDGPSPFQASMLEGSGYAVYRVFDFEDGGKLTTEFKYSYEGSHIKADMKLMGSGFPDDGPVMTSQIVDQDGCVSKKTYLNNNTIVDSFDWSYNLQNGKRYRARVSSHYIFDKPFSADLMKKQPVFVYRKCHVKASKTEVTLDEREKAFYELAG,lanfp1,30.21,510,500,53000,,,default,,0.57,lanfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T9CO9
,10.1186/1745-6150-3-28,,,LanFP2,,,,,,,,,,,,,MSLPTTHDLHIFGSVNGAEFDLVGGGKGNPNDGTLETSVKSTRGALPCSPLLIGPNLGYGFYQYLPFPGGASPFQTAITDGGYQVHRVFKFEDGGVLSCNFRYTYEGGKIKGEFQLIGSGFPAGGPVMSGGLTTLDRSVAKLQCSDDCTITGTNNWSFCTTDGKRHQADVQTNYTFAKPLPAGLKEKMPIFLGHQIEVKASKTEITLSEKVKAFIDTVGSGTG,lanfp2,0.21,516,500,162000,,,default,,0.0013,lanfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HXBWE
d,10.1107/s0907444913015424,,,lanRFP-ΔS83l,,4JGE,,,,,,,,,,,MPLPATHDLHISGSINGHEFDLEGSGKGNAKEGYQELHLKSNKGDLSFSPWILVPNIGYGFYQYLPFPDGAMSPYQAAMHDGGYVMHRSMQFEDGAMLHSDHRYIYKGNHIKGEFRLTGSGFPADGPVMTNSLTAADWCVDKLLYPNDNTIIGKFDWTYTTTSGKRYQSDVQTNVTFGKPIAADILKKQPMFVFRKVELKHTKTELNFKQWQKAFQDIA,lanrfp-deltas83l,7.1,592,521,71000,,720.0,default,4.7,0.1,lanrfp-deltas83l_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GNV89
t,10.1038/nmeth.2413,ACA48232,14640227,LanYFP,,5LTQ,,,,,,,,,,,MSLPATHELHIFGSFNGVDFDMVGRGTGNPNDGYEELNLKSTKGALQFSPWILVPQIGYGFHQYLPFPDGMSPFQAAMKDGSGYQVHRTMQFEDGASLTSNYRYTYEGSHIKGEFQVIGTGFPADGPVMTNSLTAADWCVTKMLYPNDKTIISTFDWTYTTGSGKRYQSTVRTNYTFAKPMAANILKNQPMFVFRKTELKHSKTELNFKEWQKAFTDVM,lanyfp,142.5,524,513,150000,,,default,3.5,0.95,lanyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B1PNC0,WK5F6
,10.1107/s0907444913015424,,,laRFP,,4JF9,,,,,,,,,,,MHHHHHHGSPLPATHDLHISGSINGHEFDLEGSGKGNAKEGYQELHLKSNKGDLSFSPWILVPNIGYGFYQYLPFPDGAMSPYQAAMHDGSGYVMHRSMQFEDGAMLHSDHRYIYKGNHIKGEFRLTGSGFPADGPVMTNSLTAADWCVDKLLYPNDNTIIGKFDWTYTTTSGKRYQSDVQTNVTFGKPIAADILKKQPMFVFRKVELKHTKTELNFKQWQKAFQDIA,larfp,7.1,592,521,71000,,,default,4.7,0.1,larfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G5H29
,10.1021/bi401000e,,,LEA,,4DXN,4GOB,,,,,,,,,,MSVIKSDMKIKLRMEGTVNGHKFVIEGEGEGKPYEGTQTMNLKVKEGAPLPFAYDILTTVFHYGNRVFAKYPKHIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDGGICTARNDITLEGDCFFNEIRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDINMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKGVQLPDYHFVDHCIEILSHDKDYNNVKLYEHAVAHSGLPRQAKHHHHHH,lea,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R4WAG
m,10.1038/s41592-022-01660-7,OP373688,,LSSA12,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKLISTTGKLPVPWPTLVTTLSYGLMVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFEDDGYYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIESVLSKDPNEKRDHMVLKDFVTAAGITHDMNELYK,lssa12,14.71,511,398,38700,,,default,4.6,0.38,lssa12_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V81JD
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,LSSmCherry1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMTIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFNWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQCRTMGLEASTERMYPEDGALKGESKERLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVDIKLDILSHNEDYTIVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,lssmcherry1,10.15,610,450,35000,,,default,6.2,0.29,lssmchery1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,EY2GX
m,10.1038/s41592-022-01660-7,OP373689,,LSSmGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLSLKLISTTGKLPVPWPTLVTTLSYGQMVFARYPDNMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFEDDGYYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGIDFKEDGNILGHNLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIQSKLSKDPNEKRDHMVLKERVTAAGITHDMNELYK,lssmgfp,17.71,510,400,36900,,,default,4.7,0.48,lssmgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SGW8V
m,10.1073/pnas.0914365107,,,LSS-mKate1,,3NT9,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSYTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFTSNGPVMQKKTLGWEAGTEMLYPADGGLEGRSDEALKLVGGGHLICNLKSTYRSKKPAKNLKVPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,lss-mkate1,2.5,624,463,31200,,100.0,default,3.2,0.08,lss-mkate1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GLJ6S
m,10.1073/pnas.0914365107,,,LSS-mKate2,,3NT3,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSYTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFTSNGPVMQKKTLGWEAGTEMLYPADGGLEGRSDDALKLVGGGHLICNLKSTYRSKKPAKNLKVPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,lss-mkate2,4.42,605,460,26000,1.4,150.0,default,2.7,0.17,lss-mkate2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RU9EF
m,10.1021/ja3018972,,,LSSmOrange,,4Q7R,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGFQTVKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGMEASSERMYPEDGALKGEDKLRLKLKDGGHYTSEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,lssmorange,23.4,572,437,52000,,138.0,default,5.7,0.45,lssmorange_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OVJRJ
m,10.3390/ijms222312887,,,LSSmScarlet,,7OIN,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYHKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYEVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGLEADTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLADVRTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,lssmscarlet,12.68,598,470,30200,,61.0,default,5.8,0.42,lssmscarlet_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,POBTH
m,10.3390/ijms231911051,,,LSSmScarlet2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYHKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYEVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGLEADTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKGGGRYLAHVRTTYKAKKPVLMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQFERSEGRHSTGDMDELYK,lssmscarlet2,8.7,600,470,30000,,184.0,default,2.19,0.29,lssmscarlet2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OOASP
m,10.3390/ijms231911051,,,LSSmScarlet3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYHKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYEVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGLEADTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLAHVRTTYKAKKPVLMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQFERSEGRHSTGDMDELYK,lssmscarlet3,9.83,598,466,27300,,34.0,default,2.18,0.36,lssmscarlet3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,86FNG
,10.1073/pnas.1424021112,,,Lumazine binding protein,,,,,,,,,,,,,MFRGIVQGRGVIRSISKSEDSQRHGIAFPEGMFQLVDVDTVMLVNGCSLTVVRILGDMVYFDIDQALGTTTFDGLKEGDQVNLEIHPKFGEVVGRGGLTGNIKGTALVAAIEENDAGFSVLIDIPKGLAENLTVKDDIGIDGISLPITDMSDSIITLNYSRDLLASTNIASLAKDVKVNVEILNEW,lumazine-binding-protein,,470,420,,13.6,,default,,0.55,lumazine-binding-protein_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6TP83
t,10.1042/bj20021796,,,M355NA,,,,,,,,,,,,,MASFLTETMPFKTTIEGTVNGHYFKCTGKGEGNPFEGTQEMKIEVIEGGPLPFAFHILSTSCMYGSKTFIKYVSGIPDYFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGFLTAHQDTSLDGDCLVYKVKILGNNFPADGPVMQNKAGRWEPCTEIVYEVDGVLRGQSLMALKCPGGRHLTCHLHTTYRSKKPASALKMPGFHFEDHRIEIMEEVEKGKCYKQYEAAVGRYCDAAPSKLGHN,m355na,46.2,595,572,220000,,,default,,0.21,m355na_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PO1ML
m,10.1038/nmeth.1207,ABW74903,13918900,mAmetrine,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTSGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGSYRTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNMNVWDAYITADKQKNGIKANFKIEHNVEDGGVQLADAYQQNTPIGDGSVLLPDNHYLSFQSKLFKDPNEQRDHMVLLEFVTAAGITPGMDELYK,mametrine,26.1,526,406,45000,,1.8,default,6.0,0.58,mametrine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DF1S4
m,10.1038/nmeth.1209,ABC66097,,mApple,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEAFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKVYIKHPADIPDYFKLSFPEGFRWERVMNFEDGGIIHVNQDSSLQDGVFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASEERMYPEDGALKSEIKKRLKLKDGGHYAAEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVDIKLDIVSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mapple,36.75,592,568,75000,2.9,30.0,default,6.5,0.49,mapple_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T5UGO
d,10.1038/nmeth.4045,,,Maroon0.1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTGRIKVVEGGPLPFAFDILAPCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTVTQDTSLQDGCLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGRCDWALKLVGGGHLHCNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,maroon01,5.5,650,610,50000,,,default,,0.11,maroon01_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6F9A8
m,10.1101/677344,,,mAvicFP1,,,,,,,,,,,,,MSKGAELFNGIVPILIELNGDVHGHKFSVRGEGEGDAGSGKIEIKFVCTTGTLPVPWPTLVTTLCYGVQCFTRYPEHMKQHDFYKSAMPDGYIQKRTISFQDDGHYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGNKMEYNYNSHSVYVLSDKANNGIKVNFKIRHNLKGEGIQLADHDQQNIPIGDGPVLLPDYHYLSTQTKITKDPNEKRDHMNLVEFVTACGITHGMDELYK,mavicfp1,40.95,503,480,65000,,,default,4.9,0.63,mavicfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SXYKQ
m,10.1074/jbc.m304063200,BAD52002,3705442,mAzamiGreen,,3ADF,,,,,,,,,,,MSVIKPEMKIKLCMRGTVNGHNFVIEGEGKGNPYEGTQILDLNVTEGAPLPFAYDILTTVFQYGNRAFTKYPADIQDYFKQTFPEGYHWERSMTYEDQGICTATSNISMRGDCFFYDIRFDGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKDVRLPDAHKVDHRIEILKHDKDYNKVKLYENAVARYSMLPSQAK,mazamigreen,33.86,505,492,41800,,,default,6.2,0.81,mazamigreen_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q60I24,QRBKZ
m,10.1038/nbt1037,AAV52167,3838242,mBanana,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFCYGSKAYVKHPTGIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVAQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYSAETKTTYKAKKPVQLPGAYIAGEKIDITSHNEDYTIVELYERAEGRHSTGGMDELYK,mbanana,4.2,553,540,6000,,60.0,default,6.7,0.7,mbanana_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9GUD2
m,10.1371/journal.pone.0064849,,,mBeRFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERSTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRDYMALKLVGGGHLICNAKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETSVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,mberfp,17.55,611,446,65000,2.0,60.0,default,5.6,0.27,mberfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2ERUG
m,10.1021/bi700199g,,,mBlueberry1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFLFGSRAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMRRKTMGWEASSERMCPEDGALKGEIKLRLKLRDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mblueberry1,5.28,452,398,11000,,,default,,0.48,mblueberry1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WNJAS
m,10.1021/bi700199g,,,mBlueberry2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNVAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFLFGSKVYIKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGVFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEAFSERMYPEDGALKSEIKTRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDIVSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mblueberry2,24.48,467,402,51000,,,default,2.5,0.48,mblueberry2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NYYN4
,10.1093/molbev/msg130,AAO61598,1678988,mc1,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLRMEGSVNGHNFVIVGEGEGKPYEGTQSMDLTVKEGAPLPFAYDIMTTVFHYGNRVFAKYPKHIPDYFKQMFPEGYSWERSMNFEDGGICTARNEITMEGDCFFNKVRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDINMALLLEGGGHYRCDFRTTYRAKKKGVKLPDYHFVDHSIEILRHDKEYTEVKLYEHAEAHSGLPRVAK,mc1,,582,508,,,,default,,,mc1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z0W9,VBVAC
,10.1093/molbev/msg130,AAO61599,756354,mc2,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFEGTQSMDLTVKEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPQDIPDYFKQTFPEGYSWERSMTYEDQGICVATNDITLMKGVDDCFVYKIRFDGVNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKFVQLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAEAHSGLPRQAK,mc2,,515,505,,,,default,,,mc2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z0W8,N2LZL
,10.1093/molbev/msg130,AAO61600,1678569,mc3,,,,,,,,,,,,,MTSVAQEKGVIKPDMKMKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFDGTQTMDLTVIEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPEDIADYFKQTFPEGYFWERSMTYEDQGICIATNDITMMKGVDDCFVYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEIMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVRLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLHEHAEARHGLSRKAK,mc3,,515,505,,,,default,,,mc3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z0W7,9PWLU
,10.1093/molbev/msg130,AAO61601,1678543,mc4,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFEGKQTMDLTVIEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPKDIPDYFKQTFPEGYSWERSMTYEDQGICIATNDITMMKGVDDCFLYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLYEHAEAHSGLPRQAK,mc4,,515,505,,,,default,,,mc4_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z0W6,Q7SKD
,10.1093/molbev/msg130,AAO61602,1678428,mc5,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLHMDGIVNGHKFMITGEGEGKPFEGTHTIILKVKEGGPLPFAYDILTTAFQYGNRVFTKYPKDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDQGVCTVTSDIKLEGDCFFYEIRFYGVNFPSSGPVMQKKTLKWEPSTENMYVRDGVLLGDVSRTLLLEGDKHHRCNFRSTYRAKKGVVLPEYHFVDHRIEILSHDKDYNTVEVYENAVARPSMLPSKAK,mc5,,495,435,,,,default,,,mc5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z0W5,C36M3
,10.1093/molbev/msg130,AAO61603,1678351,mc6,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHNFVIEGEGKGKPFEGTQTINLTVKEGGPLPFAYDILTAAFQYGNRAFTKYPRDIADYFKQSFPEGYSWERSMTYEDQGICIIKSDIRMEGDCFIYEIRYDGVNFPPSGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFRSTYKAKKRVQLPDYHFVDHRIEILSHDNDYNTVKLSENAEARYSMLPSQAK,mc6,,507,495,,,,default,,,mc6_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z0W4,Z6R8B
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04446,3612569,McaG1,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFEGKQTMDLTVIEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPKDIPDYFKQTFPEGYSWERSMTYEDQGICIATNDITMMKGVDDCFVYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIVSPDKDYNKVKLYEHAEAHFGLPRQAK,mcag1,,514,492,,,,default,,,mcag1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND5,WKCO7
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04447,3612568,McaG1ea,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFEGKQTMDLTVIEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPKDIPDYFKQTFPEGYSWERSMTYEDQGICIATNDITMMKGVDDCFVYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDSKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIGSPDKDYNKVKLYEHAEAHFGLPRQAK,mcag1ea,,514,492,,,,default,,,mcag1ea_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND4,JF6E7
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04448,3612587,McaG2,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHNFVIEGEGKGKPFEGTQTINLTVKEGGPLPFAYDILTAAFQYGNRAFTKYPRDIADYFKQSFPEGYSWERSMTYEDQGICIIKSDIRMEGDCFIYEIRYDGVNFPPSGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGEVNMALLLEGGGHYRCDFRSTYKAKKRVQLPDYHFVDHRIEILSHDNDYNTVKLSENAEARYSMLPRQAK,mcag2,,502,492,,,,default,,,mcag2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND3,T93PK
m,10.1038/nmeth.2888,AHL19967,49083567,mCardinal,,4OQW,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTTEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTVTQDTSLQDGCLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEATTETLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLHCNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mcardinal,16.53,659,604,87000,,27.0,default,5.3,0.19,mcardinal_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7EWEM
m,10.1016/j.chembiol.2018.08.008,MH062789,,mCarmine,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLKVKQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTETLYPADGGLRGYNTMALKLVGGGHLQTFLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mcarmine,5.81,675,603,83000,,,default,5.58,0.07,mcarmine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LG377
,10.4319/lo.2003.48.1_part_2.0402,AAK62982,190667,mcavFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKPIMEIKLRMQGVVNGHKFVIKGEGEGKPFEGTQTINLTVKEGAPLPFAYDILTSAFQYGNRVFTKYPDDIPDYFKQTFPEGYSWERIMAYEDQSICTATSDIKMEGDCFIYEIQFHGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFRSTYKAKKRVQLPDYHFVDHRIEILSHDNDYNTVKLSEDAEARYSMLPSQAK,mcavfp,,510,440,,,,default,,,mcavfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q963F5,SF8MO
,10.1073/pnas.062552299,AAK71335,858488,mcavGFP,,,,,,,,,,,,,MTSVAQEKGVIKPDMKMKLRMEGAVNGHKFVVEGDGKGKPFDGTQTMDLTVIEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPEDIADYFKQTFPEGYFWERSMTYEDQGICIATNDITMMEGVDDCFAYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEIMYARDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVRLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLHEHAEARHGLSRKAK,mcavgfp,,516,506,,,,default,,,mcavgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5F2,1SBTT
,10.1073/pnas.062552299,AAK71336,7492,mcavRFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLRMEGSVNGHNFVIVGEGEGKPYEGTQSMDLTVKEGAPLPFAYDIMTTVFHYGNRVFAKYPKHIPDYFKQMFPEEYSWERSMNFEGGGICTARNEITMEGDCFFNKVRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDINMALLLEGGGHYRCDFRTTYRAKKKGVKLPDYHFEDHSIEILRHDKEYTEVKLYEHAEAHSGLPRVAK,mcavrfp,,580,508,,,,default,,,mcavrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5F1,4LQJE
t,10.1016/j.febslet.2004.06.043,AAL17905,516570,mcCFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLRMDGIVNGHKFMITGEGEGKPFEGTHTIILKVKEGGPLPFAYDILTTAFQYGNRVFTKYPKDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDQGVCTVTSDIKLEGDCFFYEIRFYGVNFPSSGPVMQKKTLKWEPSTENMYVRDGVLLGDVSRTLLLEGDKHHRCNFRSTYGAKKGVVLPEYHFVDHRIEILSHDKDYNTVEVYENAVARPSMLPVKAK,mccfp,,477,432,,2.66,,default,,0.385,mccfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q95UA7,6N98Z
m,10.1529/biophysj.104.055442,,,mCerulean,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcerulean,16.17,475,433,33000,,6.6,default,,0.49,mcerulean_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,J2JWA
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIHGNVYITADKQKNGIKANFGLNCNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcerulean2,28.2,474,432,47000,3.04,,default,4.8,0.6,mcerulean2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UDAAK
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean2.D3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNDFHGNVYITADKQKNGIKANFGLNCNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcerulean2d3,23.4,472,434,45000,,,default,,0.52,mcerulean2d3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9KYTB
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean2.N,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIHGNVYITADKQKNGIKANFGLNCNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcerulean2n,23.52,484,440,49000,2.63,,default,4.5,0.48,mcerulean2n_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WQ6TU
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean2.N(T65S),,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIHGNVYITADKQKNGIKANFGLNCNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcerulean2nt65s,19.78,481,439,43000,,,default,,0.46,mcerulean2nt65s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,EEJ9Q
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean3,,4EN1,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIHGNVYITADKQKNGIKANFGLNCNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcerulean3,34.8,475,433,40000,4.1,69.8,default,3.2,0.87,mcerulean3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TWJXO
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean.B,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIGGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mceruleanb,21.07,473,434,43000,,,default,,0.49,mceruleanb_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ORBRD
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean.B2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIGGNVYITADKQKNGIKANFGLRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mceruleanb2,19.5,471,432,39000,,,default,,0.5,mceruleanb2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9ALF8
m,10.1371/journal.pone.0017896,,,mCerulean.B24,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIHGNVYITADKQKNGIKANFGLRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mceruleanb24,22.36,473,433,43000,,,default,,0.52,mceruleanb24_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,243P7
,10.1007/s10126-007-9025-1,ABS87206,13509126,mcFP497,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLRMDGIVNGHKFMITGEGEGKPFEGTHTIILKVKEGGPLPFAYDILTTAFQYGNRVFTKYPKDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDQGVCTVTSDIKLEGDCFFYEIRFYGVNFPSSGPVMQKKTLKWEPSTENMYVRDGVLLGDVSRTLLLEGNKHHRCNFRSTYRAKKGVVLPEYHFVDHRIEILSHDKDYNTVEVYENAVARPSMLPIKAK,mcfp497,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A7UAL1,B45Y7
,10.1007/s10126-007-9025-1,ABS87207,13509102,mcFP503,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLRMDGIVNGHKFMITGEGEGKPFEGTHTIILKVKEGGPLPFAYDILTTAFQYGNRVFTKYPKDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDQGVCTVTSDIKLEGDCFFYEIRFYGVNFPSSGPVMQKKTLKWEPSTENMYVRDGVLLGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLYEHAEAHSGLPRQAK,mcfp503,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A7UAL2,QX3LG
,10.1007/s10126-007-9025-1,ABS87210,13509116,mcFP506,,,,,,,,,,,,,MSVIKPIMEIKLRMQGVVNGHKFVIKGEGEGKPFEGTQTINLTVKEGAPLPFAYDILTSAFQYGNRVFTKYPDDIPDYFKQTFPEGYSWERIMAYEDQSICTATSDIKMEGDCFIYEIQFHGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVRLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLYEHAEAHSGLPRQAK,mcfp506,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A7UAL5,Q1DLH
m,10.1038/nbt1037,AAV52164,3838123,mCherry,,2H5Q,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mcherry,15.84,610,587,72000,1.4,15.0,default,4.5,0.22,mcherry_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,X5DSL3,ZERB6
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,mCherry1.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFNWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQCRTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mcherry15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Z7ZOF
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,mCherry2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFNWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQCRTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVDIKLDILSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mcherry2,17.47,610,589,79400,,,default,3.3,0.22,mcherry2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CN92E
m,10.26434/chemrxiv-2022-v3t03,,,mCherry-XL,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGSEASSERMYPEDGALKGEVKYRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNRKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mcherry-xl,50.4,589,558,72000,3.9,,Fluorescent,4.6,0.7,mcherry-xl_fluorescent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HZMZV
m,10.1126/science.1068539,,,mCitrine,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mcitrine,69.56,529,516,94000,,,default,,0.74,mcitrine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3Q37R
m,10.1016/j.jmb.2010.06.056,,,mClavGR1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGTQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPDDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDGGICIATNDITMEKDSFINKIHFKGENFPPNGPVMQKKTVGWEASTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGGHYRCDFRTTYKAKQKAVKLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPGMDELYK,mclavgr1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9BUDR
m,10.1016/j.jmb.2010.06.056,,,mClavGR1.1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGRGRPFEGTQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTRYPDDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDGGICIATNDITIEKDSFINKIHFKGENFPPNGPVMQKKTVGWEASTEKMYVRDGVLKGDVKMKLQLKGGGHHRCDFRTTYKAKQKAVKLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPGMDELYK,mclavgr11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,68QLV
m,10.1016/j.jmb.2010.06.056,,,mClavGR1.8,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNDITMEEDSFINKIHFKGENFPPNGPVMQKRTVGWEASTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGGHYRCDFRTTYKVKQKAVKLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPGMDELYK,mclavgr18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KMYOV
m,10.1016/j.jmb.2010.06.056,,,mClavGR2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNDITMEEDSFINKIHFKGTNFPPNGPVMQKRTVGWEASTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGGHYRCDFRTTYKVKQKAVKLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPGMDELYK,mclavgr2,14.63,504,488,19000,,27.0,Green,8.0,0.77,mclavgr2_green,16.96,583,566,32000,,,Red,7.3,0.53,mclavgr2_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,mclavgr2_green,mclavgr2_red,405,,,,,,,,,,,,,,6LRFZ
m,10.1038/srep20889,,,mClover1.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVACFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,mclover15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DQDUN
m,10.1038/srep20889,,,mClover3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVACFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNCIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,mclover3,85.02,518,506,109000,3.11,43.5,default,6.5,0.78,mclover3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RYFE4
,10.1016/j.febslet.2004.06.043,AAQ90465,1831942,mcRFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKRRMEGSVNGHNFVIVGEGEGKPYEGTQSMDLTVKEGAPLPFAYDIMTTVFHYGNRVFAKYPKHIPDYFKQMFPEGYSWERSMNFEDGGICIARNEITMEGDCFFNKVRFDGVNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDINMALLLEGGGHYRCDFRTTYRAKKKGVKLPDYHFVDHSIEILRHDKEYTEVKLYEHAEAHSGLPRVAK,mcrfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q6USK3,X26SE
m,10.1016/j.chembiol.2020.02.004,MN844880.1,,mCRISPRed,,6XWY,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGRPYEGVQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKYPADIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVTQDTSLEDGELVYNVKVRGVNFPSNGPVMQKKTKGWEADTEMMYPADGGLRGYLDRALKVDGGGHLHCNFVTTYRSKKTVGDIKMPGVHAVDHRLERIEESDNETYVVQREVAVAKYSNLGGGMDELYK,mcrispred,13.11,592,460,28500,2.1,354.0,default,2.1,0.46,mcrispred_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RTMMX
m,10.1038/nmeth.4046,AOY07765,,mCyRFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRSKLYLEGSVNGHQFKCTHEGEGKPYEGKQTARIKVVEGGPLPFAFDILATMFMYGSKVFIKYPADLPDYFKQSFPEGFTWERVMVFEDGGVLTATQDTSLQDGELIYNVKLRGVNFPANGPVMQKKTLGWEPSTETMYPADGGLEGRCDKKLKLVGGGHLHVNFKTTYKSKKPVKMPGVHYVDRRLERIKEADNETYVEQYEHAVARYSNLGGGMDELYK,mcyrfp1,17.55,594,528,27000,3.71,,default,5.6,0.65,mcyrfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UQH8C
m,10.1042/bj20060874,,,mECFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mecfp,13.53,475,433,33000,,,default,,0.41,mecfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MVN8T
m,10.1038/nchembio.138,,,Medium-FT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHLEGSVDGHEFEIEGEGEGRPYEGTQSAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSRAYVKHPADIPDYWKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERIYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVLLPGAYNVNIKMDITSHNEDYTIVEQCERAEGHHSTGGMDELYK,medium-ft,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,74JD2
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17954,4901533,meffCFP,,,,,,,,,,,,,MALSKQSLPSDMKLIYHMDGNVNGHSFVIKGEGEGKPYEGTHTIKLQVVEGSPLPFSADILSTVFQYGNRCFTKYPPNIVDYFKNSCSGGGYKFGRSFLYEDGAVCTASGDITLSADKKSFEHKSKFLGVNFPADGPVMKKETTNWEPSCEKMTPNGMTLIGDVTGFLLKEDGKRYKCQFHTFHDAKDKSKKMPMPDFHFVQHKIERKDLPGSMQTWRLTEHAAACKTCFTE,meffcfp,48.73,492,467,88600,,,default,,0.55,meffcfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLP2,73TKS
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17950,4901553,meffCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPLSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGVNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGYYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTSHNKDYTFVEQCEISIARHSLLG,meffcp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLM1,C7XMS
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17966,4901566,meffGFP,,,,,,,,,,,,,MALSKNGVKDRMKLKFHMEGSVNGHEFTIKGEGTGQPYEGTQSIQLRVEKGGPLPFSVDILSAVFLYGNRVFTKYPQDLVDYFKNSCPAGYTWQRSFLFEDGAVCTASADITVSVEENCFYHESKFHGVNFPADGPVMKKMTTNWEPSCEKITPIPNEGILKGDVTMFLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKSDPKTIMMPDWHFIQHKLNREDRSDAKHQKWRLVENAIAYRSTLS,meffgfp,53.36,506,492,92000,,,default,,0.58,meffgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLV1,N6WUS
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17952,4901499,meffRFP,,,,,,,,,,,,,MALSKNGLTKNMTTKYRMEGCVDGHKFVITGDGIGDPFEGKQTSIDLCVVEGGPLPFSEDILSAVFDYGNRVFTKYPQDLVDYFKNSCPAGYTWQRSFLFEDGAVCTASADITVSVEENCFYHESKFHGVNFPADGPVMKKMTTNWEPSCEKITPIPNEGILKGDVTMFLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKSDPKTIMMPDWHFIQHKLNREDRSDAKHQKWRLVENAIAYRSTLS,meffrfp,55.78,576,560,99600,,,default,,0.56,meffrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLN4,ND36H
m,10.1126/science.1068539,,,mEGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,megfp,33.6,507,488,56000,,,default,6.0,0.6,megfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QKFJN
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17955,4901448,meleCFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKTDMKIRLQMQGAVNGHPFVITGEGEGKPYEGKHTINLTVQDGGPLPFAFDILTTAFQYGNRVFTKYPKDIPDYFKQSFPAGYSWERCMTFEDGGLCTVSSHIKIEGDYFTYDIRFHGVNFPAGGPVMQKKTLRWEPSTENMYVRDGVLVGEVERTLLLEGNKHHRCNFRTTYKAKKEVVLPEYHFVDHRIEILGHDKDYNNVVVYENAVARQQASTLPSKAK,melecfp,35.08,485,454,47400,,,default,,0.74,melecfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLP7,KKQNA
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17959,4901479,meleRFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKLKLRMEGTVNGHYFVIEGDGKGRPFEGKQSMDLDVKEGGPLPFAYDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIPDYFKQSFPGGYSWERSLTFEDGGICIARNDIKMVGDTFYNTVRFDGVNFPPNGPVMQRRTQKWEPSTEKIYVRDGVLTGDITMALLLEGGVHYRCDFRTTYKAKEKGVQLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNKRQ,melerfp,38.76,579,573,45600,,,default,,0.85,melerfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLR7,UWMXB
m,10.1016/s0091-679x(08)61946-9,,,mEmerald,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHKVYITADKQKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,memerald,39.1,509,487,57500,,11.2,default,6.0,0.68,memerald_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AD4BK
wd,10.1038/nmeth.1296,,,mEos2,,3S05,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos2,30.36,584,573,46000,4.1,,Red,6.4,0.66,meos2_red,47.04,519,506,56000,3.5,,Green,5.6,0.84,meos2_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meos2_green,meos2_red,405,,,,,,,,,,,,,,OTXRQ
m,10.1021/jacs.5b09923,,,mEos2-A69T,,5DTL,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFTKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos2-a69t,15.31,509,495,24300,3.4,,Green,8.2,0.63,meos2-a69t_green,7.59,580,565,11500,4.2,,Orange,7.4,0.66,meos2-a69t_orange,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meos2-a69t_green,meos2-a69t_orange,405,,,,,,,,,,,,,,YJY7C
m,10.1038/nmeth.2021,,,mEos2-NA,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos2-na,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8NMUD
m,10.1038/nmeth.2021,,,mEos3.1,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDVEMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos31,73.37,513,505,88400,,,Green,5.2,0.83,meos31_green,20.77,580,570,33500,,,Red,6.0,0.62,meos31_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meos31_green,meos31_red,405,,,,,,,,,,,,,,73GT1
m,10.1038/nmeth.2021,,,mEos3.2,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIEMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos32,53.26,516,507,63400,,20.0,Green,5.4,0.84,meos32_green,17.71,580,572,32200,,,Red,5.8,0.55,meos32_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meos32_green,meos32_red,405,,,,,,,,,,,,,,VUXRF
m,10.1038/nmeth.3225,,,mEos4a,,,,,,,,,,,,,MVSAIKPDMRIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPYEGKQTMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICYARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHAIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos4a,71.84,515,505,83530,,,Green,5.25,0.86,meos4a_green,43.31,580,571,61000,,,Red,5.7,0.71,meos4a_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meos4a_green,meos4a_red,405,,,,,,,,,,,,,,EC56T
m,10.1038/nmeth.3225,,,mEos4b,,,,,,,,,,,,,MVSAIKPDMRIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPYEGKQTMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIEMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHAIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meos4b,65.66,516,505,78170,,,Green,5.5,0.84,meos4b_green,39.41,580,570,55500,,,Red,5.8,0.71,meos4b_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meos4b_green,meos4b_red,405,,,,,,,,,,,,,,V2GB1
m,10.1038/s41592-019-0613-6,,,mEosEM,,,,,,,,,,,,,MVSAIKPDMRIKLRMEGNVNGHHFVIDGEGTGKPYEGKQTMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSMTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIEMALLLEGGAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHAIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meosem,122.96,511,503,155650,,,Green,6.0,0.79,meosem_green,112.28,579,569,170128,,,Red,6.5,0.66,meosem_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meosem_green,meosem_red,405,,,,,,,,,,,,,,DKEXK
m,10.1073/pnas.0403668101,,,mEosFP,,3P8U,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meosfp,43.01,516,505,67200,3.5,,Green,5.3,0.64,meosfp_green,22.94,581,569,37000,4.1,,Red,6.5,0.62,meosfp_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,meosfp_green,meosfp_red,400,,,,,,,,,,,,,,N8HMF
m,10.1016/j.chembiol.2011.08.007,,,mEosFP-F173S,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDSRTTYKAKEKGVKLPGYHLVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meosfp-f173s,22.88,514,486,53200,3.3,,Green,5.8,0.43,meosfp-f173s_green,,,,,,,Green (off),,,meosfp-f173s_green-off,,,,,,,Red (off),,,meosfp-f173s_red-off,10.25,581,550,25000,3.7,,Red,6.2,0.41,meosfp-f173s_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,meosfp-f173s_green,meosfp-f173s_green-off,488,meosfp-f173s_green,meosfp-f173s_red,405,meosfp-f173s_green-off,meosfp-f173s_green,405,meosfp-f173s_red,meosfp-f173s_red-off,561,meosfp-f173s_red-off,meosfp-f173s_red,440,,81ENW
m,10.1016/j.chembiol.2011.08.007,,,mEosFP-M159A,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHAALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHLVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,meosfp-m159a,51.27,514,487,98600,3.2,,Green,4.3,0.52,meosfp-m159a_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WBU2Y
,10.1093/molbev/msp194,ACV52374,18466446,meruFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKQEMKIKLRMEGTVNGHSFVIEGEGKGKPYEGTQTINLTVKEGAPLPFAYDILTSGFQYGNRAFTKYPSDIPDYFKQTFPEGYSWERSMTYEDQGICTITSDIRMEDDCFMYEIRFKGENFSPNGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLDGGGHYRCDFRSTYKAKKVVNLPDYHFVDHRIEILSHDKDYSKVKLYENAVARYSMLPSQAK,merufp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWT1,JWJMF
m,10.1126/science.1068539,,,mEYFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,meyfp,48.98,528,515,79000,,9.0,default,,0.62,meyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SBLM5
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04449,3612571,MfaG1,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHKFVIEGDGKGKPFEGKQTMDLTVIEGAPLPFAYDILTTVFDYGNRVFAKYPKDIPDYFKQTFPEGYSWERSMTYEDQGICIATNDITMMKGVDDCFVYKIRFDGVNFPANGPVMQRKTLKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDSKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHRIEIVSHDKDYNKVKLYEHAEAHSGLPRQAK,mfag1,,508,492,,,,default,,,mfag1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND2,6XY7Q
m,10.1038/srep18006,,,mGarnet,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMKVVLEGSVNGHQFKCTGEGEGNPYMGTQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKYPKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVITVMQDTSLEDGCLVYHAQVRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMMYPADGGLRGYNHMALKVDGGGHLSCSLVTTYRSKKTVGNIKMPGIHAVDRRLERLEESDNEMFVVQREHAVAKFAGLGGG,mgarnet,8.55,670,598,95000,0.8,112.0,default,7.4,0.09,mgarnet_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AE8QV
m,10.1039/c6cc09081h,,,mGarnet2,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMKVVLEGSVNGHQFKCTGEGEGNPYMGTQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKYPKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVITVMQDTSLEDGCLVYHAQLRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMMYPADGGLRGYNHMALKVDGGGHLHCSLVTTYRSKKTVGNIKMPGIHAVDRRLERLEESDNEMFVVQREHAVAKFAGLGGG,mgarnet2,9.13,671,598,105000,0.76,,default,6.8,0.087,mgarnet2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7DP3C
m,10.1073/pnas.1113770109,,,mGeos-C,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFCYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mgeos-c,62.34,516,505,76967,,,On,6.0,0.81,mgeos-c_on,,,,,,,Off,,,mgeos-c_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,mgeos-c_off,mgeos-c_on,405,mgeos-c_on,mgeos-c_off,488,,,,,,,,,,,VVNZ5
m,10.1073/pnas.1113770109,,,mGeos-E,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFEYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mgeos-e,52.22,513,501,69630,,,On,6.0,0.75,mgeos-e_on,,,,,,,Off,,,mgeos-e_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,mgeos-e_off,mgeos-e_on,405,mgeos-e_on,mgeos-e_off,488,,,,,,,,,,,5WALF
m,10.1073/pnas.1113770109,,,mGeos-F,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFFYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mgeos-f,45.16,515,504,53135,,,On,5.0,0.85,mgeos-f_on,,,,,,,Off,,,mgeos-f_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,mgeos-f_off,mgeos-f_on,405,mgeos-f_on,mgeos-f_off,488,,,,,,,,,,,H8UXC
m,10.1073/pnas.1113770109,,,mGeos-L,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFLYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mgeos-l,38.48,513,501,53448,,,On,5.0,0.72,mgeos-l_on,,,,,,,Off,,,mgeos-l_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,mgeos-l_off,mgeos-l_on,405,mgeos-l_on,mgeos-l_off,488,,,,,,,,,,,8QC31
m,10.1073/pnas.1113770109,,,mGeos-M,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFMYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mgeos-m,43.86,514,503,51600,,,On,4.7,0.85,mgeos-m_on,,,,,,,Off,4.7,,mgeos-m_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,mgeos-m_off,mgeos-m_on,405,mgeos-m_on,mgeos-m_off,488,,,,,,,,,,,RD2N4
m,10.1073/pnas.1113770109,,,mGeos-S,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFSYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGYHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mgeos-s,49.1,512,501,64602,,,On,5.0,0.76,mgeos-s_on,,,,,,,Off,,,mgeos-s_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,mgeos-s_off,mgeos-s_on,405,mgeos-s_on,mgeos-s_off,488,,,,,,,,,,,U9LQE
m,10.1073/pnas.1807449115,MK040729,,mGinger1,,,,,,,,,,,,,MLLKENMHIKMYMEGTVNGHYFKCKGEGDGNPFAGTQSMRVHVTEGAPLPFAFDILAPCCEYGSKTFVRYPADIPDFFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVKVHGTNFPADGPVMKKETCGWEPSTESVYPENGVLRGRNHMALKVGDSHLHCHHSTTYRSKKAERALIMPPRHSTDYCLQITSHKDDEYFELYETSVARYSD,mginger1,1.16,637,587,58000,,106.0,default,7.9,0.02,mginger1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AQ2DU
m,10.1073/pnas.1807449115,MK040730,,mGinger2,,,,,,,,,,,,,MLLKENMHIRMYMEGTVNGHYFKCKGVGDGNPFAGTQSMRVHVTEGAPLPFAFDILAPCCEYGSKTFVRYPADIPDFFKQSFPEGFTWERTTTYEDGGILTAHQDTSLEGNCLIYKVEVHGTNFPADGPVMKKETCGWEPSTESVYPENGVLRGRNHMALKVGDSHLHCHHSTTYRSKKAERALIMPPRHSTDYCLQITSRKDDEYFELHETSVARYSD,mginger2,1.44,631,578,36000,,78.0,default,6.5,0.04,mginger2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GSP4M
m,10.1126/sciadv.abb7438,,,mGold,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTSLGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mgold,68.48,531,515,107000,,,default,5.9,0.64,mgold_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UNETX
m,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,,,mGrape1,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERLYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEAKTTYMAKKPVQLPGAYKLDYKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mgrape1,1.5,625,595,50000,,70.0,default,4.5,0.03,mgrape1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AL871
m,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,,,mGrape2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGKGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPPDIPDYMKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLHGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERLYPEDGALKGEVKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKLDYKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mgrape2,0.99,636,605,33000,,,default,6.3,0.03,mgrape2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,H6RGM
m,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,,,mGrape3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAVIKEFMRFKTHMEGSVNGHEFEIEGKGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQMMYGSKAYVKHPPDIPDYMKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLHGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERLYPEDGALKGEVKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKLDYKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mgrape3,1.2,646,608,40000,,,default,7.0,0.03,mgrape3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,O351D
m,10.1073/pnas.2000942117,,,mGreenLantern,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVACFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHKVYITADKQKNGIKANFKTRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSKLSKDPNEKRDHMVLKERVTAAGITHDMDELYK,mgreenlantern,73.3,514,503,101800,,13.5,default,5.6,0.72,mgreenlantern_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G1VL1
m,10.1038/nbt1037,AAV52171,3838140,mHoneydew,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMWGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWAATTERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKIDGKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mhoneydew,2.04,562,487,17000,,,default,4.0,0.12,mhoneydew_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FLO5T
d,10.1042/bj20040321,BAD24723,3504960,MiCy,,,,,,,,,,,,,MVSYSKQGIAQEMRTKYRMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGKQMSELVIIKSKGKPLPFSFDILSTAFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGGVATASWSIRLEGNCFIHNSIYHGVNFPADGPVMKKQTIGWDKSFEKMSVAKEVLRGDVTQFLLLEGGGYQRCRFHSTYKTEKPVAMPPSHVVEHQIVRTDLGQTAKGFKVKLEEHAEAHVNPLKVK,micy,24.52,495,472,27250,3.4,,default,6.6,0.9,micy_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6I7B1,T7XX8
m,10.1038/nmeth.3447,,,mIFP,,,,,,,,,,,,,MSVPLTTSAFGHAFLANCEREQIHLAGSIQPHGILLAVKEPDNVVIQASINAAEFLNTNSVVGRPLRDLGGDLPLQILPHLNGPLHLAPMTLRCTVGSPPRRVDCTIHRPSNGGLIVELEPATKTTNIAPALDGAFHRITSSSSLMGLCDETATIIREITGYDRVMVVRFDEEGNGEILSERRRADLEAFLGNRYPASTIPQIARRLYEHNRVRLLVDVNYTPVPLQPRISPLNGRDLDMSLSCLRSMSPIHQKYMQDMGVGATLVCSLMVSGRLWGLIACHHYEPRFVPFHIRAAGEALAETCAIRIATLESFAQSQSK,mifp,6.56,704,683,82000,,,default,3.5,0.08,mifp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LDVKW
m,10.3389/fbioe.2022.1039317,,,miniGFP1,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPWLPDYPIISASDGFLELTEYSREEIMGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDRRPTTVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPVFDGKGGLQYFIGVQLVGSDHV,minigfp1,5.21,499,450,16800,4.46,,default,4.5,0.31,minigfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OOLCX
,10.3389/fbioe.2022.1039317,,,miniGFP2,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPWLPDYPIISASDGFLELTEYSRDEIMGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDRRPTTVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPVFDGKGGLQYFIGVQLVGSDHV,minigfp2,5.18,499,450,16200,4.54,,default,4.4,0.32,minigfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UVP48
m,10.1371/journal.pbio.1001041,,,miniSOG,,6GPU,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNGRFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQREITVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPMRDQKGELQYFIGVQLDG,minisog,6.06,501,447,14100,,,default,,0.43,minisog_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZZHSE
,10.1016/j.chembiol.2016.12.010,,,miniSOG2,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDNPIIFASDSFLELTEYSREEILGRNPRFLRGPETDQATVQKIHDAIRDQREITVQLINYTKSGKKFWNLFRLQPIRDQKGELQYFIGVQLDG,minisog2,,507,429,,,,default,,,minisog2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8EDYL
m,10.1039/c6cc03119f,,,miniSOG Q103V,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNGRFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQREITVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPMRDQKGELQYFIGVVLDG,minisog-q103v,,487,440,,,,default,,0.43,minisog-q103v_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G4TXA
m,10.1038/s41589-018-0004-9,MG250278.1,,miRFP,,,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPDFGTADPSDCEREEIHLAGSIQPHGTLLVVSEPDHRIIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYDGLMHRPPEGGLIIELERAGPPIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTALLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGEVYSEIHVTGLESYFGNRYPSSLVPQMARRLYERQRVRVLVDVSYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPTHLQFLKNMGVRATLVVSLVVGGKLWGLVICHHYLPRFIHFELRAICELLAEAIATRITAL,mirfp,8.96,703,674,92400,,,default,4.3,0.097,mirfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HO9GG
m,10.1101/2021.08.02.454744,MZ682639,,miRFP2,,,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPDFGTASPSDCEHEEIHLAGSIQPHGTLLVVSEPDHRIIQASANAAEFLNLGSVLGIPLAEIDGDLLIKILPHLDLTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYDGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDERGHGEVYSEIHVTGLESYFGNRYPSSLVPQMARRLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPTHLQFLKNMGVRATLVVSLVVGGKLWGLVICHHYLPRFIHFELRAICVLLAEAIATRITAL,mirfp2,2.39,706,676,55600,,,default,3.7,0.043,mirfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AYRSR
m,10.1038/ncomms12405,AOD74926,,miRFP670,,,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPAFGTASHSNCEHEEIHLAGSIQPHGALLVVSEHDHRVIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYCGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGLVFSECHVPGLESYFGNRYPSSTVPQMARQLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPCHLQFLKDMGVRATLAVSLVVGGKLWGLVVCHHYLPRFIRFELRAICKRLAERIATRITALES,mirfp670,12.24,670,642,87400,1.42,180.0,default,4.5,0.14,mirfp670_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DP999
m,10.1038/s41467-019-13897-6,,,miRFP670-2,,,,,,,,,,,,,MARKVDLTSCDREPIHIPGSIQPCGCLLACDAQAVRITRITENAGAFFGRETPRVGELLADYFGETEAHALRNALAQSSDPKRPALIFGWRDGLTGRTFDISLHRHDGTSIIEFEPAAAEQADNPLRLTRQIIARTKELKSLEEMAARVPRYLQAMLGYHRVMLYRFADDGSGMVIGEAKRSDLESFLGQHFPASLVPQQARLLYLKNAIRVVSDSRGISSRIVPEHDASGAALDLSFAHLRSISPCHLEFLRNMGVSASMSLSIIIDGTLWGLIICHHYEPRAVPMAQRVAAKRFAERLSTHFTAAHHQR,mirfp670-2,14.01,670,643,103000,1.42,,default,4.5,0.136,mirfp670-2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1KUE6
m,10.1038/s41467-018-08050-8,MK176509,,miRFP670nano,,6MGH,,,,,,,,,,,MANLDKMLNTTVTEVRQFLQVDRVCVFQFEEDYSGVVVVEAVDDRWISILKTQVRDRYFMETRGEEYSHGRYQAIADIYTANLTECYRDLLTQFQVRAILAVPILQGKKLWGLLVAHQLAAPRQWQTWEIDFLKQQAVVVGIAIQQS,mirfp670nano,10.26,670,645,95000,,100.0,default,3.7,0.108,mirfp670nano_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1KNNM
m,10.1038/s41592-022-01467-6,MW627294,,miRFP670nano3,,,,,,,,,,,,,MANLDKMLNTTVTEVRKFLQADRVCVFKFEEDYSGTVSHEAVDDRWISILKTQVQDRYFMETRGEEYVHGRYQAIADIYTANLVECYRDLLIEFQVRAILAVPILQGKKLWGLLVAHQLAGPREWQTWEIDFLKQQAVVMGIAIQQS,mirfp670nano3,23.86,670,645,129000,,,default,4.2,0.185,mirfp670nano3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MASAE
m,10.1038/ncomms12405,,,miRFP670v1,,,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPAFGTASHSNSEHEEIHLAGSIQPHGALLVVSEHDHRVIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYCGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGLVFSECHVPGLESYFGNRYPSSTVPQMARQLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPCHLQFLKDMGVRATLAVSLVVGGKLWGLVVCHHYLPRFIRFELRAICKRLAERIATRITALES,mirfp670v1,8.27,670,644,71300,,,default,4.5,0.116,mirfp670v1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GCOU1
m,10.1038/s41467-019-13897-6,MN701052,,miRFP680,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHYPASTVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPCHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACKRVAERLATQIGVMEE,mirfp680,13.63,680,661,94000,1.67,,default,4.5,0.145,mirfp680_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RAKQZ
m,10.1038/s41467-019-13897-6,,,miRFP682,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGVVIAEDRCAEVESKLGLHYPASAVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPCHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACKRVAERLATQIGVMEE,mirfp682,10.19,682,663,91000,,,default,4.5,0.112,mirfp682_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,X1DTP
m,10.1038/s41467-019-13897-6,,,miRFP702,,,,,,,,,,,,,MARKVDLTSCDREPIHIPGSIQPCGCLLACDAQAVRITRITENAGAFFGRETPRVGELLADYFGETEAHALRNALAQSSDPKRPALIFGWRDGLTGRTFDISLHRHDGTSIVEFEPAAAEQADNPLRLTRQIIARTKELKSLEEMAARVPRYLQAMLGYHRVMLYRFADDGSGKVIGEAKRSDLESFLGQHFPASLVPQQARLLYLKNAIRVVSDSRGISSRIVPEHDASGAALDLSFAHLRSISPIHLEFLRNMGVSASMSLSIIIDGTLWGLIICHHYEPRAVPMAQRVAAKRFAERLSTHFTAAHHQR,mirfp702,7.13,702,673,88000,,,default,4.5,0.081,mirfp702_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,55FPY
m,10.1038/ncomms12405,,,miRFP703,,,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPAFGTASHSNCEHEEIHLAGSIQPHGALLVVSEHDHRVIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYCGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGLVFSECHVPGLESYFGNRYPSSLVPQMARQLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPIHLQFLKDMGVRATLAVSLVVGGKLWGLVVCHHYLPRFIRFELRAICKRLAERIATRITALES,mirfp703,7.82,703,674,90900,,,default,4.5,0.086,mirfp703_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1B7TK
m,10.1038/ncomms12405,,,miRFP709,,,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPAFGTASHSNCEHEEIHLAGSIQPHGALLVVSEHDHRVIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYCGLMHRPPEGGLIIELERAGPSIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTVLLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGLVFSECHVPGLESYFGNRYPSSFIPQMARQLYVRQRVRVLVDVTYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPIHLQFLKDMGVRATLAVSLVVGGKLWGLVVCHHYLPRFIRFELRAICKRLAERIATRITALES,mirfp709,4.23,709,683,78400,,,default,4.5,0.054,mirfp709_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Q6V69
m,10.1038/s41467-019-13897-6,MN701054,,miRFP713,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHYPASTVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACKRVAERLATQIGVMEE,mirfp713,6.93,713,690,99000,0.89,,default,3.5,0.07,mirfp713_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2EG15
m,10.1038/s41589-018-0044-1,,,miRFP720,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHYPASFIPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACKRVAERLATQIGVMEE,mirfp720,5.98,720,702,98000,,,default,4.5,0.061,mirfp720_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AJLWS
m,10.1038/nmeth.1477,,,mIrisFP,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKINLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVEYPDHIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARNDITMEGDTFYNKVRFHGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEIMYVRDGVLTGDIHMALLLEGNAHYRCDSRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,mirisfp,25.38,516,486,47000,,14.0,Green,5.4,0.54,mirisfp_green,19.47,578,546,33000,,,Red,7.6,0.59,mirisfp_red,,,,,,,Green (Off),,,mirisfp_green-off,,,,,,,Red (Off),,,mirisfp_red-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,mirisfp_green,mirisfp_red,405,mirisfp_green-off,mirisfp_green,386,mirisfp_green,mirisfp_green-off,486,mirisfp_red,mirisfp_red-off,546,mirisfp_red-off,mirisfp_red,446,,KDHFJ
m,10.1021/bi700199g,ABP88742,12966091,mKalama1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVEMDGDVNGRKFSVRGVGEGDATHGKLTLKFICTSGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGSYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGTDFKEDGNILGHKLEYNMNVGNVYITADKQKNGIKANFEIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGSVLLPDNHYLSVQVKLSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITPGMDELYK,mkalama1,16.2,456,385,36000,,,default,5.5,0.45,mkalama1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TUONH
m,10.1038/nmeth1083,,,mKate,,3BXA,3BXB,,3BXC,3BX9,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRSDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,mkate,14.85,635,588,45000,,,default,6.2,0.33,mkate_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WRF55
m,10.1042/bj20081949,,,mKate2,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKAVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGRADMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHR,mkate2,25.0,633,588,62500,2.5,20.0,default,5.4,0.4,mkate2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DBBO8
m,10.1038/ncomms2208,,,mKate2.5,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHPQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPANGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGACDMALKLVGGGHLICNLETTYRSKKPAKNLKMPGVYNVDRRLERIKEADNETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,mkate25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LJPJE
m,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,,,mKate M41G S158C,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTGRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,mkate-m41g-s158c,16.06,648,593,73000,,,default,,0.22,mkate-m41g-s158c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,26VNF
m,10.1074/jbc.m800599200,,,mKate S158A,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRADMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,mkate-s158a,22.5,630,585,75000,,,default,5.4,0.3,mkate-s158a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BRFP4
m,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,,,mKate S158C,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,mkate-s158c,20.79,630,586,63000,,,default,,0.33,mkate-s158c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,W34KB
m,10.1038/nbt1207,BAE93226,5593672,mKeima,,2WHS,2WHU,,2WHT,3IR8,,,,,,,MVSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQLQYGSIPFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYTWERSMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGENFPPNGPVMQKKTQGWEPSTERLFARDGMLIGNDYMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGRHEIDRKLDVTSHNRDYTSVEQCEIAIARHSLLG,mkeima,,620,586,,,,pH5,6.5,,mkeima_ph5,,620,440,,,,pH6,6.5,,mkeima_ph6,,620,440,,,,pH8,6.5,,mkeima_ph8,,620,586,,,,pH4,6.5,,mkeima_ph4,3.46,620,440,14400,2.93,180.0,pH7.4,6.5,0.24,mkeima_ph74,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q1JV70,SXBT1
m,10.1073/pnas.1807449115,MK040731,,mKelly1,,,,,,,,,,,,,MELIKENMRMKLYMEGTVGNHHFKCTAEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHPQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTVTQDTSLQDGYLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEPTTETLVPVDGGLVGRCDMALRLVGGGHLKCNLKTTYRSKKPAKNLKMPGKYQVDRKLERIKEADNETYVEQHEVAVAR,mkelly1,7.04,656,596,44000,,28.0,default,5.4,0.16,mkelly1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3PP3A
m,10.1073/pnas.1807449115,MK040732,,mKelly2,,,,,,,,,,,,,MELIKENMRMKLYMEGTVGNHHFKCTAEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINYPQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTVTQDTSLQDGYLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEPTTEYLVPVDGGLEGTCDMALRLVGGGHLKCNLKTTYRSKKPAKNLKMPGEHQVDRKLERIKEADNETYVEQHEVAVAR,mkelly2,7.74,649,598,43000,,20.0,default,5.6,0.18,mkelly2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T9G4X
m,10.4049/jimmunol.181.1.629,BAF76140,13707795,mKG,,,,,,,,,,,,,MVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTIEGEGTGRPYEGHQEMTLRVTMAEGGPMPFAFDLVSHVFAYGHRVFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLEFEDGGSASVSAHISLRGNTFYHKSKFTGVNFPADGPIMQNQSVDWEPSTEKITASDGVLKGDVTMYLKLEGGGNHKCQFKTTYKAAKEILEMPGDHYIGHRLVRKTEGNITELVEDAVAHS,mkg,,507,494,,,,default,,,mkg_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A7VMR3,PS1S2
m,10.1091/mbc.e09-08-0722,,,mK-GO,,,,,,,,,,,,,MVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTIEGEGTGRPYEGHQEMTLRVTMAEGGPMPFAFDLVSHVFCYGHRVFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLEFEDGGSASVSAHISLRGNTFYHKSKFTGVNFPADGPIMQNQSVDWEPSTEKITASDGVLKGDVTMYLKLEGGGNHKCQFKTTYKAAKEILEMPGDHYIGHRLVRKTEGNITELVEDAVAHS,mk-go,,561,548,42000,,360.0,Late,4.8,,mk-go_late,,509,500,35900,,,Early,6.0,,mk-go_early,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,SBO48
m,10.1371/journal.pone.0003944,,,mKikGR,,,,,,,,,,,,,MSVITSEMKIELRMEGSVNGHKFVITGKGSGRPYEGTQTVDLTVIEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFVEYPEEIVDYFKQSFPEGYSWERSMSYEDGGICLATNNITMKKDGSNTFVNEIRFDGTNFPANGPVMQRKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVEMALLLEGGGHYRCDFRTTYKAKKVVQLPDYHYVDHQMEITSHDKDYNKVKAYEHAKAYSGTYRGAKYEFEA,mkikgr,17.64,591,580,28000,,,Red,5.2,0.63,mkikgr_red,33.81,515,505,49000,,,Green,6.6,0.69,mkikgr_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,mkikgr_green,mkikgr_red,390,,,,,,,,,,,,,,RHTPG
m,10.1371/journal.pone.0145740,,,mKillerOrange,,4ZBL,,,,,,,,,,,MEVGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQWGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPSETHMFPHGPNAVRQTATIGFTTADGGKMMGHFDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQTRDTSDKRDHVCQREVAYAHSVPRITSAIGSDED,mkillerorange,17.5,560,458,35000,,,default,,0.5,mkillerorange_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QB9WJ
m,10.1042/bj20040321,BAD24722,3504947,mKO,,3MGF,,,,,,,,,,,MVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTIEGEGTGRPYEGHQEMTLRVTMAKGGPMPFAFDLVSHVFCYGHRPFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLEFEDGGSASVSAHISLRGNTFYHKSKFTGVNFPADGPIMQNQSVDWEPSTEKITASDGVLKGDVTMYLKLEGGGNHKCQFKTTYKAAKKILKMPGSHYISHRLVRKTEGNITELVEDAVAHS,mko,30.96,559,548,51600,4.1,,default,5.0,0.6,mko_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6I7B2,RR1M4
m,10.1016/j.cell.2007.12.033,BAG06989,14335281,mKO2,,,,,,,,,,,,,MVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTIEGEGTGRPYEGHQEMTLRVTMAEGGPMPFAFDLVSHVFCYGHRVFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLEFEDGGSASVSAHISLRGNTFYHKSKFTGVNFPADGPIMQNQSVDWEPSTEKITASDGVLKGDVTMYLKLEGGGNHKCQMKTTYKAAKEILEMPGDHYIGHRLVRKTEGNITEQVEDAVAHS,mko2,39.56,565,551,63800,,108.0,default,5.5,0.62,mko2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,134NN
m,10.1038/nmeth.1235,,,mKOκ,,,,,,,,,,,,,MVSVIKPEMKMRYYMDGSVNGHEFTIEGEGTGRPYEGHQEMTLRVTMAEGGPMPFAFDLVSHVFCYGHRVFTKYPEEIPDYFKQAFPEGLSWERSLEFEDGGSASVSAHISLRGNTFYHKSKFTGVNFPADGPIMQNQSVDWEPSTEKITASDGVLKGDVTMYLKLEGGGNHKCQFKTTYKAAKEILEMPGDHYIGHRLVRKTEGNITEQVEDAVAHS,mkokappa,64.05,563,551,105000,,,default,4.2,0.61,mkokappa_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HMK8R
m,10.1016/j.bios.2009.06.008,,,mLumin,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEAATEMLYPADGGLEGRSDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,mlumin,32.2,621,587,70000,,76.0,default,4.7,0.46,mlumin_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UQCHR
m,10.1371/journal.pone.0051314,ASA47684,152367004,mMaple,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNDITMEEDSFINKIHFKGTNFPPNGPVMQKRTVGWEVSTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGSHYRCDFRTTYKVKQKAVKLPDYHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVARNSTDSMDELYK,mmaple,11.1,505,489,15000,,,Green,8.2,0.74,mmaple_green,16.8,583,566,30000,,,Red,7.3,0.56,mmaple_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,mmaple_green,mmaple_red,380,,,,,,,,,,,,,,SXSQ9
wd,10.1073/pnas.1406593111,,,mMaple2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICNATNDITMEEDSFINKIHFKGTNFPPNGPVMQKRTVGWEVSTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGSHYRCDFRTTYKVKQKAVKLPDAHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVARNSTDSMDELYK,mmaple2,,506,492,,,,Green,,,mmaple2_green,,582,570,,,,Red,,,mmaple2_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,mmaple2_green,mmaple2_red,405,,,,,,,,,,,,,,SEJ6N
m,10.1073/pnas.1406593111,,,mMaple3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPRKIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICNATNDITMEEDSFINKIHFKGTNFPPNGPVMQKRTVGWEVSTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGSHYRCDFRTTYKVKQKAVKLPKAHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVARNSTDSMDELYK,mmaple3,5.83,506,491,15760,,,Green,,0.37,mmaple3_green,12.46,583,568,23970,,,Red,,0.52,mmaple3_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,mmaple3_green,mmaple3_red,405,,,,,,,,,,,,,,MNH1D
m,10.1038/nmeth.4045,AOY07814,,mMaroon1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHTKLYLTGTVNNHYFECTAEGEGKPYEGTQTNRIKVVRGGPLPFAFDILAPCFMYGSKTFINHPPDIPDYFKQSFPEGFTWERTTVYEDGGTLTATQDTSLQDGCLIYNVQVRGENFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGSLEGRLDWALKLVGGGHLHCRLETTYRSKKPAKNLKMPGVYFIDRRLERIKEADNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mmaroon1,8.8,657,609,80000,,20.0,default,6.2,0.11,mmaroon1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RATTD
m,10.1016/j.febslet.2004.06.043,AAO00732,938781,mmGFP,,,,,,,,,,,,,MAVPTQVKMKYSMDGNFNGQSFTVVGEGTGNPYEGHQSLKLTVKGEPLPFAFDILSATFTYGNRVFTKYPEGKTDYFKEAFPGGLTWERTMTFEDGGICTVAAEISLTGSVFEHKSKFVGVNFPANGPVIQKKTLGWETSTEKMAANDGSVQGYDTMFLKLEGGGRHKCYFVTNHKAKRAVKVPDNHFVWHRLVRNGDGNTVELEETAEARYDS,mmgfp,,505,398,,3.1,1440.0,default,,0.645,mmgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q86LV8,U5ALR
m,10.1042/bj20040321,,,mMiCy,,,,,,,,,,,,,MVSYSKQGIAQEMRTKYRMEGSVNGHEFTIEGVGTGNPYEGKQTSELVIIKPKGKPLPFSFDILSTVFQYGNRCFTKYPADMPDYFKQAFPDGMSYERSFLFEDGGVATASWSIRLEGNCFIHNSIYHGTNFPADGPVMKKQTIGWDKSSEKMSVAKEVLRGDVTQFLLLEGGGYQRCQLHSTYKTEKPVAMPPSHVVEHQIVRTDLGQTAKGFKVKLEEHAEAHVNPLKVK,mmicy,15.5,496,470,22150,,,default,7.0,0.7,mmicy_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZS5CR
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17965,4901536,mmilCFP,,,,,,,,,,,,,MALPKQMKLTYHMEGTVNGHFFIIKGEGGGEPYEGTHTIKLQVVEGSPLPFSPDILSTVFQYGNRCFTKYPPNIVDYFKNSCSGGGYTFGRSFLYEDGAVCTASGDITLSSDKSSFEHKSKFLGVNFPADGPVMKKETTNWEPSCEKMTPNGMTLIGDVTEFLLKKDGKRYKCQFHTFHDAKEKSRNMPMPDFHFVQHEIERKDLPGPMQTWQLTEHAAACKNCFTE,mmilcfp,38.25,492,404,42500,,,default,,0.9,mmilcfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLU7,QB1DP
m,10.1074/jbc.m109.019042,,,mNectarine,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFCYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFNWERVMNLEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQCRTVGWEASTERMHPEDGALKGEIMQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVDIKLDITSHNEDYTIVELYERAEGRHSTGGMDELYK,mnectarine,26.1,578,558,58000,,30.0,default,6.9,0.45,mnectarine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4O71N
m,10.1038/nmeth.2413,AGG56535,34051755,mNeonGreen,,5LTP,5LTR,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMASLPATHELHIFGSINGVDFDMVGQGTGNPNDGYEELNLKSTKGDLQFSPWILVPHIGYGFHQYLPYPDGMSPFQAAMVDGSGYQVHRTMQFEDGASLTVNYRYTYEGSHIKGEAQVKGTGFPADGPVMTNSLTAADWCRSKKTYPNDKTIISTFKWSYTTGNGKRYRSTARTTYTFAKPMAANYLKNQPMYVFRKTELKHSKTELNFKEWQKAFTDVMGMDELYK,mneongreen,92.8,517,506,116000,3.1,10.0,default,5.7,0.8,mneongreen_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZRKRV
m,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,ACZ95826,19025958,mNeptune,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTGRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mneptune,13.4,650,600,67000,,35.0,default,5.4,0.2,mneptune_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1LT8G
m,10.1038/nmeth.2888,AHL19968,49083568,mNeptune2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTGRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTVTQDTSLQDGCLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLHCNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mneptune2,21.36,651,599,89000,,27.0,default,6.3,0.24,mneptune2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VXEVZ
m,10.1038/nmeth.2888,AHL19969,49083569,mNeptune2.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHTKLYMEGTVNNHHFKCTHEGEGKPYEGTQTNRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTVTQDTSLQDGCLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTETLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLHCNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mneptune25,22.8,643,599,95000,,26.0,default,5.8,0.24,mneptune25_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OADBJ
m,10.1371/journal.pone.0148749,,,mNeptune681,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTETLYPADGGLRGHNQMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mneptune681,1.52,681,604,38000,,,default,7.3,0.04,mneptune681_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,REVUQ
m,10.1371/journal.pone.0148749,,,mNeptune684,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTETLYPADGGLRGHNPMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,mneptune684,1.17,684,604,39000,,,default,6.5,0.03,mneptune684_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Q8TQ6
m,10.1038/nbt1037,,,mOFP.T.12,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYMVSIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mofpt12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B55T2
m,10.1038/nbt1037,,,mOFP.T.8,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYKVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mofpt8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DUY7T
m,10.1038/s41592-022-01660-7,OP373687,,Monomeric hyperfolder YFP,,7UGS,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKLISTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLMVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFEDDGYYKTRAEVKFEGDTLVNRIVLKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNPHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLMPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLKERVTAAGITHDMNELYK,monomeric-hyperfolder-yfp,76.88,529,515,124000,,27.0,default,5.7,0.62,monomeric-hyperfolder-yfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PF2S1
,10.1093/molbev/msp194,ACV52388,18466460,montFP,,,,,,,,,,,,,MNIKLRMEGEVNGHKFTVEGEGSGKPYEGTQTIDLEVTEGGPLPFAFDILTTAFQYGNRAFTKYPADIPDYFKESFPEGHSWVRTMVFDDGGVCDVTNDIRMYGNVFEYETTFHCNNFDPSGPVMQKETLKWEPSCEGMYAGKNGVLLGDEFRHLLLVGGGHFRCDFRSTYSARKRVEMPEY,montfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWU5,JMD8M
,10.1038/nbt1207,,,Montipora sp. #20,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPLSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMHFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGVNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTSHNKDYTFVEQCEISIARHSLLG,montipora-sp-20,,,,,,,default,,,montipora-sp-20_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2TW6P
,10.1038/nbt1207,,,Montipora sp. #20-9115,,,,,,,,,,,,,MVSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPLSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGVNFPPNGPVMQKKTQGWEPSTERLFARDGMLIGNDFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTSHNRDYTSVEQCEISIARHSLLG,montipora-sp-20-9115,,606,580,,,,default,,,montipora-sp-20-9115_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,C69E5
m,10.1038/nbt1037,AAV52165,3838262,mOrange,,2H5O,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYTSEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVGIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,morange,48.99,562,548,71000,,150.0,default,6.5,0.69,morange_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G6HDH
m,10.1038/nmeth.1209,ABC66096,5194148,mOrange2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPHFTYGSKAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNYEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGKIKMRLKLKDGGHYTSEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,morange2,34.8,565,549,58000,2.7,270.0,default,6.5,0.6,morange2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5GR1V
m,10.1038/ncomms8670,,,moxBFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGVDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNIYIMAVKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDSHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITLGMDELYK,moxbfp,17.36,448,385,31000,,,default,,0.56,moxbfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SSTDU
m,10.1038/ncomms8670,,,moxCerulean3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQSFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAIHGNVYITADKQKNGIKANFGLNCNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,moxcerulean3,35.67,474,434,41000,,100.4,default,,0.87,moxcerulean3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TPB93
m,10.1039/c6cc09997a,,,moxDendra2,,,,,,,,,,,,,MNTPGINLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTAQLTVKEGAPLPFSYDILTTAVHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIATIRSDISLEGDTFFQNVRFKGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINMALLLEGGGHYLADFKTTYKAKKVVQLPDAHFVDHRIEILGQDSDYNKVKLYEHAVARYSPLPSQVW,moxdendra2,25.15,504,490,50300,,,Green,,0.5,moxdendra2_green,17.16,571,551,31200,,,Red,,0.55,moxdendra2_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,moxdendra2_green,moxdendra2_red,405,,,,,,,,,,,,,,Y46HX
m,10.1039/c6cc09997a,,,moxEos3.2,,,,,,,,,,,,,MVSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGIANARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIEMALLLEGNAHYRADFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHAIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,moxeos32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AJ9R9
m,10.1038/ncomms8670,,,moxGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQSFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,moxgfp,50.46,510,486,87000,,17.1,default,,0.58,moxgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,H99SX
m,10.1038/s41598-018-32955-5,,,moxMaple3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETIMSVIKPDMKIKLRMEGNVNGHAFVIEGEGSGKPFEGIQTIDLEVKEGAPLPFAYDILTTAFHYGNRVFTKYPRKIPDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGIVQATNDITMEEDSFINKIHFKGTNFPPNGPVMQKRTVGWEVSTEKMYVRDGVLKGDVKMKLLLKGGSHYRADFRTTYKVKQKAVKLPKAHFVDHRIEILSHDKDYNKVKLYEHAVARDSTDSMDELYK,moxmaple3,5.48,506,490,14800,,,Green,,0.37,moxmaple3_green,12.6,584,569,24230,,,Red,,0.52,moxmaple3_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,moxmaple3_green,moxmaple3_red,405,,,,,,,,,,,,,,LY1S9
m,10.1038/ncomms8670,,,moxNeonGreen,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMASLPATHELHIFGSINGVDFDMVGQGTGNPNDGYEELNLKSTKGDLQFSPWILVPHIGYGFHQYLPYPDGMSPFQAAMVDGSGYQVHRTMQFEDGASLTVNYRYTYEGSHIKGEAQVKGTGFPADGPVMTNSLTAADWSRSKKTYPNDKTIISTFKWSYTTGNGKRYRSTARTTYTFAKPMAANYLKNQPMYVFRKTELKHSKTELNFKEWQKAFTDVMGMDELYK,moxneongreen,82.14,520,505,111000,,,default,,0.74,moxneongreen_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GSCT9
m,10.1038/ncomms8670,,,moxVenus,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKLISTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLQSFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLKEFVTAAGITLGMDELYK,moxvenus,43.61,526,514,89000,,25.8,default,,0.49,moxvenus_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2KWB9
m,10.1126/science.1074952,,,mPA-GFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mpa-gfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NPU85
m,10.1016/j.chembiol.2013.08.008,AGX93076,44320375,mPapaya,,,,,,,,,,,,,MVSKGEGQSKHGLKEEMTVKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGNPFKGKQTANLCVIEGGPLPFSEDILSPGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWERSYLFEDGAVCRCNVDITVSEKENCIYHKSIFRGVNFPADGPVMKKMTTNWEASTEKIVPVPKQGILKGKVKMCLLLKDGGRYHCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAGMDELYK,mpapaya,35.69,541,530,43000,,,default,6.8,0.83,mpapaya_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5LCAQ
m,10.1016/j.chembiol.2013.08.008,,,mPapaya0.3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEGHSKHGLKEEMTVKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGNPFKGKQTANLCVIEGGPLPFSEDILSPGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWERSFLFEDGAVCRCNVDITVSEKENCIYHKSIFYGVNFPADGPVMKKMTTNWEASCEKIVPVPKQGILKGKVSMYLLLKDGGRYHCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAGMDELYK,mpapaya03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6P54P
m,10.1016/j.chembiol.2013.08.008,,,mPapaya0.6,,,,,,,,,,,,,MVSKGEGQSKHGLKEEMTVKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGNPFKGKQTANLCVIEGGPLPFSEDILSPGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWERSFLFEDGAVCRCNVDITVSEKENCIYHKSIFRGVNFPADGPVMKKMTTNWEASTEKIVPVPKQGILKGKVKMYLLLKDGGRYHCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAGMDELYK,mpapaya06,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NYTRE
m,10.1016/j.chembiol.2013.08.008,,,mPapaya0.7,,,,,,,,,,,,,MVSKGEGQSKHGLKEEMTVKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGNPFKGKQTANLCVIEGGPLPFSEDILSPGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWERSYLFEDGAVCRCNVDITVSEKENCIYHKSIFRGVNFPADGPVMKKMTTNWEASTEKIVPVPKQGILKGKVKMYLLLKDGGRYHCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAGMDELYK,mpapaya07,15.87,541,529,23000,,,default,6.8,0.69,mpapaya07_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LGDN9
m,10.1073/pnas.0407752101,AAV65487,3876945,mPlum,,2QLG,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKEHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTARLKVTKGGPLPFAWDILSPQIMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKVRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEMKMRLRLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mplum,4.1,649,590,41000,,100.0,default,4.5,0.1,mplum_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q5S3G7,XU2WO
m,10.1371/journal.pone.0052463,,,mPlum-E16P,,4H3L,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKPHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTARLKVTKGGPLPFAWDILSPQIMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKVRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEMKMRLRLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mplum-e16p,,630,590,,,,default,4.7,0.14,mplum-e16p_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TCPO9
m,10.1073/pnas.0407752101,AAV65486,3877009,mRaspberry,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQCMYGSKGYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEMKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mraspberry,12.9,625,598,86000,,,default,,0.15,mraspberry_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q5S3G8,V5FM2
m,10.1038/nmeth.4074,,,mRed7,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMQFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDSSLEDGTLIYKVKFRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEPSTERLYPQDGVLKGEISQALKLKDGGHYLVDFKTTYMAKKPVQLPGAYNVDTKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,mred7,,606,589,,0.43,,default,,,mred7_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1NW9S
m,10.1038/nmeth.4074,,,mRed7Q1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMQFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSRAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDSSLEDGTLIYKVKFRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEPSTERLYPQDGVLKGEISQALKLKDGGHYLVDFKTTYMAKKPVQLPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mred7q1,,591,560,,2.29,,default,,,mred7q1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TJBUO
m,10.1038/nmeth.4074,,,mRed7Q1S1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMQFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSRAYTKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDSSLEDGTLIYKVKFRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEPSTERLYPQDGVLKGEISMALKLKDGGHYLVDFKTTYMAKKPVQLPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mred7q1s1,,595,569,,,,default,,,mred7q1s1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9TBLQ
m,10.1038/nmeth.4074,,,mRed7Q1S1BM,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYFKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLVDFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRELDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,mred7q1s1bm,,596,569,,3.3,,default,,,mred7q1s1bm_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,86QDA
m,10.1073/pnas.082243699,CAH64892,570910,mRFP1,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mrfp1,12.5,607,584,50000,,60.0,default,4.5,0.25,mrfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5YCFA
m,10.1038/nbt1037,,,mRFP1.1,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mrfp11,,612,589,,,,default,,,mrfp11_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,EY795
m,,,,mRFP1.2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mrfp12,,612,590,,,,default,,,mrfp12_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HMOJG
m,10.1038/nbt1037,,,mRFP1.3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mrfp13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5OR4S
m,10.1038/nbt1037,,,mRFP1.4,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mrfp14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NWMCV
m,10.1038/nbt1037,,,mRFP1.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,mrfp15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MO63Q
m,10.1038/nmeth901,,,mRFP1-Q66C,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFCYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mrfp1-q66c,10.49,580,559,31800,,10.8,default,,0.33,mrfp1-q66c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MSSUL
m,10.1038/nmeth901,,,mRFP1-Q66S,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFSYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mrfp1-q66s,11.52,569,555,32900,,54.0,default,,0.35,mrfp1-q66s_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CQCQT
m,10.1038/nmeth901,,,mRFP1-Q66T,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGA,mrfp1-q66t,16.38,570,549,38100,,,default,,0.43,mrfp1-q66t_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,P4KRD
m,10.1038/s41598-019-52123-7,,,mRhubarb713,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRHTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHYPASTVPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLARAIGVMEE,mrhubarb713,8.66,713,690,113457,,,Pr,,0.0763,mrhubarb713_pr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OZEBT
m,10.1038/s41598-019-52123-7,,,mRhubarb719,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRHTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGLHSPASYIPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLARAIGVMEE,mrhubarb719,5.7,719,700,83768,,,Pr,,0.068,mrhubarb719_pr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TUP2T
m,10.1038/s41598-019-52123-7,,,mRhubarb720,,,,,,,,,,,,,MAEGSVARQPDLLTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPITVGFTMRKDAGFIGSWHRHDQLIFLELEPPQRDVAEPQAFFRHTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVRKITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESKLGQHYPASDIPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEFMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIVCHHRTPYYVDLDGRQACELVAQVLARAIGVMEE,mrhubarb720,6.13,720,701,94941,,,Pr,,0.0646,mrhubarb720_pr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PV8DK
m,10.1073/pnas.1013910107,,,mRojoA,,3NEZ,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKTHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLHGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKLRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNANYKLDITSHNEDYTIVEQYERCEGRHSTGGMDELYK,mrojoa,0.96,633,597,48000,,,default,5.4,0.02,mrojoa_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QEO8D
m,10.1073/pnas.1013910107,,,mRojoB,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKTHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLHGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGAMKGEIKLRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNANYKLDITSHNEDYTIVEQYERCEGRHSTGGMDELYK,mrojob,3.66,631,598,61000,,,default,5.0,0.06,mrojob_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6LJKY
m,10.1073/pnas.1013910107,,,mRouge,,3NED,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKTHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEACSERMYPEDGALKGEMKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNTNTKLDITSHNEDYTIVEQYERNEGRHSTGGMDELYK,mrouge,0.86,637,600,43000,,,default,6.1,0.02,mrouge_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JXVU8
m,10.1371/journal.pone.0041028,,,mRtms5,,,,,,,,,,,,,MSVIATQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGRPYEGEQTVKLTATKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGFTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFTYHVKFRGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPHSERLFARGGMLIGNNRMALKLEGGGHYLCEFKTTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQCEISIARKPVVA,mrtms5,0.27,633,588,54100,,,default,,0.005,mrtms5_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FD244
m,10.1371/journal.pone.0004391,,,mRuby,,3U0M,3U0L,,3U0N,,,,,,,,MNSLIKENMRMKVVLEGSVNGHQFKCTGEGEGNPYMGTQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKYPKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVITVMQDTSLEDGCLVYHAQVRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMMYPADGGLRGYTHMALKVDGGGHLSCSFVTTYRSKKTVGNIKMPGIHAVDHRLERLEESDNEMFVVQREHAVAKFAGLGGG,mruby,39.2,605,558,112000,2.6,168.0,default,4.4,0.35,mruby_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6KLAW
m,10.1038/nmeth.2171,AFR60232,30275455,mRuby2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGNPYMGTQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKYPKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVMQDTSLEDGCLVYHVQVRGVNFPSNGPVMQKKTKGWEPNTEMMYPADGGLRGYTHMALKVDGGGHLSCSFVTTYRSKKTVGNIKMPGIHAVDHRLERLEESDNEMFVVQREHAVAKFAGLGGGMDELYK,mruby2,42.94,600,559,113000,2.5,150.0,default,5.3,0.38,mruby2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8MJ78
m,10.1038/srep20889,ATE88097,,mRuby3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGRPYEGVQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKYPADIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVTQDTSLEDGELVYNVKVRGVNFPSNGPVMQKKTKGWEPNTEMMYPADGGLRGYTDIALKVDGGGHLHCNFVTTYRSKKTVGNIKMPGVHAVDHRLERIEESDNETYVVQREVAVAKYSNLGGGMDELYK,mruby3,57.6,592,558,128000,,136.5,default,4.8,0.45,mruby3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MZMFB
m,10.3390/ijms23063208,,,mRubyFT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMRMKVVMEGSVNGHQFKCTGEGEGNPYMGTQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFLYGSRTFIKYPKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVVTVMQDTSLEDGCLVYHVQVRGVDFPSNGPVMQKKTKGWEPSTEMMYPADGGLRGYTHMALKVDGGGHLSCSFVTTYRSKKTVGNIKMPGIHAVDHRLERLEESDNEMFVVLREHSVAKFAGRGGMDELYK,mrubyft,16.38,457,408,26000,,342.0,Blue-form,3.9,0.63,mrubyft_blue-form,2.55,624,582,29600,,900.0,Red-form,4.5,0.086,mrubyft_red-form,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,9JNRR
m,10.1039/d1sc05088e,,,mSandy2,,,,,,,,,,,,,MAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSLQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLHGTNFPSDGPVMQKKTMGSEASSERMYPEDGALKGEVKVRFKLKDGGHYVAEVKTTYKAKKPVQLPGAYYANIKMDITSHNEDYTIVEQYERCEGRHSTGGMDELYK,msandy2,27.65,606,581,79000,,,Basic,,0.35,msandy2_basic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OS9DX
m,10.1038/nmeth.4074,APD76535,129830964,mScarlet,,5LK4,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,mscarlet,70.0,594,569,100000,3.9,174.0,default,5.3,0.7,mscarlet_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FVS3D
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet-220A,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEARHSTGGMDELYK,mscarlet-220a,63.46,594,568,95000,,,default,,0.668,mscarlet-220a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZHYAA
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet-2A,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVSVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDVVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNIDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSVARHSTGGMDELYK,mscarlet-2a,66.44,592,568,97000,,,default,,0.685,mscarlet-2a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2G7N6
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet-2A-84W,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYWKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVSVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDVVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNIDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSVARHSTGGMDELYK,mscarlet-2a-84w,67.9,592,568,97000,,,default,,0.7,mscarlet-2a-84w_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5CEBO
m,10.1101/811588,,,mScarlet2-I,,,,,,,,,,,,,MDSTEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGSGGS,mscarlet2-i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PMQ1Q
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet3,,7ZCT,,,,,,,,,,,MDSTEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLRVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYWKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVSVAQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDVVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYRAKKPVQMPGAFNIDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSVARHSTGGSGGS,mscarlet3,78.0,592,569,104000,4.0,37.0,default,4.5,0.75,mscarlet3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1AFJZ
m,10.1038/nmeth.4074,APD76537,129830966,mScarlet-H,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFTKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKHALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,mscarlet-h,14.8,592,551,74000,1.3,264.0,default,4.8,0.2,mscarlet-h_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,588N2
m,10.1038/nmeth.4074,APD76536,129830965,mScarlet-I,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,mscarlet-i,56.16,593,569,104000,3.1,36.0,default,5.4,0.54,mscarlet-i_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6VVTK
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet-I-220A,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPEDGVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSEARHSTGGMDELYK,mscarlet-i-220a,54.3,594,568,100000,,,default,,0.543,mscarlet-i-220a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3DUUH
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet-I3,,,,,,,,,,,,,MDSTEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYWKQSFPEGFKWERVMIFEDGGTVSVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGGNFPPDGPVMQKRTMGWEASTERLYPEDVVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAFNIDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSVARHSTGGSGGS,mscarlet-i3,68.25,592,568,105000,3.6,2.0,default,4.2,0.65,mscarlet-i3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,THSBS
m,10.1038/s41592-023-01809-y,,,mScarlet-I3-NCwt,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYWKQSFPEGFKWERVMIFEDGGTVSVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGGNFPPDGPVMQKRTMGWEASTERLYPEDVVLKGDIKMALRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAFNIDRKLDITSHNEDYTVVEQYERSVARHSTGGMDELYK,mscarlet-i3-ncwt,66.61,592,567,102000,,,default,,0.653,mscarlet-i3-ncwt_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1VSM7
m,10.1101/811588,,,msGFP2,,,,,,,,,,,,,,msgfp2,30.8,509,489,52200,,,default,,0.59,msgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4VSRL
m,10.1021/acschembio.6b00579,,,mStable,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKAVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEACTETLYPADGGLEGRADMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHR,mstable,7.65,633,597,45000,,,default,,0.17,mstable_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DKZQ7
m,10.1038/nbt1037,,,mStrawberry,,2H5R,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILTPNFTYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVGIKLDITSHNEDYTIVELYERAEGRHSTGGMDELYK,mstrawberry,26.1,596,574,90000,,50.0,default,4.5,0.29,mstrawberry_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TN3DM
m,10.1371/journal.pone.0028674,,,mTagBFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVDNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFLYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFTSNGPVMQKKTLGWEAFTETLYPADGGLEGRNDMALKLVGGSHLIANAKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDYRLERIKEANNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,mtagbfp2,32.38,454,399,50600,2.6,12.0,default,2.7,0.64,mtagbfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZO7NN
m,10.1038/nbt1037,AAV52170,3838142,mTangerine,,,,,,,,,,,,,MASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFCYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYDAEVKTTYMAKKPVQLPGAYKTDIKLDITSHNEDYTIVELYERAEGRHSTGA,mtangerine,11.4,585,568,38000,,,default,5.7,0.3,mtangerine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,N63O3
m,10.1021/acscatal.9b02896,,,mTFP*,,4Q9W,,,,,,,,,,,MSGVIKPDMKIKLKMEGNVNGYAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISLEEDSFIYEIYLKGENFPPNGPVMQKKTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKHKLLLEGGGYYRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNYDKDYNKVTVYESAVARNSTD,mtfp,,495,468,,,,default,,,mtfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3OSEV
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTVNLEVKEGAPLPFSYDILSNAFQYGNRAFTKYPDDIANYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRLKGKNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDIKHKLLLEGGGHYRCDFKTIYKAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTLYENAVARYSLLPPQAGMDELYK,mtfp03,5.89,488,458,19000,,,default,,0.31,mtfp03_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8PKAY
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.4,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTVNLEVKEGAPLPFSYDILSNAFCYGNRAFTKYPDDIANYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRLKGKNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDIKHKLLLEGGGHYRVDFKTIYKAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTLYENAVARYSLLPPQAGMDELYK,mtfp04,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,UEQO7
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTVNLEVKEGAPLPFSYDILTNAFGYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRLKGENFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDIKHKLLLEGGGHYRVDFKTIYRAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTLYESAVARYSLLPPQAGMDELYK,mtfp05,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86LQ4
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.6,,,,,,,,,,,,,MVNKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTVNLEVKEGAPLPFSYDILTNAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIRLKGENFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDIKHKLLLEGGGHYRVDFKTIYRAKKVVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARYSTGGMDELYK,mtfp06,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9C29V
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.7,,2OTE,2OTB,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTNAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDIKHKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARYSTGGMDELYK,mtfp07,,,,,,,Off,,,mtfp07_off,30.0,488,453,60000,,,On,,0.5,mtfp07_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,2HEJS
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.8,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEILYVRDGVLVGDIKHKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARYSTGGMDELYK,mtfp08,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J862W
m,10.1042/bj20060874,,,mTFP0.9,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTLGWDASTERMYVRDGVLVGDVKHKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARYSTGGMDELYK,mtfp09,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YBGRL
m,10.1042/bj20060874,ABG77397,5860107,mTFP1,,2HQK,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKHKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARNSTDGMDELYK,mtfp1,54.4,492,462,64000,3.2,,default,4.3,0.85,mtfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ASSY9
m,10.1186/1741-7007-6-13,,,mTFP1-Y67H,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAHGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKHKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARNSTDGMDELYK,mtfp1-y67h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KQ1PU
m,10.1186/1741-7007-6-13,,,mTFP1-Y67W,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFAWGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKKTTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKHKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYESAVARNSTDGMDELYK,mtfp1-y67w,0.06,461,424,3000,,,default,,0.02,mtfp1-y67w_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4JYN3
m,10.1038/nmeth.1207,,,mT-Sapphire,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVMVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mt-sapphire,26.4,511,399,44000,,156.5,default,4.9,0.6,mt-sapphire_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,KSK4V
m,10.1038/nmeth.1415,,,mTurquoise,,4AR7,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mturquoise,25.2,474,434,30000,3.7,112.2,default,4.5,0.84,mturquoise_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5E826
m,10.1038/ncomms1738,,,mTurquoise-146G,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYGSDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mturquoise-146g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,UEUCD
m,10.1038/ncomms1738,,,mTurquoise-146S,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYSSDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mturquoise-146s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CDUWJ
m,10.1038/ncomms1738,,,mTurquoise2,,3ZTF,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYFSDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mturquoise2,27.9,474,434,30000,4.0,33.5,default,3.1,0.93,mturquoise2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7AV5G
m,10.1134/s1068162017010034,,,mTurquoise2-1710,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDVTYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGTDFKEDGNILGHKLEYNSSSDNVYITADKQKNGIKAHFKIRHNIEGGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMGELYK,mturquoise2-1710,15.3,519,482,30000,,,Natural,4.9,0.51,mturquoise2-1710_natural,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,P38Q4
m,,,,mTurquoise2-G,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYFSGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mturquoise2-g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q6D19
m,10.1038/nmeth.1415,,,mTurquoise-DR,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITLGMDELYK,mturquoise-dr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3BHUX
m,10.1038/nmeth.1415,,,mTurquoise-GL,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFLTAAGITLGMDELYK,mturquoise-gl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,XT1XP
m,10.1038/nmeth.1415,,,mTurquoise-GV,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mturquoise-gv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,19O8J
m,10.1038/nmeth.1415,,,mTurquoise-RA,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISRNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFATAAGITLGMDELYK,mturquoise-ra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,52QHC
m,10.1038/s41598-017-18045-y,,,muGFP,,5JZL,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKAYFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEDVTAAGITHGMDELYK,mugfp,52.65,508,490,117000,,,default,,0.45,mugfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UQX41
m,10.1038/nmeth.1235,,,mUkG,,,,,,,,,,,,,MSVIKEEMKIKLHMEGNVNGHAFVIEGDGKGKPYDGTQTLNLTVKEGAPLPFSYDILTNAFQYGNRAFTKYPADIPDYFKQTFPEGYSWERTMSYEDNAICNVRSEISMEGDCFIYKIRFDGKNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEMMYVRDGFLMGDVNMALLLEGGGHHRCDFKTSYKAKKVVQLPDAHKIDHRIEILSHDRDYSKVKLYENAVARNSLLPSQA,mukg,43.2,499,483,60000,,,default,5.2,0.72,mukg_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BXYZE
m,10.1021/bi0516273,AAZ65844,4596892,mVenus,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mvenus,66.56,527,515,104000,2.7,17.6,default,5.5,0.64,mvenus_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WCSN6
m,10.1186/1754-1611-4-10,,,mVenus-Q69M,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,mvenus-q69m,96.97,528,515,,,9.6,default,,,mvenus-me_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,FE6UX
m,10.7554/elife.67858,,,mVermilion,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDFFKQSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVGNIKMPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRASTGG,mvermilion,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PYHHJ
m,10.1111/j.1742-4658.2010.07618.x,,,mVFP,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMRIKLRMEGAVNGHKFVILGDGNGKPYEGTQTIDVTVKEGGPLPFAYDILTSAFQYGNRVFTKYPDDIADYFKQSFPVGYSWERSMTYEDGGICTVSSDIKMEGNSFIYEIRFHGLNFPSDGPVMQKKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMRLLLEGGGHYRCDFKSTYKAKRAVQLPDYHYIDHRIEILSHDKDYNKVKLCENAAARCSMLPSQAK,mvfp,73.1,503,491,85000,,,default,,0.86,mvfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GUFES
m,10.1111/j.1742-4658.2010.07618.x,,,mVFP1,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMRIKLRMEGAVNGHKFVILGDGNGKPYEGTQTIDVTVKEGGPLPFAYDILTSAFQYGNRVFTKYPDDIADYFKQSFPVGYSWERSMTYEDGGICTVSSDIKMEGNSFIYEIRFHGLNFPSDGPVMQKKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVKMTLLLEGGGHYRCDFKSTYKAKRAVQLPDYHYIDHRIEILSHDKDYNKVKLCENAAARCSMLPSQAK,mvfp1,67.54,503,491,80400,,,default,,0.84,mvfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LXWLT
m,10.1186/1741-7007-6-13,ABW74902.1,,mWasabi,,,,,,,,,,,,,MVSKGEETTMGVIKPDMKIKLKMEGNVNGHAFVIEGEGEGKPYDGTNTINLEVKEGAPLPFSYDILTTAFSYGNRAFTKYPDDIPNYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGIVKVKSDISMEEDSFIYEIHLKGENFPPNGPVMQKETTGWDASTERMYVRDGVLKGDVKMKLLLEGGGHHRVDFKTIYRAKKAVKLPDYHFVDHRIEILNHDKDYNKVTVYEIAVARNSTDGMDELYK,mwasabi,56.0,509,493,70000,,,default,6.5,0.8,mwasabi_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QTBVW
d,10.1016/j.chembiol.2009.10.009,ACZ95825,19025957,Neptune,,3IP2,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTGRIKVVEGGPLPFAFDILATCFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRCDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYFVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,neptune,12.96,650,600,72000,,35.0,default,5.8,0.18,neptune_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Z3GLX
m,10.1016/j.chembiol.2011.08.007,,,NijiFP,,,,,,,,,,,,,MNTPGINLIKEDMRVKVHMEGNVNGHAFVIEGEGKGKPYEGTQTANLTVKEGAPLPFSYDILTTAVHYGNRVFTKYPEDIPDYFKQSFPEGYSWERTMTFEDKGICTIRSDISLEGDCFFQNVRFKGTNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEKLHVRDGLLVGNINMALLLEGGGHYLCDSKTTYKAKKVVQLPDAHFVDHRIEILGNDSDYNKVKLYEHAVARYSPLPSQVW,nijifp,26.3,507,469,41100,3.4,,Green,7.0,0.64,nijifp_green,27.3,569,526,42000,4.2,,Orange,7.3,0.65,nijifp_orange,,,,,,,Green (off),,,nijifp_green-off,,,,,,,Orange (off),,,nijifp_orange-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,nijifp_green,nijifp_orange,405,nijifp_green,nijifp_green-off,488,nijifp_green-off,nijifp_green,405,nijifp_orange,nijifp_orange-off,561,nijifp_orange-off,nijifp_orange,440,,87UEF
m,10.1016/j.bpj.2015.06.018,,,NowGFP,,4rtc,4rys,,4ryw,,,,,,,,MVSKGEKLFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKMSLKFICTTGKLPVPWPTLKTTLTWGMQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGVDFKEDGNILGHKLEYNAISGNANITADKQKNGIKAYFTIRHDVEDGSVLLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKQSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGIPLGADELYK,nowgfp,43.09,502,494,56700,5.1,,default,6.2,0.76,nowgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HXP5A
m,10.1039/c4pp00336e,WP_012410140,,NpR3784g,,,,,,,,,,,,,MANLDKVLNTTVTEVRQFLQVDRVFMYQFEPDYSGVVVVESVDDRWIAILNTQVQDTYFMETRGEEYSHGRIQAIADIYTAGLTECHRDLLTQFQVRANLAVPILQGKKLWGLLVANQLAAPRQWQTWEIDFLKQLAVQVGIAIQQSQL,npr3784g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7T72C
,10.1039/c1pp05068k,AEL17649,24262672,obeCFP,,,,,,,,,,,,,MSSAGALLFTNKIPYVTELEGDVNGMKFTIHGKGTGDASTGNIEAKYVCTSGEIPVPWATLVSTLSYGVQCFAKYPSHIKDFFKSAMPEGYTQERTISFEGDGVYKTRAMVTYERGSIYNRVTLTGENFKKDGHILRKNVAFQCPPDMVYILPDTVNNGIRVEFNQAYDIEGVTEKLVTKCSQMNRPLAGSAAVHIPRYHHLSKHTKLSKDRDERRDHMCLVEVVKAVDLDTYQ,obecfp,22.32,499,400,36000,,,default,,0.62,obecfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,G1JSF2,JGCGO
,10.1039/c1pp05068k,AEL17650,24262673,obeGFP,,,,,,,,,,,,,MSSAGALLFTNKIPYVTELEGDVNGMKFTIHGKGTGDASTGHIEAKYVCTSGEIPVPWATLVSTMCYGVQCFAKYPSHIKDFYKSAMPEGYIQERTISFEGDGVYKTRAMVTYERGSIYNRVTLTGENFKKDGHILRKNVAFQCLPSILYILPDTVNNGIRVEFNQVYDIEGEIEKLVTKCSQMNRPLAESAAVHIPRYHHISKHTKLSKDLDERRDHMCLVEVVKAVDLDTYQ,obegfp,48.36,515,502,78000,,,default,,0.62,obegfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,G1JSF3,782GK
,10.1039/c1pp05068k,AEL17651,24262674,obeYFP,,,,,,,,,,,,,MSSAGALLFTNKIPYVTELEGDVNGMKFTIHGKGTGDASTGHIEAKYVCTSGEIPVPWATLVSTMCYGVQCFAKYPSHIKDFYKSAMPEGYIQERTISFEGDGVYKTRAMVTYERGSIYNRVTLTGENFKKDGHILRKNVAFQCPPSILYILPDTVNNGIRVEFNQVFDIEGETEKLVSSFSQINRPLAESAAVHIPRYHHITYHTKLSKDRDERRDHMCLVEVVKAVDLDTYQ,obeyfp,43.89,528,514,77000,,,default,,0.57,obeyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,G1JSF4,WRGL6
t,10.1007/s10126-007-9005-5,AAP55761,1658661,OFP,,,,,,,,,,,,,MNLSKNVSVSVYMKGNVNNHEFEYDGEGGGDPYTGKYSMKMTLRGQNCLPFSYDIITTAFQYGFRVFTKYPEGIVDYFKDSLPDAFQWNRRIVFEDGGVLNMSSDITYKDNVLHGDVWAVGVNFPPNGPVMKNEIVMEEPTEETFTPKNGVLVGFCPKAYLLKDGSYYYGNMTTFYRSKKSGQAPPGYHFVKHRLVKTNVGHGFKTVEQTEYATAHVSDLPK,ofp,38.4,573,548,60000,,,default,,0.64,ofp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q7Z168,KETFB
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33917,280742,OFPxm,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGILCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSYQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,ofpxm,,523,509,,,,default,,0.25,ofpxm_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTC5,O247C
,,,,O-GECO1,,,,,,,,,,,,,,o-geco1,0.13,570,558,611,,,calcium free,9.52,0.22,o-geco1_calcium-free,12.33,563,545,53599,,,calcium saturated,6.24,0.23,o-geco1_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,37TVB
d,10.1038/ncomms8670,,,oxBFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGVDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNIYIMAVKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDSHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFRTAAGITLGMDELYK,oxbfp,17.36,448,385,31000,,,default,,0.56,oxbfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QX7D1
d,10.1038/ncomms8670,,,oxCerulean,,,,,,,,,,,,,,oxcerulean,22.96,477,435,56000,,,default,,0.41,oxcerulean_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZWK6V
d,10.1038/ncomms8670,,,oxGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQSFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,oxgfp,50.46,510,486,87000,,,default,,0.58,oxgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JJV3D
d,10.1038/ncomms8670,,,oxVenus,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKLISTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLQSFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSVLSKDPNEKRDHMVLKEFVTAAGITLGMDELYK,oxvenus,43.61,526,514,89000,,,default,,0.49,oxvenus_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4GMRC
,10.1073/pnas.91.26.12501,,,P11,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,p11,,502,471,,,,default,,,p11_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,R9DP6
wd,10.1073/pnas.91.26.12501,,,P4,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSHGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,p4,0.5,448,382,2100,,,default,,0.24,bfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,671NA
,10.1016/s0960-9822(02)00450-5,,,P4-1,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIAADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYE,p4-1,7.83,514,504,14500,,,default,,0.54,p4-1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9CEJ5
,10.1016/s0091-679x(08)61946-9,,,P4-3E,,,,,,,,,,,,,ASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,p4-3e,5.94,448,384,22000,,,default,,0.27,p4-3e_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LKB4E
,10.1073/pnas.91.26.12501,,,P9,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKVRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,p9,,502,471,,,,default,,,p9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UN7HE
m,10.1038/nbt.1493,,,Padron,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTMAFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMIYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWELSTEKLYVRDGVLKSDGNYALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHSVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,padron,27.52,522,503,43000,,,On,,0.64,padron_on,,,,,,,Off,,,padron_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,padron_on,padron_off,488,padron_off,padron_on,405,,,,,,,,,,,162KQ
m,10.1074/jbc.m109.086314,,,Padron0.9,,3ZUL,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTMAFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMIYEDGGICNATNDITLDGDCYICEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWELSTEKLYVRDGVLKSDGNYALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHSVDHHIEIISHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,padron09,21.96,522,505,36000,,,On,,0.61,padron09_on,,,,,,,Off,,,padron09_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,padron09_off,padron09_on,488,padron09_on,padron09_off,405,,,,,,,,,,,FM4GO
m,10.1021/acsnano.0c08207,MZ404620.1,,Padron2,,,,,,,,,,,,,MAVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSVDLKVKEGGPLPFAYDILSMAFCYGNKVFIKYPENIVDYFKQLFPEGYSWERSMIYEDGGICNATNDITLDGDCFIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKSDGNYALSLEGGGHYRCDSKTTYKAKKVVQLPDYHAVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSGLPGQAM,padron2,,,,48700,,,Off-state,,,padron2_off-state,16.02,516,492,32700,3.5,70.0,On-state,6.6,0.49,padron2_on-state,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,,,,,,,,,,,,,,,,,DSZCH
m,10.1038/nbt.1493,,,Padron(star),,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTMAFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMHYEDGGSCNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWERSTEKLYVRDGVLKSDGNYALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHSVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRNAK,padronstar,,522,503,,,,On,,,padronstar_on,,,,,,,Off,,,padronstar_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,31OK2
m,10.1126/science.1074952,,,PA-GFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSHQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,pa-gfp,13.75,517,504,17400,,,On,,0.79,pa-gfp_on,,,,,,,Off,,,pa-gfp_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,pa-gfp_off,pa-gfp_on,400,,,,,,,,,,,,,,7QYHY
m,10.1038/nmeth.1298,,,PAmCherry1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHVFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFTWDILSPQFMYGSNAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMKFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEALSERMYPEDGALKGEVKPRVKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNRKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,pamcherry1,8.28,595,564,18000,,23.0,On,6.3,0.46,pamcherry1_on,,,,6500,,,Off,,,pamcherry1_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,pamcherry1_off,pamcherry1_on,405,,,,,,,,,,,,,,OMODZ
m,10.1038/nmeth.1298,,,PAmCherry2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHLEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSNAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWETLSERMYPEDGALKGELKARTKLKDGGHYDTEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNRKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGLHSTGGMDELYK,pamcherry2,,,,1900,,,Off,,,pamcherry2_off,12.72,596,570,24000,,18.0,On,6.2,0.53,pamcherry2_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,pamcherry2_off,pamcherry2_on,405,,,,,,,,,,,,,,SV3XM
m,10.1038/nmeth.1298,,,PAmCherry3,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHLEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFTWDILSPQFMYGSNAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVIQKKTMGWDALSERMYPEDGALKGELKARLKLKDGGHYEAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNRKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,pamcherry3,5.04,596,570,21000,,25.0,On,6.2,0.24,pamcherry3_on,,,,6500,,,Off,,,pamcherry3_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,pamcherry3_off,pamcherry3_on,405,,,,,,,,,,,,,,PL518
m,10.1016/j.bpj.2011.07.049,,,PAmKate,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFWKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLEGRGDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,pamkate,4.5,628,586,25000,,19.0,On,5.6,0.18,pamkate_on,,,,,,,Off,,,pamkate_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,pamkate_off,pamkate_on,405,,,,,,,,,,,,,,DTAXR
m,10.1021/ja100906g,,,PATagRFP,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSSTFINHTQGIPDFFKQSWPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMKKKTLGWEPSTEKLKPADGGLEGRVDMALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLEIIKEADKETYWEQHEVAVARYSDLPSKLGHK,patagrfp,25.08,595,562,66000,,,On,5.3,0.38,patagrfp_on,,,,,,,Off,,,patagrfp_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,patagrfp_off,patagrfp_on,405,,,,,,,,,,,,,,OAKV5
t,10.1021/ja100906g,,,PATagRFP1297,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSSTFINHTQGIPDFFKQSWPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMKKKTLGWEPSTEMLYPADGGLGGVVDMALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLEIIKEADKETYWEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,patagrfp1297,26.46,595,563,63000,,25.0,On,,0.42,patagrfp1297_on,,,,,,,Off,,,patagrfp1297_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,patagrfp1297_off,patagrfp1297_on,405,,,,,,,,,,,,,,XQCPX
d,10.1021/ja100906g,,,PATagRFP1314,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSSTFINHTQGIPDFWKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMKKKTLGWEPSTEMLYPADGGLEGVVNMALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLEQIKEADKETYWEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,patagrfp1314,28.06,596,562,61000,,25.0,On,,0.46,patagrfp1314_on,,,,,,,Off,,,patagrfp1314_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,patagrfp1314_off,patagrfp1314_on,405,,,,,,,,,,,,,,7UFQR
t,10.1021/nn4060144,,,pcDronpa,,4HQ8,4HQ9,,4HQC,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTAFHYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMSYEDGGICIATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSGLPRQAK,pcdronpa,,,,,,,Green (Off),,,pcdronpa_green-off,51.0,581,569,75000,3.9,,Red,6.3,0.68,pcdronpa_red,97.75,517,505,115000,3.2,,Green,5.5,0.85,pcdronpa_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,pcdronpa_green-off,pcdronpa_green,405,pcdronpa_green,pcdronpa_green-off,488,pcdronpa_green,pcdronpa_red,405,,,,,,,,WV3Q7
t,10.1021/nn4060144,,,pcDronpa2,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTAFHYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMSYEDGGICIATNDITLDGDCYINEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDVNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSGLPRQAK,pcdronpa2,71.4,583,569,105000,,,Red,6.1,0.68,pcdronpa2_red,83.0,515,504,100000,,,Green,5.8,0.83,pcdronpa2_green,,,,,,,Green (Off),,,pcdronpa2_green-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,pcdronpa2_green,pcdronpa2_red,405,pcdronpa2_green,pcdronpa2_green-off,488,pcdronpa2_green-off,pcdronpa2_green,405,,,,,,,,GGUJF
m,10.1021/acs.nanolett.9b02855,,,pcStar,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGEGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFHYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSMTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDIEMALLLEGGAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,pcstar,66.19,515,505,74376,,,Green,5.49,0.89,pcstar_green,21.3,579,567,48403,,,Red,6.14,0.44,pcstar_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,pcstar_green,pcstar_red,405,,,,,,,,,,,,,,3SXVB
,10.1016/j.cca.2004.07.002,AAU04450,4912128,PdaC1,,,,,,,,,,,,,MSLSKQVILKDMNLKFEMKGSVNGHYFEIEGEGRGKPYEGVQKSTFWVTKGGPLPFSFDILSSAFKYGNRCFTKYPADMPDYFKEAFPAGMSFERTFTFEDGGVATASGHICLEGNWFKHTSMFHGVNFPANGPIMQKRTIGWDPSFEKMTVSNNILRGDVTMFLQLKGGGYHSCQFHTSYKTKEPVTLPQNHVVEHRITRTDIEDKKVLLEETAVAHVNPL,pdac1,,492,480,,,,default,,,pdac1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66ND1,8HBTK
,10.1093/molbev/msh079,AAQ01188,1715639,pdae1GFP,,,,,,,,,,,,,MAAMKIECRITGTMNGVEFELVGGGEGNTDQGRMTNKMKSTKGPLSFSPYLLSHVMGYGFYHFGTFPSGYENPYVHAMTNGGYTNTRIESYEDGGVLYLTFNYRLDGNKIIGDFKCVGTGFPEDSVIFTDKIIKSNPNCEHFYPMAENIMKNAYMRTLSLRDGGYYSGQVTSHIHFKNAIHPSILHNGGSMFTYRRVEELHTQTDLGIVEYQHVFKTPTAFA,pdae1gfp,71.4,511,491,105000,,,default,,0.68,pdae1gfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6WV08,QNZSY
t,10.1039/b9pp00124g,,,PDM1-4,,4EMQ,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTENLYVRDGVLKGDVNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,pdm1-4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,XTCUL
m,10.1101/2021.08.02.454744,AUS83262,,phiLOV2.1,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDYPIIFASDGFLELTEYSREEIMGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQRETTVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPVRDRKGGLQYFIGVQLVGSDHV,philov21,2.7,501,451,13500,,,default,3.0,0.2,philov21_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T33XW
m,10.1002/pro.4261,MZ682637,,phiLOV3,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDYPIIFASDGFLELTEYSREEIMGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDRRETTVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPVRDGKGGLQYFIGVQLVGSDHV,philov3,3.48,502,452,15800,,,default,3.3,0.22,philov3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PG1ZQ
d,10.1093/molbev/msh079,AY485333,,phiYFP,,4HE4,,,,,,,,,,,MSSGALLFHGKIPYVVEMEGNVDGHTFSIRGKGYGDASVGKVDAQFICTTGDVPVPWSTLVTTLTYGAQCFAKYGPELKDFYKSCMPEGYVQERTITFEGDGVFKTRAEVTFENGSVYNRVKLNGQGFKKDGHVLGKNLEFNFTPHCLYIWGDQANHGLKSAFKIMHEITGSKEDFIVADHTQMNTPIGGGPVHVPEYHHITYHVTLSKDVTDHRDNMSLVETVRAVDCRKTYL,phiyfp,69.0,537,525,115000,,,default,,0.6,phiyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7DEM9
,10.1107/s0907444913004034,,,phiYFPv,,,,,,,,,,,,,GSSGALLFHGKIPYVVEMEGNVDGHTFSIRGKGYGDASVGKVDAQFICTTGDVPVPWSTLVTTLTYGAQCFAKYGPELKDFYKSCMPDGYVQERTITFEGDGNFKTRAEVTFENGSVYNRVKLNGQGFKKDGHVLGKNLEFNFTPHCLYIWGDQANHGLKSAFKICHEITGSKGDFIVADHTQMNTPIGGGPVHVPEYHHMSYHVKLSKDVTDHRDNMSLKETVRAVDCRKTYD,phiyfpv,59.77,537,524,101305,,,default,,0.59,phiyfpv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,85KA4
,10.4236/abb.2011.23021,,,pHluorin2,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKDDGNILGHKLEYNYNEHLVYIMADKQKNGIKVIFQVHHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLHTQSALSKDPNEKRDHMVFLEFVTAAGITHGMDELYK,phluorin2,,509,475,,,,acidic,,,phluorin2_acidic,,509,395,,,,alkaline,,,phluorin2_alkaline,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,SJT6S
,10.1038/28190,AAC40226,,"pHluorin, ecliptic",,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNDHQVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLFTTSTLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,phluorin-ecliptic,,509,395,,,,acidic,,,phluorin-ecliptic_acidic,,509,395,,,,default,7.1,,phluorin-ecliptic_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,KPFB9
,10.1038/28190,AAC40225,,"pHluorin, ratiometric",,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKDDGNILGHKLEYNYNEHLVYIMADKQKNGTKAIFQVHHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLHTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,phluorin-ratiometric,,509,475,,,,acidic,,,phluorin-ratiometric_acidic,,509,395,,,,alkaline,,,phluorin-ratiometric_alkaline,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,,,,,,,,,,XKELZ
,10.1038/s41467-021-21666-7,,,pHmScarlet,,,,,,,,,,,,,MVSKGEAVIKEFMRFKVHMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFSWDILSPQFMYGSRAFIKHPADIPDYYKQSFPEGFKWERVMNFEDGGAVTVTQDTSLEDGTLIYKVKLRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASCERLYPEDGVLKGDILKVLRLKDGGRYLADFKTTYKAKKPVQMPGAYNVDRQLTITSHNEDYTVVEQYERSEGRHSTGGMDELYK,phmscarlet,39.95,585,562,85000,,,pH 7.5,7.4,0.47,phmscarlet_ph-75,,513,513,,,,pH 5,,,phmscarlet_ph-5,,517,517,,,,pH 6,,,phmscarlet_ph-6,,520,520,,,,pH 7,,,phmscarlet_ph-7,,562,562,,,,pH 8,,,phmscarlet_ph-8,,562,562,,,,pH 9,,,phmscarlet_ph-9,,562,562,,,,pH 10,,,phmscarlet_ph-10,,585,564,,,,pH 7.4,,,phmscarlet_ph-74,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RSRP9
,10.1021/ja202902d,,,pHRed,,,,,,,,,,,,,,phred,,620,440,,,,pH 9.0,,,phred_ph-90,,620,585,,,,pH 5.5,,,phred_ph-55,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T9MOZ
td,10.1038/srep28166,,,pH-tdGFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTHSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGHGTGSTGSGSSGTASSEDNNMALFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHYVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTHSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,ph-tdgfp,,515,488,,,,default,4.8,,ph-tdgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9GPWY
m,10.1083/jcb.201404107,,,pHuji,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEAFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKVYIKHPADIPDYFKLSFPEGFRWERVMNFEDGGIIHVNQDSSLQDGVFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASEERMYPEDGALYSEIKKRLKLKDGGHYAAEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVDIKLDIVSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,phuji,6.82,598,566,31000,,,default,7.7,0.22,phuji_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SS15T
t,10.1371/journal.pone.0002680,ACD13194,14926075,PlamGFP,,,,,,,,,,,,,MEIEDVIKRDMKIKLRMEGAVNGHKFVIIGNGDGKPYEGTQTIDLEVIEGAPLPFAFDILTTVFEYGNRVFAKYPNEIVDYFKQSFPEGYSWERSMTYEDGGICIATNNITLSKVIDNCFHYNIRFDGVNFPPKSPVLQKTTMKWEPSTEIMYVRDGVLKGDVNMALLIEGGGHYRCDFKTIYKAKKVVELPDYHFVDHRITIKSHDKDYNKVLLHEHAKARYGLQRKAK,plamgfp,94.66,514,502,98600,,,default,,0.96,plamgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B6CTZ5,4UCC6
t,10.1007/s10126-019-09931-9,AKM77632,,plobRFP,,,,,,,,,,,,,MALSKQTGIQTEMKTKFHMEGIVNGHSFEVEGNGSGQPYEGVQKMKLTVTKGAPLPFSIDILLPQEMYGSKPFIKYPDNIPDYIKLSFPEGITWERTMTFEDGAVCTASNDSRLVGNCFIYEVKFQGVNFPRDGPVMQRKTKGWEPSTERLYEWDGCQRGDVDMALKLEDGGHYTVNFKTTYKSKKKDLKVPPYHFVDHKLELLSHNIVGTKEDFEQKETAHAHLSSLNSLNQ,plobrfp,62.16,614,578,84000,,,default,,0.74,plobrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ESQ8O
,10.1093/molbev/msh079,AAQ01186,1715619,pmeaGFP1,,,,,,,,,,,,,MPDMKLECHISGTMNGEEFELIGAGDGNTDEGRMTNKMKSIKGPISFSPYLLSHILGYGYYHFATFPAGYENIYLHAMKNGGYSNVRTERYEDGGIISITFNYRYEGNKIIGDFKVVGTGFPTNSLIFTDKIIKSNPTCENMFPKADNTLVNAYTRTYLLKDGGYYSAQVNNHMHFKSAIHTTMLQNGGSMFTYRVVEETHTQNEVAIVEYQNVFKTPTAFA,pmeagfp1,73.26,504,489,99000,,,default,,0.74,pmeagfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6WV10,8BUQQ
,10.1093/molbev/msh079,AAQ01187,1715617,pmeaGFP2,,,,,,,,,,,,,MPDMKLECHISGTMNGEEFELIGSGDGNTDQGRMTNNMKSIKGPLSFSPYLLSHILGYGYYHFATFPAGYENIYLHAMKNGGYSNVRTERYEDGGIISITFNYRYEGSKIIGDFKVIGTGFPTDSLIFTDKIIKSNPTCENMFPKADNILVNAYTRTYLLKDGGYYSAQVNNHMHFKSAIHPTMLQNGGSMFTHRVVEENHTKTNVAIVEYQNVFKTPTAFA,pmeagfp2,70.56,502,487,98000,,,default,,0.72,pmeagfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6WV09,MEFJC
t,10.1371/journal.pone.0011517,ACT99046,18218400,pmimGFP1,,,,,,,,,,,,,MPNMKLECRISGTMNGEEFELVGNGDGNTDEGRMTNKMKSTKGPLSFSPYLLSHVLGYGYYHYATFPAGYENVYLHAMKNGGYSNTRTERYEDGGIISATFNYRYEGDKIIGDFKVVGTGFPTNSIIFTDKIIKSNPTCEHIYPKADNILVNAYTRTWMLRDGGYYSAQVNNHMHFKSAIHPTMLQNGGSMFTYRKVEELHTQTEVGIVEYQHVFKTPTAFA,pmimgfp1,72.68,505,491,79000,,,default,5.3,0.92,pmimgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,D2IGW0,OW4TY
t,10.1371/journal.pone.0011517,ACT99047,18218401,pmimGFP2,,,,,,,,,,,,,MPNMKLECRISGTMNGEEFKLVGAGEGNTDEGRMTNKVKSTKGPLPFSPYLLSHVLGYGYYHYATFPAGYENVYLHAMKNGGYSNTRTERYEDGGIISATFNYRYEGDKIIGDFKVVGTGFPTNSIIFTDKIIKSNPTCEHIYPKADNILVNAYTRTWMLRDGGYYSAQVNNHMHFKSAIHPTMLQNGGSMFTYRKVEELHTQTEVGIVEYQHVFKRPTAFA,pmimgfp2,72.68,505,491,79000,,,default,4.7,0.92,pmimgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,D2IGW1,U97V7
d,10.1039/c3pp50414j,SKB92435.1,AEV23113.1,Pp2 FbFP,,,,,,,,,,,,,MINAKLLQLMVEHSNDGIVVAEQEGNESILIYVNPAFERLTGYCADDILYQDARFLQGEDHDQPGIAIIREAIREGRPCCQVLRNYRKDGSLFWNELSITPVHNEADQLTYYIGIQRDVTAQVFAEERVRELEAEVAELRRQQGQAKH,pp2-fbfp,3.12,495,449,14200,,,default,,0.22,pp2-fbfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q88JB0,4BUSQ
d,10.1039/c4pp00338a,,,Pp2FbFP L30M,,,,,,,,,,,,,MINAKLLQLMVEHSNDGIVVAEQEGNESIMIYVNPAFERLTGYCADDILYQDARFLQGEDHDQPGIAIIREAIREGRPCCQVLRNYRKDGSLFWNELSITPVHNEADQLTYYIGIQRDVTAQVFAEERVRELEAEVAELRRQQGQAKH,pp2fbfp-l30m,3.7,495,449,14800,,,default,,0.25,pp2fbfp-l30m_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WN1JX
,10.1093/molbev/msh079,AAQ01183,1715606,ppluGFP1,,,,,,,,,,,,,MPAMKIECRISGTLNGVVFELVGGGEGIPEQGRMTNKMKSTKGALTFSPYLLSHVMGYGFYHFGTYPSGYENPFLHAANNGGYTNTRIEKYEDGGVLHVSFSYRYEAGRVIGDFKVVGTGFPEDSVIFTDKIIRSNATVEHLHPMGDNVLVGSFARTFSLRDGGYYSFVVDSHMHFKSAIHPSILQNGGSMFAFRRVEELHSNTELGIVEYQHAFKTPTAFA,pplugfp1,39.0,500,480,65000,,,default,,0.6,pplugfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6WV13,VPR4D
m,10.1093/molbev/msh079,AAQ01184,1715614,ppluGFP2,,2G3O,,,,,,,,,,,MPAMKIECRITGTLNGVEFELVGGGEGTPEQGRMTNKMKSTKGALTFSPYLLSHVMGYGFYHFGTYPSGYENPFLHAINNGGYTNTRIEKYEDGGVLHVSFSYRYEAGRVIGDFKVVGTGFPEDSVIFTDKIIRSNATVEHLHPMGDNVLVGSFARTFSLRDGGYYSFVVDSHMHFKSAIHPSILQNGGPMFAFRRVEELHSNTELGIVEYQHAFKTPIAFA,pplugfp2,42.0,502,482,70000,,,default,,0.6,pplugfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q6WV12,2BK6M
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17964,4901503,pporGFP,,,,,,,,,,,,,MALSKQVTMKYHMDGRFEDKEFTIEGEGTGKPYEGKQTVTLWVTKGAPLPFSFDILSAVFLYGNRAFTDYPKGIVDYFKPSFPEGYSFERTLEFEDGGYCTASADISLDSASNCFIHKSSFKGVKFPDNGPVKQKKTTNWEPSIEKMTVRDGILKGDVTMFLSLTDGGNHRCQFSTLYKAKKAVKLPTESHYVEHRLVRTDLPNGKVQLEEHAAARLNTV,pporgfp,53.03,507,495,98200,,,default,,0.54,pporgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLU1,W7ZR3
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17953,4901497,pporRFP,,,,,,,,,,,,,MALSKQSGVKDVMNTELHMDGIVNGHPFEIKGKGKGNPYKGVQTMKLTVIKGAPLPFSIDILLPQHMYGSKPFIKYPESIPDYIKLSFPEGITWERSMTFEDGAVCTVSNDSRLDGDSFIYEVRFLGVNFPRDGPVMQKKTRGWDPSTERLYECGGWQRGDVHMALKLENGGHYTCDFKTTYKSKKGLKVPPYHFVDHKLDLLSHNTDGATFEEFEQREIAHAHLSNLPVA,pporrfp,51.25,595,578,94900,,,default,,0.54,pporrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLN8,FRRJW
,10.1101/2022.10.11.511732,,,PROSS-eGFP,,,,,,,,,,,,,MGSSHHHHHHVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGCYKTRAEVKFEGDTLVNRIELHGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKQNNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDYHYLHTWSELSKDPNEKRDHMVLLEFVEAAGITLGMDELYK,pross-egfp,,509,488,,0.99,,default,5.37,0.57,pross-egfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3HHOA
t,10.1371/journal.pone.0002680,ACD13191,14926072,psamCFP,,,,,,,,,,,,,MASTKNVLPNMMTLTYHMEGSVNGHNFEIIGEGTGNPKEGKHTITLQVVKGGPLPFSVDILSTVFQYGNRCFTKYPPNTVDYFKNSCPPGYTFERSFLYEDGAVCTASGDITLSDDKASFHHKSKFFGVNFPDDGPVMKKKTTDWEPSCEKMTPSGKTLKGDVIEFLLLEGGGRYKCQFHTVYRAKTEPKRMPEFHFVQHKLTRTDVSDPLKQQWQLTEDAAACESCFHK,psamcfp,29.57,492,404,30800,,,default,,0.96,psamcfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B6CTZ2,U69HK
m,10.1038/nbt1025,AAT01543,,PS-CFP,,,,,,,,,,,,,MSKGAELFTGIVPILIELNGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVATLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFEDDGNYKSRAEVKFEGDTLVSRIELTGTDFKEDGNILGNKMEYNYNATNVYIMTDKARNGIKVNFKVRHNIKDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMIYLEFVTAAAITHGMDELYKWKLN,ps-cfp,5.44,468,402,34000,,,Cyan,4.0,0.16,ps-cfp_cyan,5.13,511,490,27000,,,Green,6.0,0.19,ps-cfp_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,ps-cfp_cyan,ps-cfp_green,405,,,,,,,,,,,,,,6O8HW
m,,,,PS-CFP2,,,,,,,,,,,,,MSKGAELFTGIVPILIELNGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVATLSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYIQERTIFFEDDGNYKTRAEVKFEGDTLVSRIELTGTDFKEDGNILGNKMEYNYNATNVYIVADKARNGIKVNFKVRHNIKDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMIYLEFVTAAAITHGMDELYK,ps-cfp2,8.6,468,400,43000,,,Cyan,,0.2,ps-cfp2_cyan,10.81,511,490,47000,,,Green,,0.23,ps-cfp2_green,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,ps-cfp2_cyan,ps-cfp2_green,405,,,,,,,,,,,,,,RDRFL
m,10.1016/j.chembiol.2014.08.010,,,PSLSSmKate,,4NWS,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFTSNGPVMQKKTLGWEASTEMLYPADGGLEGRSDEALKLVGGGHLICNLKSTYRSKKPAKNLKVPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,pslssmkate,5.57,622,445,26500,,90.0,LSS,6.5,0.21,pslssmkate_lss,1.36,621,573,8500,,,Red,8.2,0.16,pslssmkate_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,,,,,,,,,,,,,,,,,9S2ZE
m,10.1038/nmeth.1664,JN376081,,PSmOrange,,4Q7T,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPLFTYGSKAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNYEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKMRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIRMRLKLKDGGHYTSEVKTTYKAKKSVQLPGAYIVGIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,psmorange,9.16,662,634,32700,,,Far-red,5.6,0.28,psmorange_far-red,57.78,565,548,113300,,96.0,Orange,6.2,0.51,psmorange_orange,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,psmorange_orange,psmorange_far-red,480,,,,,,,,,,,,,,AQ8G3
m,10.1021/ja3034137,AFK91500,,PSmOrange2,,4Q7U,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVHMEGTVNGHEFEIEGEGEGHPYEGFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPLITYGSKAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFKWERVMNYEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKMRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIRMRLKLKDGGHYTSEVKTTYKAKKSVLLPGAYIVGIKLDITSHNEDYTIVEQYERSEARHSTGGMDELYK,psmorange2,31.11,561,546,51000,,210.0,Orange,6.6,0.61,psmorange2_orange,7.18,651,619,18900,,,Far-red,5.4,0.38,psmorange2_far-red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,psmorange2_orange,psmorange2_far-red,489,,,,,,,,,,,,,,U76BO
,10.1093/molbev/msp194,ACV52379,18466451,psupFP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVXLTVTKGGPLPFXWDILSPQTQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTSHBKDYTXVEQCEISIARHSLLG,psupfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWT6,WADLS
,10.1073/pnas.062552299,AAG54097,967512,ptilGFP,,,,,,,,,,,,,MNRNVLKNTGLKEIMSAKASVEGIVNNHVFSMEGFGKGNVLFGNQLMQIRVTKGGPLPFAFDIVSIAFQYGNRTFTKYPDDIADYFVQSFPAGFFYERNLRFEDGAIVDIRSDISLEDDKFHYKVEYRGNGFPSNGPVMQKAILGMEPSFEVVYMNSGVLVGEVDLVYKLESGNYYSCHMKTFYRSKGGVKEFPEYHFIHHRLEKTYVEEGSFVEQHETAIAQLTTIGKPLGSLHEWV,ptilgfp,,508,500,,,,default,,,ptilgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9BLZ0,DMJJX
,,,,Q80R,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,q80r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,799YV
,10.1038/nmeth.3935,,,R3-2+PCB,,,,,,,,,,,,,MKTGEQRVKIATLLSENEKKIVDKASQDLWRRRPDFIAPGGIAFGQRERALCLRDYGWYLRLITFCLLAGDKDPIESIGLIGIREMYNSLGVPVPGMMESIRCLKEASLSLLDEEDAKETAPYFDYIIQAMS,r3-2pcb,9.62,648,620,74000,,,default,,0.13,r3-2pcb_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OORFP
,10.3389/fnmol.2013.00002,,,RCaMP,,3U0K,,,,,,,,,,,MGSHHHHHHGMASMTGGQQMGRDLYDDDDKDLATMVDSSRRKWNKTGHAVRAIGRLSSAINTEMMYPADGGLRGYTHMALKVDGGGHLSCSFVTTYRSKKTVGNIKMPGIHYVSHRLERLEESDNEMFVVQREHAVAKFVGLGGGGGTGGSMNSLIKENMRMKVVLEGSVNGHQFKCTGEGEGNPYMGTQTMRIKVIEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKYPKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVITVMQDTSLEDGCLVYHAQVRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPTRDQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGDGTIDFPEFLIMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK,rcamp,,602,575,,,,default,,0.14,rcamp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,J5Y7Z
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,RDSmCherry0.1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEGKGRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rdsmcherry01,5.96,625,598,59600,,,default,,0.1,rdsmcherry01_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JVYE5
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,RDSmCherry0.2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEGKGRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNCNYKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rdsmcherry02,1.03,630,600,34400,,,default,,0.03,rdsmcherry02_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,XOVUP
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,RDSmCherry0.5,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKSHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTCKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEPSSERMYPEDGALKGEGKGRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNCNYKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rdsmcherry05,0.47,636,604,23300,,,default,,0.02,rdsmcherry05_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CS45L
m,10.1371/journal.pone.0171257,,,RDSmCherry1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKSHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTCKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEPSSERMYPEDGALKGEGKGRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNCNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rdsmcherry1,4.99,630,600,55400,,,default,5.6,0.09,rdsmcherry1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CC2YL
,,,,REX-GECO1,,,,,,,,,,,,,,rex-geco1,2.06,599,578,38227,,,calcium free,4.6,0.054000000000000006,rex-geco1_calcium-free,6.99,586,484,33300,,,calcium saturated,11.7,0.21,rex-geco1_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JAAOP
,10.1038/s41598-018-20251-1,,,R-FlincA,,,,,,,,,,,,,,r-flinca,,585,560,,,,default,,,r-flinca_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DP2EW
,10.1073/pnas.062552299,AAK71338,110579,rfloGFP,,,,,,,,,,,,,MSALKEEMKIKLKMVGVVNGQSFQIDGEGKGKPYEGSQKLTLEVVEGGPLLFSYDILTTIFQYGNRAFVNYPKDIPDIFKQTCSGPDGGFSWQRTMTYEDGGVCTASNHISVDGDTFYYVIRFNGENFPPNGPVMQKRTVKWEPSTEIMFERDGLLRGDIAMSLLLKGGGHYRCDFKTIYTPKRKVNMPGYHFVDHCIEIQKHDKDYNMAVLSEDAVAHNSPLEKKSQAKA,rflogfp,,518,508,,,,default,,,rflogfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5E9,OM1OY
,10.1007/s10126-007-9072-7,AAU06844,3620744,rfloGFP2,,,,,,,,,,,,,MNALQEEMKIKLTMVGVVNGQSFKIDGKGKGKPYEGSQELTLKVVEGGPLLFSYDILTTIFQYGNRAFVNYPKDIPDIFKQTCSGLDGGYSWQRTMTYEDGGVCTATSNVSVVGDTFNYEIHFMGANFPPNGPVMQKRTVKWEPSTEIXFERDGLLRGDVPMSLLLKGGDHYRCDFKTIYKPNKKVKLPGYHFVDHCIEIKSQENDYNMVALFEDAVAHYSPLEKKSQAKA,rflogfp2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PW0,SAK3D
,10.1073/pnas.062552299,AAK71339,1324312,rfloRFP,,,,,,,,,,,,,MSALKEEMKIXLTLVGVVNGHPFKIIGDGKGKPYEGSQELTLAVVEGGPLPFSYDILTTIVHYGNRAFVNYPKDIPDIFKQTCSGPGAGYSWQRTMSFEDGGVCTATSHIRVDGDTFNYDIHFMGADFPLNGPVMQKRTVKWEPSTEIMFQCDGLLRGDVAMSLLLKGGGHYRCDFKTIYKPKKNVKMPGYHFVDHCIEITSQQDDYNVVELYEGAVAHYSPLQKPCQAKA,rflorfp,,574,566,,,,default,,,rflorfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5E8,46ZQ7
t,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,RFP611,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDVLATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVITVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLSCSFETTYRSKKTVENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,rfp611,57.6,611,559,120000,,110.0,default,,0.48,rfp611_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8DX6R
t,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,RFP618,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPSTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLFCSFETTYRSKKTDENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,rfp618,,618,560,,,360.0,default,,0.35,rfp618_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,35N2E
t,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,RFP630,,3E5V,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPSTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLSCSFETTYRSKKTVENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,rfp630,17.5,630,583,50000,,,default,,0.35,rfp630_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,296AF
t,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,RFP637,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPSTEMLYPADGGLRGYAQMALNVDGGGYLFCSFETTYRSKKTDENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,rfp637,16.56,637,587,72000,,480.0,default,,0.23,rfp637_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QVF1F
t,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,RFP639,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVTGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPSTEMLYPADGGLRGYCQMALNVDGGGYLFCSFETTYRSKKTDENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,rfp639,12.42,639,588,69000,,90.0,default,,0.18,rfp639_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B3LN6
,,,,R-GECO1,,,,,,,,,,,,,,r-geco1,0.77,599,576,5138,,,calcium free,8.69,0.15,r-geco1_calcium-free,11.28,588,563,56416,,,calcium saturated,5.21,0.2,r-geco1_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CBTDK
,,,,R-GECO1.2,,,,,,,,,,,,,,r-geco12,0.49,597,573,2333,,,calcium free,8.98,0.21,r-geco12_calcium-free,13.96,585,558,45040,,,calcium saturated,5.42,0.31,r-geco12_calcium-saturated,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NFDXY
,10.1074/jbc.m312846200,,,roGFP1,,1JC0,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNCHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTCSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rogfp1,,508,475,,,,default,,,rogfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZE3SV
,10.1074/jbc.m312846200,,,roGFP1-R1,,2AH8,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNCHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLKTCSALSKDPNEKRDHMVLLERVTAAGITHGMDELYK,rogfp1-r1,,508,400,,,,default,,,rogfp1-r1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Y8A5R
,10.1074/jbc.m312846200,,,roGFP1-R8,,2AHA,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGDLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNCHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTCSALSKDPNEKRDHMVLLERVTAAGITHGMDELYK,rogfp1-r8,,511,400,,,,default,,,rogfp1-r8_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,U5JBT
,10.1074/jbc.m312846200,,,roGFP2,,1JC1,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFISTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNCHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTCSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rogfp2,,511,490,,,,default,,,rogfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,KTFOJ
t,10.1021/acs.jpclett.7b00960,KY931461,,Rosmarinus,,,,,,,,,,,,,MSVIKSVMKIKLHMDGIVNGHKFMITGEGEGKPFEGTHTIILKVKEGGPLPFAYDILTTAFQYGNRVFTKYPKDIPDYFKQSFPEGYSWERSMTFEDQGVCTVTSDIKLEGDYFTYDIRFHGVNFPAGGPVMQKKTLRWEPSTENMYVRDGVLVGEVERTLLLEGNKHHRCNFRTTYKAKKEVVLPEYHFVDHRIEILGHDKDYNNVVVYENAVARQQASTLPSKAK,rosmarinus,38.25,482,437,45000,,,default,,0.85,rosmarinus_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GNU4X
,10.1016/j.str.2012.06.002,,,RpBphP1,,5OY5,,,,,,,,,,,MVAGHASGSPAFGTADLSNCEREEIHLAGSIQPHGALLVVSEPDHRIIQASANAAEFLNLGSVLGVPLAEIDGDLLIKILPHLDPTAEGMPVAVRCRIGNPSTEYDGLMHRPPEGGLIIELERAGPPIDLSGTLAPALERIRTAGSLRALCDDTALLFQQCTGYDRVMVYRFDEQGHGEVFSERHVPGLESYFGNRYPSSDIPQMARRLYERQRVRVLVDVSYQPVPLEPRLSPLTGRDLDMSGCFLRSMSPIHLQYLKNMGVRATLVVSLVVGGKLWGLVACHHYLPRFIHFELRAICELLAEAIATRITALES,rpbphp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q54M6
,,WP_011158562,1517283,RpBphP2,,,,,,,,,,,,,MTEGSVARQPDLSTCDDEPIHIPGAIQPHGLLLALAADMTIVAGSDNLPELTGLAIGALIGRSAADVFDSETHNRLTIALAEPGAAVGAPIAVGFTMRKDAGFVGSWHRHDQLVFLELEPPQRDVAEPQAFFRRTNSAIRRLQAAETLESACAAAAQEVREITGFDRVMIYRFASDFSGEVIAEDRCAEVESYLGLHFPASDIPAQARRLYTINPVRIIPDINYRPVPVTPDLNPVTGRPIDLSFAILRSVSPVHLEYMRNIGMHGTMSISILRGERLWGLIACHHRKPNYVDLDGRQACELVAQVLAWQIGVMEE,rpbphp2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AWD7D
,10.1007/s11120-008-9323-0,WP_011156523,1605866,RpBphP6,,,,,,,,,,,,,MPRKVDLTSCDREPIHIPGSIQPCGCLLACDAQAVRITRISENAGAFFGRETPRVGELLADYFGETEAHALRNALAQSSDPKRPALIFGWRDGLTGRTFDISLHRHDGTSIVEFEPAAADQADNPLRLTRQIIARTKELKSLEEMAARVPRYLQAMLGYHRVMMYRFADDGSGKVIGEAKRSDLESFLGQHFPASDIPQQARLLYLKNAIRVISDSRGISSRIVPERDASGAALDLSFAHLRSVSPIHLEYLRNMGVSASMSLSIIIDGTLWGLIACHHYEPRAVPMAQRVAAEMFADFFSLHFTAAHHQR,rpbphp6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6ZODM
d,10.1007/s10126-007-9072-7,AAK54757,267657,rrenGFP,,,,,,,,,,,,,MDLAKLGLKEVMPTKINLEGLVGDHAFSMEGVGEGNILEGTQEVKISVTKGAPLPFAFDIVSVAFSYGNRAYTGYPEEISDYFLQSFPEGFTYERNIRYQDGGTAIVKSDISLEDGKFIVNVDFKAKDLRRMGPVMQQDIVGMQPSYESMYTNVTSVIGECIIAFKLQTGKHFTYHMRTVYKSKKPVETMPLYHFIQHRLVKTNVDTASGYVVQHETAIAAHSTIKKIEGSLP,rrengfp,,508,485,,,,default,,,rrengfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q963I9,6HML4
,10.1016/j.jmb.2007.09.078,,,rrGFP,,2RH7,,,,,,,,,,,MDLAKLGLKEVMPTKINLEGLVGDHAFSMEGVGEGNILEGTQEVKISVTKGAPLPFAFDIVSVAFGYGNRAYTGYPEEISDYFLQSFPEGFTYERNIRYQDGGTAIVKSDISLEDGKFIVNVDFKAKDLRRMGPVMQQDIVGMQPSYESMYTNVTSVIGECIIAFKLQTGKHFTYHMRTVYKSKKPVETMPLYHFIQHRLVKTNVDTASGYVVQHETAIAAHSTIKKIEGSLPVD,rrgfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,84CGO
td,10.1002/cbic.201600492,,,RRvT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGLVTVTQDSSLQDGTLIYNVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFLYGMDELYKGSTGSGSSGPMVSKGEEAIKEFMRFKVSMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFRWERVMNFEDGGLVTVTQDSSIQDGTLIYKVKVRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTVVEQYERSEGRHHLFLYGMDELYK,rrvt,117.92,583,556,134000,,,default,3.9,0.88,rrvt_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7GO5D
m,10.1529/biophysj.108.130146,ACK57568,16113845,rsCherry,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWVASSERMYPEDGALKGESKQRLKLKDGGHYDAEFWTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rscherry,1.6,610,572,80000,,,On,,0.02,rscherry_on,,,,,,,Off,,,rscherry_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rscherry_off,rscherry_on,550,rscherry_on,rscherry_off,450,,,,,,,,,,,Q8AAM
m,10.1529/biophysj.108.130146,,,rsCherryRev,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWVACSERMYPEDGALKGESKMRLKLKDGGHYDAEFKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rscherryrev,0.42,608,572,84000,,,On,,0.005,rscherryrev_on,,,,,,,Off,,,rscherryrev_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rscherryrev_off,rscherryrev_on,450,rscherryrev_on,rscherryrev_off,550,,,,,,,,,,,45EFN
d,10.1002/cphc.201301016,,,rsCherryRev1.4,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNCHEFEIEGEGEGHPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLCGTNFPSDGPVMQKKTMGWFACSEQMYPEDGALKGLSKMRLKLKDGGHYDAEFKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,rscherryrev14,,609,572,,,,On,,,rscherryrev14_on,,,,,,,Off,5.5,,rscherryrev14_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rscherryrev14_off,rscherryrev14_on,430,rscherryrev14_on,rscherryrev14_off,570,,,,,,,,,,,1GO7S
m,10.1038/nature10497,AFM74241,,rsEGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNAYIMADKQKNGIKSNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQNKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,rsegfp,,,,,,,Off,,,rsegfp_off,16.92,510,493,47000,,180.0,On,6.5,0.36,rsegfp_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsegfp_on,rsegfp_off,491,rsegfp_off,rsegfp_on,405,,,,,,,,,,,JYYJ1
m,10.7554/elife.00248,,,rsEGFP2,,5DTX,5O8A,,5O8C,5O89,5DTY,5O8B,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLAYGVLCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKSNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,rsegfp2,,,,,,,Off,,,rsegfp2_off,18.39,503,478,61300,,20.0,On,5.8,0.3,rsegfp2_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsegfp2_off,rsegfp2_on,408,rsegfp2_on,rsegfp2_off,503,,,,,,,,,,,4Z6XY
t,10.1042/bj20061401,ABV80244,13822637,rsFastLime,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDGNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,rsfastlime,,,,,,,Off,,,rsfastlime_off,30.1,518,496,39094,2.9,,On,,0.77,rsfastlime_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsfastlime_off,rsfastlime_on,405,rsfastlime_on,rsfastlime_off,488,,,,,,,,,,,XJO9Z
m,10.1038/srep18459,,,rsFolder,,5DTZ,5DU0,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLAYGVLCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKSNFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsfolder,12.9,503,477,51600,,,Green,5.5,0.25,rsfolder_green,,,,,,,Green (off),,,rsfolder_green-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsfolder_green,rsfolder_green-off,488,rsfolder_green-off,rsfolder_green,405,,,,,,,,,,,BKD94
m,10.1038/srep18459,,,rsFolder2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLAYGVLCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKSNFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsfolder2,10.12,503,478,44000,,,Green,5.5,0.23,rsfolder2_green,,,,,,,Green (off),,,rsfolder2_green-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsfolder2_green,rsfolder2_green-off,488,rsfolder2_green-off,rsfolder2_green,405,,,,,,,,,,,6VV9O
m,10.1038/s41592-018-0052-9,MH337842,,rsFusionRed1,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEATTETMYPADGGLEGACDMALKLVGGGHLICNLETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,rsfusionred1,8.24,605,577,82400,,65.0,On,4.6,0.1,rsfusionred1_on,,,,,,,Off,,,rsfusionred1_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsfusionred1_off,rsfusionred1_on,405,rsfusionred1_on,rsfusionred1_off,592,,,,,,,,,,,77HQK
m,10.1038/s41592-018-0052-9,AXF35913,,rsFusionRed2,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEAHTETMYPADGGLEGACDMALKLVGGGHLICNLETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,rsfusionred2,4.26,607,580,35500,,30.0,On,4.7,0.12,rsfusionred2_on,,,,,,,Off,,,rsfusionred2_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsfusionred2_off,rsfusionred2_on,405,rsfusionred2_on,rsfusionred2_off,592,,,,,,,,,,,9EUJH
m,10.1038/s41592-018-0052-9,AXF35914,,rsFusionRed3,,,,,,,,,,,,,MVSELIKENMPMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHPPGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKVRGVNFPANGPVMQKKTLGWEAHTETMYPADGGLEGACDMALKLVGGGHLIANLETTYRSKKPATNLKMPGVYNVDHRLERIKEADDETYVEQHEVAVARYSTGGAGDGGK,rsfusionred3,,,,,,,Off,,,rsfusionred3_off,3.04,607,580,38000,,25.0,On,4.7,0.08,rsfusionred3_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rsfusionred3_off,rsfusionred3_on,405,rsfusionred3_on,rsfusionred3_off,592,,,,,,,,,,,13ANW
,10.1038/nbt0295-151,,,RSGFP1,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTGSYGLLCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsgfp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T83KT
,10.1038/nbt0295-151,,,RSGFP2,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLLYGAQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsgfp2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46PO9
,10.1038/nbt0295-151,,,RSGFP3,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTGCYGMNCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsgfp3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,O1Z8P
,10.1038/nbt0295-151,,,RSGFP4,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTMGYGVLCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsgfp4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MY788
,10.1038/nbt0295-151,,,RSGFP6,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTVAYGMLCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsgfp6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,C2KOO
,10.1038/nbt0295-151,,,RSGFP7,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLCYGTVCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,rsgfp7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8HG8O
m,10.1021/acsnano.5b04129,,,rsGreen1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTMKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFEDDGYYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHDAYITADKQKNGIRSNFKIRLNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQNKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTASGITLGMDELYK,rsgreen1,,,,,,,Dark,,,rsgreen1_dark,25.62,509,486,61000,,,Bright,5.9,0.42,rsgreen1_bright,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,,,,,,,,,,,,,,,,,D9JZ4
m,10.1073/pnas.1320044111,,,rsKame,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKIKLRMEGAVNGHPFAIEGVGLGKPFEGKQSMDLKVKEGGPLPFAYDILTTVFCYGNRVFAKYPENIVDYFKQSFPEGYSWERSMNYEDGGICNATNDITLDGDCYIYEIRFDGVNFPANGPVMQKRTVKWEPSTEKLYVRDGVLKGDLNMALSLEGGGHYRCDFKTTYKAKKVVQLPDYHFVDHHIEIKSHDKDYSNVNLHEHAEAHSELPRQAK,rskame,,,,,,,Off,,,rskame_off,61.92,517,503,72000,,,On,,0.86,rskame_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rskame_on,rskame_off,488,rskame_off,rskame_on,405,,,,,,,,,,,D87D7
m,10.1016/j.jmb.2012.01.044,,,rsTagRFP,,3U8C,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFINHTQGIPDFWKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKLRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEAATEMLYPADGGLEGRGDMALKLVGGGHLICNLKTTYRSKNPAKNLKMPGVYFVDHRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,rstagrfp,0.02,,,15300,,,OFF,,0.0013,rstagrfp_off,4.05,585,567,36800,,,ON,6.6,0.11,rstagrfp_on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,rstagrfp_off,rstagrfp_on,440,rstagrfp_on,rstagrfp_off,567,,,,,,,,,,,3FC3D
t,10.1016/s0969-2126(03)00028-5,,,Rtms5,,1MOU,,,,,,,,,,,GGVIATQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGRPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGFTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFTYHVKFSGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPHSERLFARGGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKTTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQCEISIARKPVVA,rtms5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,P83690,B4SGV
t,10.1142/s1793545815500285,,,SAASoti,,,,,,,,,,,,,MALSKQYIPDDMELIFHMDGCVNGHYFTIVATGKAKPYEGKQNLKATVTKGAPLPFSTDILSTVMHYGNRCIVHYPPGILDYFKQSFPEGYSWERTFAFEDGGFCTASADIKLKDNCFIHTSMFHGVNFPADGPVMQRKTIQWEKSIEKMTVSDGIVKGDITMFLLLEGGGKYRCQFHTSYKAKKVVEMPQSHYVEHSIERTNDDGTQFELNEHAVARLNEI,saasoti,,519,510,,,,Green,,,saasoti_green,,589,510,,,,Red,,,saasoti_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,,,,,,,,,,,,,,,,,O72EP
t,10.1073/pnas.1525622113,,,Sandercyanin,,5F6Z,5EZ2,,,,,,,,,,MFIKPGRCPKPAVQEDFDAARYLGVWYDIQRLPNKFQKGECATATYSLSPGVGFSVFNRERLANGTIKSVIGSAIAEDPCEPAKLQFFHENAAPVPYWVLSTDYDNYALVYSCINLGASHAAYASIVSRQPTLPEETIKKLQGTMSSFGVGVDTLLTTNQDAAYCSAMNQ,sandercyanin,0.34,675,375,21000,,,default,,0.016,sandercyanin_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,P9LBW
wd,10.1016/s0091-679x(08)61946-9,,,Sapphire,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sapphire,18.56,511,399,29000,,38.4,default,4.9,0.64,sapphire_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,G4VP2
t,10.1371/journal.pone.0002680,ACD13195,14926076,sarcGFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKQEMKIKLHMDGNVNGHAFVIEGDGKGKPYDGTQTLNLSVKEGAPLPFSYDILTNAFQYGNRAFTKYPADIPDYFKQTFPEGYSWERTMSYEDNAICNVRSEISMEGDCFIYKIRFDGKNFPPNGPVMQKKTLKWEPSTEMMYARDGFLMGDVNMALLLEGGGHHRCDFKTSYKAAKKNVQLPDYHYVDHRIEILSHDRDYNKVKLYENAVARYSLLPSQA,sarcgfp,73.63,500,483,76700,,,default,,0.96,sarcgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,B6CTZ6,1BEMJ
m,10.1021/bi0622874,ABM97856,6755344,SBFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sbfp1,0.92,446,380,2300,,,default,,0.4,sbfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DO6Z1
m,10.1021/bi0622874,ABM97857,6755367,SBFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sbfp2,15.98,446,380,34000,,,default,5.5,0.47,sbfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,J325F
m,10.1021/bi0516273,AAZ65846,4596891,SCFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,scfp1,6.96,477,434,29000,1.5,50.9,default,3.5,0.24,scfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,5NY15
m,10.1021/bi0516273,AAZ65847,4596894,SCFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,scfp2,11.89,474,434,29000,2.3,,default,3.5,0.41,scfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BSK5M
m,10.1021/bi0516273,AAZ65848,4596895,SCFP3A,,2YDZ,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,scfp3a,16.8,474,433,30000,2.6,6.4,default,4.5,0.56,scfp3a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HFE84
m,10.1021/bi0516273,AAZ65849,4596888,SCFP3B,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAISDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,scfp3b,15.0,474,433,30000,2.3,,default,4.5,0.5,scfp3b_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YVJ5E
,10.1093/molbev/msp194,ACV52385,18466457,scleFP1,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKMKLRMEGAVNGHKFVIAGEGRGQPFEGKQTMDLTVKEGGPLPFAFDILTTVFDYGNRVFVKYPRDIADYFKQSFPEGFSWERSMAYEDGGICIATNNITLMKGDCFLYEIRFDGVNFPANSPVMQKRTVKWEPSTEKL,sclefp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWU2,C6XGJ
,10.1093/molbev/msp194,ACV52386,18466458,scleFP2,,,,,,,,,,,,,MSVIKPDMKMKLRMEGAVNGHKFVIAGEGRGQPFEGKQTMNLEVLVGGPLPFAFDILTTVFDYGNRVFVKYPNDIADYFKQSFPEGFSWERSMAYEDGGICLATNDITLNGDCFLYEIRFDGVNFPANSPVMQKRTVKWEPSTEKL,sclefp2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWU3,HQ36M
,10.1073/pnas.062552299,AAK71333,1193179,scubGFP1,,,,,,,,,,,,,MQRAGMKVKEHMKIKLRMGGTVNGKHFAVNGTGDGYPYQGKQILKLIVEGSEPLPFAFDILSAAFQYGNRAFTEYPTEIADYFKQSFEFGEGFSWERSFTFEDGAICVATNDITMVGGEFQYDIRFDGLNFPXDGPVMQKKTVKWEPSTEIMYMQNGVLKGEVNMALLLXDKSHYRCDLKTTYKAKNNVPHPPGYHYVDHCIEILEERKDHVKLREHAKARSSLSPTSAKERKA,scubgfp1,,506,497,,,,default,,,scubgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5F3,S1LK3
,10.1073/pnas.062552299,AAK71337,134734,scubGFP2,,,,,,,,,,,,,MQSAGKKNVVKDFMKITLRMDGAVNGKPFAVNGTGDGNPYGGIQSLKLTVDGNKPLPFAFDILSAAFQYGNRAFTEYPKEISDYFKQSFEFGEGFTWERSFTFEDGAICVATNDIKMVGDEFQYNIRFDGVNFPEDGPVMQKKTVKWEPSTEIMRVQGGVLKGEVNMALLLKDKSHYRCDFKTTYKAKNPVPPTALPXYHYVDHCIEITEENRDYVKLQEYAKARSGLHLPELQK,scubgfp2,,506,497,,,,default,,,scubgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T5F0,NJL9P
t,10.1371/journal.pone.0002680,AAU06843,3620751,scubRFP,,,,,,,,,,,,,MSAIKTVVKQFMKIKMSLEGTVNGHYFKIVGEGDGTPFEGKQTLHLKVKEGAPLPFAYDILTTALHYGNRVFVEYPENIPDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICIARSDIKMVGDTFHNEVQFYGVNFPANGPVMQRHTVKWEPSTEKIYVRDGVLTGDITMALLLKGGTHYRCDFRTTYKAKEKGPKFPGYHLVDHCIEITSHDKDYNVVELYEHAVAHSGLPDSANR,scubrfp,39.84,578,570,66400,,,default,,0.6,scubrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q66PW1,AJCVH
m,10.1016/j.bbrc.2012.12.028,,,secBFP2,,,,,,,,,,,,,MSEELIKENMHMKLYMEGTVDNHHFKATSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFLYGSKTFIDHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGSLIYNVKIRGVDFTSNGPVMQKKTLGWEAFTETLYPADGGLEGRNDMALKLVGGSHLIANAKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDYRLERIKEANDETYVEQHEVAVARYSDLPSKLGHKLN,secbfp2,,456,399,,,,default,,,secbfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PQRLE
d,10.1038/nbt0102-87,,,SEYFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,seyfp,56.56,528,515,101000,,,default,6.0,0.56,seyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SZYEK
m,10.1107/s0907444913024608,,,sfCherry,,4KF4,,,,,,,,,,,MEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGHPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFTWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLLGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEINQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGG,sfcherry,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,CFKTA
m,10.1038/s41467-017-00494-8,,,sfCherry2,,,,,,,,,,,,,EEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGHPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFTWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGQFIYKVKLLGINFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEINQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEARHST,sfcherry2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UHMHB
m,10.1038/s42003-019-0589-x,,,sfCherry3C,,,,,,,,,,,,,MEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGHPYEGTQTARLKVTKGDPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPEGFTWERVMNFEDGGVVAVTQDSSLQDGQFIYKVKLLGINFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEINQRLKLKDGGHYDAEVKTTYRAKKPVQLPGAYDVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEARHST,sfcherry3c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JT63R
d,10.1002/bit.28393,,,sfOrange,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGHPYEGFQTARLKVTKGDPLPFAWDILSPQFTYGSKAYVKHPADIPDYFKLSFPEGFTWERVMNFEDGGVVAVTQDSSLQDGQFIYKVKLLGINFPSDGPVMQKKTMGWEASTERMYPEDGALKGEIKMRLKLKDGGHYTSEVKTTYRAKKPVQLPGAYDVDIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEARHSTGGMDELYK,sforange,,560,546,,,,default,,,sforange_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UPDD1
,10.1038/nsb0597-361,,,sg11,,1EMC,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYN,sg11,10.67,506,385,12700,,,default,,0.84,sg11_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T23T9
,10.1038/nsb0597-361,,,sg12,,1EMM,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,sg12,15.55,508,396,18300,,,default,,0.85,sg12_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,T972V
,10.1038/nsb0597-361,,,sg25,,1EMK,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLCYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYN,sg25,19.91,506,474,26200,,,default,,0.76,sg25_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,7ZG25
,10.1038/nsb0597-361,,,sg42,,2EMD,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,sg42,3.74,450,384,15600,,,default,,0.24,sg42_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,RFW2X
,10.1038/nsb0597-361,,,sg50,,1EMF,,,,,,,,,,,MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSHGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,sg50,4.12,450,384,16500,,,default,,0.25,sg50_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2VONA
m,10.1021/bi0622874,ABM97851,6755340,SGFP1,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sgfp1,26.04,512,495,42000,,,default,6.0,0.62,sgfp1_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TZ5KN
m,10.1021/bi0622874,ABM97852,6755366,SGFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sgfp2,32.2,512,495,46000,,,default,5.9,0.7,sgfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,TR5BB
m,10.1021/bi0622874,,,SGFP2(206A),,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sgfp2206a,30.36,512,496,44000,,,default,6.0,0.69,sgfp2206a_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LS1K6
,10.1021/bi0622874,,,SGFP2(E222Q),,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLQFVTAAGITLGMDELYK,sgfp2e222q,34.84,512,496,67000,,,default,6.0,0.52,sgfp2e222q_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,49YLM
m,10.1021/bi0622874,,,SGFP2(T65G),,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,sgfp2t65g,31.5,512,501,90000,,,default,6.7,0.35,sgfp2t65g_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BL164
,10.1021/acs.jafc.9b05473,,,SH3,,,,,,,,,,,,,MIEKNYVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNARFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQRETTVQLINYTKSGKEFWNLFHLQPVRNQKGELQYFIGVQQDGSDHV,sh3,,495,450,,,,SH3,,0.4,sh3_sh3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PFYNU
,10.1038/srep15334,,,ShadowG,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNWNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,shadowg,0.45,510,486,89000,0.16,,default,,0.005,shadowg_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,JM7JP
m,10.1021/ja400098b,,,SHardonnay,,3V3D,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSFQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,shardonnay,66.75,524,511,89000,3.4,,default,,0.75,shardonnay_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6VP2A
wd,10.1093/protein/gzw041,,,shBFP,,6JC5,,,,,,,,,,,,shbfp,12.17,458,401,15400,,,default,,0.79,shbfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QGZZT
m,10.1093/protein/gzw041,,,shBFP-N158S/L173I,,,,,,,,,,,,,,shbfp-n158sl173i,20.24,458,375,24100,,,default,,0.84,shbfp-n158sl173i_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4LKQ5
m,10.1007/s10126-006-6006-8,AAL33918,244048,ShG24,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGILCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIFFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGMDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMPDKANNGLKVNFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSTQTAISKDRNETRDHMVFLEFFSACGHTHGMDELYK,shg24,,506,486,,,,default,,,shg24_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8WTC4,5LPGL
m,10.1039/c4ra10107c,,,ShyRFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEENNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEAFQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKVYIKHPADIPDYFKLSFPEGFRWERVMNFEDGGIIHVNQDSSLQDGVFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGLEATEERMYPEDGALKSESKEWLKLKDGGHYAAEVKTTYKAKKPVQLPGAYIVDIKLDIVSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,shyrfp,,596,450,30000,,,Yellow state,,,shyrfp_yellow-state,,,545,142000,,,Red state,,0.0,shyrfp_red-state,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mp,shyrfp_yellow-state,shyrfp_red-state,405,,,,,,,,,,,,,,1M59L
m,10.1038/nmeth.1317,BAH29934,16773179,Sirius,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHRFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTLQFGVLCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNGISSNVYITADKQKNGIKAHFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSVQSKLSKDPNEKRDHMVLLESVTAAGITLGMDELYK,sirius,3.6,424,355,15000,,,default,3.0,0.24,sirius_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BU5R3
m,10.1016/j.jneumeth.2018.12.008,,,SiriusGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNRHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQVKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,siriusgfp,12.11,516,504,56600,,,default,5.29,0.214,siriusgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,4OC6N
m,10.1073/pnas.1611038113,,,Skylan-NS,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFLYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDVEMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,skylan-ns,78.92,511,499,133770,,,On,5.7,0.59,skylan-ns_on,,,,,,,Off,,,skylan-ns_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,skylan-ns_on,skylan-ns_off,488,skylan-ns_off,skylan-ns_on,405,,,,,,,,,,,VPDTG
m,10.1021/nn5064387,,,Skylan-S,,,,,,,,,,,,,MSAIKPDMKIKLRMEGNVNGHHFVIDGDGTGKPFEGKQSMDLEVKEGGPLPFAFDILTTAFSYGNRVFAKYPDNIQDYFKQSFPKGYSWERSLTFEDGGICNARNDITMEGDTFYNKVRFYGTNFPANGPVMQKKTLKWEPSTEKMYVRDGVLTGDVEMALLLEGNAHYRCDFRTTYKAKEKGVKLPGAHFVDHCIEILSHDKDYNKVKLYEHAVAHSGLPDNARR,skylan-s,97.54,511,499,152408,3.94,,On,,0.64,skylan-s_on,,,,,,,Off,,,skylan-s_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,skylan-s_off,skylan-s_on,405,skylan-s_on,skylan-s_off,488,,,,,,,,,,,11G2Y
m,10.1038/nchembio.138,,,Slow-FT,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHVEGSVNGHEFEIVGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSRAYVKHPADIPDYWKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVMQKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDVEVKTTYKAKKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELYK,slow-ft,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,COE5V
d,10.1038/nmeth.3935,KX449134,ANW47198.1,smURFP,,6FZN,,,,,,,,,,,MAKTSEQRVNIATLLTENKKKIVDKASQDLWRRHPDLIAPGGIAFSQRDRALCLRDYGWFLHLITFCLLAGDKGPIESIGLISIREMYNSLGVPVPAMMESIRCLKEASLSLLDEEDANETAPYFDYIIKAMS,smurfp,32.4,670,642,180000,1.4,39.0,default,3.2,0.18,smurfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,HGBNQ
m,10.1038/s41467-018-07246-2,AYH52606,212327017,SNIFP,,,,,,,,,,,,,MSRDPLPFFPPLYLGGPEITTENCEREPIHIPGSIQPHGALLTADGHSGEVLQMSLNAATFLGQEPTVLRGQTLAALLPEQWPALQAALPPGCPDALQYRATLDWPAAGHLSLTVHRVGELLILEFEPTEAWDSTGPHALRNAMSALESAPNLRALAEVATQTVRELTGFDRVMLYKFAPDATGEVIAEARREGLHAFLGHRFPASLIPAQARALYTRHLLRLTADTRAAAVPLDPVLNPQTNAPTPLGGAVLRATSPMHMQFLRNMGVRSSLSVSVVVGGQLWGLIACHHQTPYVLPPDLRTTLEYLGRELSEQVQVKE,snifp,3.28,720,697,149200,0.63,,default,,0.022,snifp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,Q5F5J
,10.1021/ja511940j,,,SOPP,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNGRFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQREITVQLINYTKSGKKFWNLLHLQPMRDQKGELQYFIGVLLDG,sopp,5.66,487,440,14500,,,default,,0.39,sopp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VVQ8D
,10.1021/acs.jpcb.7b07831,,,SOPP2,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNGRFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQREITVQLINYTKSGKKFLNLLHLQPMRDQKGELQYFIGVVLDG,sopp2,6.07,491,439,14800,,,default,,0.41,sopp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,DVDZZ
,10.1021/acs.jpcb.7b07831,,,SOPP3,,,,,,,,,,,,,MEKSFVITDPRLPDNPIIFASDGFLELTEYSREEILGRNGRFLQGPETDQATVQKIRDAIRDQREITVQLINYTKSGKKFLNLLNLQPIRDQKGELQAFIGVVLDG,sopp3,6.15,490,439,15000,,,default,,0.41,sopp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,W4PW7
,10.1038/nbt1044,,,spGFP 11,,,,,,,,,,,,,RDHMVLHEYVNAAGIT,spgfp-11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,X8MG1
,10.1038/nbt1044,,,spGFP1-10,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATIGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGKYKTRAVVKFEGDTLVNRIELKGTDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFTVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQTVLSKDPNEK,spgfp1-10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8B9TX
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17971,4901569,spisCP,,,,,,,,,,,,,MSHSKQALADTMKMTWLMEGSVNGHAFTIEGEGTGKPYEGKQSGTFRVTKGGPLPFAFDIVAPTLKYGFKCFMKYPADIPDYFKLAFPEGLTYDRKIAFEDGGCATATVEMSLKGNTLVHKTNFQGGNFPIDGPVMQKRTLGWEPTSEKMTPCDGIIKGDTIMYLMVEGGKTLKCRYENNYRANKPVLMPPSHFVDLRLTRTNLDKEGLAFKLEEYAVARVLEV,spiscp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLX6,1AR75
m,10.1021/acschembio.8b00200,LC320161,,SPOON,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFVCTTGKLPVPWPSLLTTIGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNHDSHNVYITADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALGKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGTDELYK,spoon,27.0,527,510,54000,,112.0,on,7.2,0.5,spoon_on,,,,,,,off,,,spoon_off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ps,spoon_off,spoon_on,339,spoon_on,spoon_off,411,,,,,,,,,,,MRKZY
m,10.1007/s11068-008-9024-9,,,sREACh,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLMCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNWNSVNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLERVTAAGITLGMDELYK,sreach,8.05,531,517,115000,,,default,,0.07,sreach_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UOJ8M
d,10.1038/s41587-022-01278-2,,,StayGold,,,,,,,,,,,,,MASTPFKFQLKGTINGKSFTVEGEGEGNSHEGSHKGKYVCTSGKLPMSWAALGTSFGYGMKYYTKYPSGLKNWFHEVMPEGFTYDRHIQYKGDGSIHAKHQHFMKNGTYHNIVEFTGQDFKENSPVLTGDMNVSLPNEVQHIPRDDGVECPVTLLYPLLSDKSKCVEAHQNTICKPLHNQPAPDVPYHWIRKQYTQSKDDTEERDHICQSETLEAHL,staygold,147.87,505,496,159000,,,default,4.0,0.93,staygold_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,71X7X
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17951,4901513,stylCP,,,,,,,,,,,,,MSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVQGDGKGKPYEGEQTVRLTVTKGGPLPFAWDILSPLSQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGLNFPPNGPVMQKKTQGWEPNTERLFARDGMLIGNNFMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTSHNRDYTSVEQCEISIARHSLLG,stylcp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLM7,BLKRN
t,10.1371/journal.pone.0002680,ABB17963,4901524,stylGFP,,,,,,,,,,,,,MALTKQCIANEMTMTFHMDGCVNGHYFTIEGEGSGRPYEGKQMSKFKVTKGGPLPFSFDILSSAFKYGNRCFTAYPAGMHDYFKQAFPEGMSYERTFTFEDGGVATASGDISLKGNCFVHKSMFHGVNFPADGPVMKKKTTGWDPSFEKMTVCNGILKGDVTMFLMLEDGKNYKCQFHTSYKTKKPVTLPSNHVVEHRIVRTNLDKAGNHVQLDEHAVAHVNPL,stylgfp,60.69,500,485,86700,,,default,,0.7,stylgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,A8CLT7,FWVH2
wd,10.1038/nbt1172,,,Superfolder BFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTHGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,superfolder-bfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BOF2S
wd,10.1038/nbt1172,,,Superfolder CFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,superfolder-cfp,,479,430,,,,default,,,superfolder-cfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,41E1T
wd,10.1038/nbt1172,ASL68970,154375264,Superfolder GFP,,2Q6P,2B3P,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,superfolder-gfp,54.15,510,485,83300,,13.6,default,,0.65,superfolder-gfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B4SOW
m,10.1111/mmi.14206,,,Superfolder mTurquoise2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYFSDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,superfolder-mturquoise2,,474,434,,,,default,,,superfolder-mturquoise2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NFBGR
m,10.1111/mmi.14206,,,Superfolder mTurquoise2 ox,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYFSDNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,superfolder-mturquoise2-ox,,474,434,,,,default,,,superfolder-mturquoise2-ox_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QEXW4
wd,10.1038/nbt1172,,,Superfolder YFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,superfolder-yfp,,527,513,,,,default,,,superfolder-yfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,EFRBB
m,10.3390/ijms21228800,,,SuperNova2,,,,,,,,,,,,,MGSEVGPALFQRDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQYGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPSETHMFPHGPNAVRQTATIGFTTADGGKMMGHFDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQTRDTSDKRDHVCQREVAYAHSVPRITSAIGSDED,supernova2,,610,579,45,,,SuperNova2,,,supernova2_supernova2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NRHQ2
m,10.1186/s12915-018-0514-7,MH135776,,SuperNova Green,,,,,,,,,,,,,MEVGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNAHAVCETGKLPMSWKPICHLIQWGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPSETHMFPHGPNAVRQTATIGFTTADGGKMMGHFDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQTRDTSDKRDHVCQREVAYAHSVPRITSAIGSDED,supernova-green,6.44,510,440,28000,,,default,,0.23,supernova-green_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3CN24
m,10.1038/srep02629,AB522905,,SuperNova Red,,,,,,,,,,,,,MEVGPALFQSDMTFKIFIDGEVNGQKFTIVADGSSKFPHGDFNVHAVCETGKLPMSWKPICHLIQYGEPFFARYPDGISHFAQECFPEGLSIDRTVRFENDGTMTSHHTYELDDTCVVSRITVNCDGFQPDGPIMRDQLVDILPSETHMFPHGPNAVRQTATIGFTTADGGKMMGHFDSKMTFNGSRAIEIPGPHFVTIITKQTRDTSDKRDHVCQREVAYAHSVPRITSAIGSDED,supernova-red,13.5,610,579,45000,,,default,,0.3,supernova_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,6EEUG
m,10.1038/s41467-020-15687-x,EU582019.1,EU582019.1,super-TagRFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLEGRTVMALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDHRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,super-tagrfp,59.89,579,555,113000,,,default,,0.53,super-tagrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,QJV5C
m,10.1021/bi0516273,DQ092361,,SYFP2,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSKLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,syfp2,68.68,527,515,101000,2.9,4.1,default,6.0,0.68,syfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GB9EO
,10.1093/molbev/msp194,ACV52377,18466449,sympFP,,,,,,,,,,,,,MSVIKADMKMKLRMVGAVNGHKFEIAGEGKGKPFEGKQTMDLKVLVGGPLPFAYDILTTVFDYGNRVFVKYPXDIXXYFKQSFPEGFSWQRSMAYEDGGICLATNDITLNGDCFLYEIRFDGVNFPXNXPVMQKKTVKWEPSTEKXYVRDGVLKGDVNMALLLEGGGHYRCDFKTTYISKKVVQLPDYHFVDHRIEIESHDKDYNNVKLYEHAEAHSGLPRQAK,sympfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D1KWT4,O7UJT
m,10.1016/j.chembiol.2008.08.006,,,TagBFP,,3M24,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVDNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFLYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFTSNGPVMQKKTLGWEAFTETLYPADGGLEGRNDMALKLVGGSHLIANIKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDYRLERIKEANNETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,tagbfp,32.76,457,402,52000,2.6,13.0,default,2.7,0.63,tagbfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BFJKS
m,10.1007/s10126-001-0081-7,,,TagCFP,,,,,,,,,,,,,MSGGEELFAGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLAWGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIHFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRVELKGEGFKEDGNILGHKLEYSAISDNVYIMPDKANNGLEANFKIRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSCQSAISKDRNEARDHMVLLESFSAYCHTHGMDELYR,tagcfp,21.09,480,458,37000,,,default,4.7,0.57,tagcfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,WRK8K
d,10.1016/j.chembiol.2008.08.006,,,TagGFP,,,,,,,,,,,,,MSGGEELFAGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLCYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTILFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGKDFKEDGNILGHKLEYSYNSHNVYIMADKQKNGIEVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEARDHMVLLELSTAACITHGMDELYR,taggfp,33.0,505,482,55000,,18.0,default,5.0,0.6,taggfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,2V75Y
m,10.1016/j.chembiol.2008.08.006,,,TagGFP2,,,,,,,,,,,,,MSGGEELFAGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLCYGIQCFARYPEHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTIQFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGKDFKEDGNILGHKLEYSFNSHNVYIRPDKANNGLEANFKTRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSTQTKISKDRNEARDHMVLLESFSACCHTHGMDELYR,taggfp2,33.9,506,483,56500,,11.0,default,4.7,0.6,taggfp2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GJETS
wd,10.1038/nmeth1062,ABR08320,13144495,TagRFP,,3M22,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLEGRSDMALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDHRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHK,tagrfp,48.0,584,555,100000,2.3,100.0,default,3.8,0.48,tagrfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,S4HC8
m,10.1016/j.bpj.2010.04.025,,,TagRFP657,,,,,,,,,,,,,MSELITENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSHTFINHTQGIPDFWKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEAHTEMLYPADGGLEGRTALALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDYRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,tagrfp657,3.4,657,611,34000,,125.0,default,5.0,0.1,tagrfp657_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,C2N5S
m,10.1101/2021.08.02.454744,MZ682638,,TagRFP658,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSHTFIDHTQGIPDFWKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLHDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEAHTEMLYPTDGGLEGRTALALKLVGGGHLICNFKTIYRSKKPAKNLKMPGVYYVDYRLERIEEADNETYVEQHEVAVARYCDLPTKLGHKLN,tagrfp658,4.12,658,611,41200,,,default,4.6,0.1,tagrfp658_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AJJAK
m,10.1038/srep01847,,,TagRFP675,,4KGE,4KGF,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTQRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFWKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMMYPADGGLEGRNYMALKLVGGGHLICSLKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDRRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLN,tagrfp675,3.68,675,598,46000,0.9,25.0,default,5.7,0.08,tagrfp675_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NLF4R
m,10.1038/nmeth.1209,ACD03281,,TagRFP-T,,5JVA,,,,,,,,,,,MVSKGEELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSRTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERVTTYEDGGVLTATQDTSLQDGCLIYNVKIRGVNFPSNGPVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLEGRTDMALKLVGGGHLICNFKTTYRSKKPAKNLKMPGVYYVDHRLERIKEADKETYVEQHEVAVARYCDLPSKLGHKLNGMDELYK,tagrfp-t,33.21,584,555,81000,2.3,100.0,default,4.6,0.41,tagrfp-t_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LF3LJ
m,,,,TagYFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFAGIVPVLIELDGDVHGHKFSVRGEGEGDADYGKLEIKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFARYPKHMKMNDFFKSAMPEGYIQERTILFQDDGKYKTRGEVKFEGDTLVNRIELKGKDFKEDGNILGHKLEYSFNSHNVYITPDKANNGLEVNFKTRHNIEGGGVQLADHYQTNVPLGDGPVLIPINHYLSYQTDISKDRNEARDHMVLLESVSACSHTHGMDELYR,tagyfp,31.0,524,508,50000,,,default,5.5,0.62,tagyfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V7M33
td,10.1073/pnas.082243699,AAM54543,1198631,tdimer2(12),,,,,,,,,,,,,MVASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTLIYKVKFRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFLGHGTGSTGSGSSGTASSEDVIKEFMRFKVRMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGTLIYKVKFRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFL,tdimer212,81.6,579,552,120000,,120.0,default,4.8,0.68,tdimer212_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,9FQLJ
td,10.1042/bj20081949,,,tdKatushka2,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSLQNGCIIYNVKINGVNFPSNGSVMQKKTLGWEANTEMLYPADGGLRGHSQMALKLVGGGYLHCSFKTTYRSKKPAKNLKMPGFHFVDHRLERIKEADKETYVEQHEMAVAKYCDLPSKLGHR,tdkatushka2,49.02,633,588,132500,,,default,5.4,0.37,tdkatushka2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,1L4BP
d,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,td-RFP611,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDVLATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVITVMQDTSLEDGCLVYHAKVRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPNTEMLYPADGGLRGYSQMALNVDGGGYLFCSFETTYRSKKTDENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,td-rfp611,32.9,609,558,70000,,225.0,default,,0.47,td-rfp611_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,GHNRL
d,10.1016/j.chembiol.2008.02.008,,,td-RFP639,,,,,,,,,,,,,MNSLIKENMRMMVVMEGSVNGYQFKCTGEGDGNPYMGTQTMRIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKTFIKHTKGIPDFFKQSFPEGFTWERVTRYEDGGVFTVMQDTSLEDGCLVYHAKVRGVNFPSNGAVMQKKTKGWEPSTEMLYPADGGLRGYCQMALNVDGGGYLFCSFETTYRSKKTDENFKMPGFHFVDHRLERLEESDKEMFVVQHEHAVAKFCDLPSKLGRL,td-rfp639,14.46,631,589,90400,,480.0,default,,0.16,td-rfp639_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A77ZH
td,10.1038/nmeth.3935,KX449135,,TDsmURFP,,,,,,,,,,,,,MAKTSEQRVNIATLLTENKKKIVDKASQDLWRRHPDLIAPGGIAFSQRDRALCLRDYGWFLHLITFCLLAGDKGPIESIGLISIREMYNSLGVPVPAMMESIRCLKEASLSLLDEEDANETAPYFDYIIKAMSGHGTGSTGSGSSGTASSEDNNMAMAKTSEQRVNIATLLTENKKKIVDKASQDLWRRHPDLIAPGGIAFSQRDRALCLRDYGWFLHLITFCLLAGDKGPIESIGLISIREMYNSLGVPVPAMMESIRCLKEASLSLLDEEDANETAPYFDYIIKAMS,tdsmurfp,30.6,670,642,170000,,,default,,0.18,tdsmurfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,MZOGH
td,10.1038/nbt1037,AAV52169,3838287,tdTomato,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGLVTVTQDSSLQDGTLIYKVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFLGHGTGSTGSGSSGTASSEDNNMAVIKEFMRFKVRMEGSMNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQTAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYKKLSFPEGFKWERVMNFEDGGLVTVTQDSSLQDGTLIYKVKMRGTNFPPDGPVMQKKTMGWEASTERLYPRDGVLKGEIHQALKLKDGGHYLVEFKTIYMAKKPVQLPGYYYVDTKLDITSHNEDYTIVEQYERSEGRHHLFLYGMDELYK,tdtomato,95.22,581,554,138000,,60.0,default,4.7,0.69,tdtomato_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,PGG5S
d,10.1038/nmeth.3935,CP000393.1,ABG53750.1,TeAPCα,,,,,,,,,,,,,MKTGEQRVKIATLLSENEKKIVDKASQDLWRRRPDFIAPGGNAFGQRERALCLRDYGWYLRLITYGLLAGDKDPIESIGLIGVREMYNSLGVPVPGMVESIRCLKEASLSLLDEEDAKETAPYFDYIIQAMS,teapc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q10VH4,VW66D
t,10.1038/nbt1207,BAE93224,5593666,tKeima,,,,,,,,,,,,,MVSVIAKQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGKPYEGEQTVKLTVTKGGPLPFAWDILSPLFQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGYTWERTMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFIYNVKISGVNFPPNGPVMQKKTQGWEPSTERLFARDGMLIGNDYMALKLEGGGHYLCEFKSTYKAKKPVRMPGYHYVDRKLDVTSHNRDYTSVEQCEIAIARHSLLG,tkeima,3.19,616,440,14500,2.4,,default,6.5,0.22,tkeima_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q1JV72,F1MW1
wd,10.1016/s0091-679x(08)61946-9,,,Topaz,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVQCFARYPDHMRRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,topaz,56.7,527,514,94500,,,default,,0.6,topaz_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,SY6TH
t,10.1016/j.chembiol.2013.08.008,,,tPapaya0.01,,,,,,,,,,,,,MVSKGEEHSKHGLKEEMTMKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGYPFKGKQTINLCVIEGGPLPFSEDILSAGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWGRSFLFEDGAVCICNVDITVSVKENCIYHKSIFNGVNFPADGPVMKKMTTNWEASCEKIMPVPKQGILKGDVSMYLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAFPSALAGMDELYK,tpapaya001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HU2PW
,10.1038/srep02854,,,TripartiteGFP,,,,,,,,,,,,,MRKGEELFTGVVPILIELDGDVNGHKFFVRGEGEGDATIGKLSLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIYFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHKVYITADKQNNGIKANFTIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPMDLPDDHYLSTQTILSKDLNEKRDHMVLLEYVTAAGITDAS,tripartitegfp,,514,480,,,,default,,,tripartitegfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UDYQ6
,10.1093/nar/gks786,,,Trp-less GFP,,3UG0,3UFZ,,,,,,,,,,KSKGEELFAGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPFPTLVTTLSYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHCLSTQTVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGI,trp-less-gfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9ZKVW
wd,10.1186/1472-6750-3-5,,,T-Sapphire,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVMVFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYIMADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSIQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,t-sapphire,26.4,511,399,44000,2.93,156.5,default,4.9,0.6,t-sapphire_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,NLY5P
d,10.1038/sj.embor.7400787,ASW25889,158972076,TurboGFP,,2G6X,,,,,,,,,,,MESDESGLPAMEIECRITGTLNGVEFELVGGGEGTPEQGRMTNKMKSTKGALTFSPYLLSHVMGYGFYHFGTYPSGYENPFLHAINNGGYTNTRIEKYEDGGVLHVSFSYRYEAGRVIGDFKVMGTGFPEDSVIFTDKIIRSNATVEHLHPMGDNDLDGSFTRTFSLRDGGYYSSVVDSHMHFKSAIHPSILQNGGPMFAFRRVEEDHSNTELGIVEYQHAFKTPDADAGEE,turbogfp,37.1,502,482,70000,,25.0,default,5.2,0.53,turbogfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,A315M
d,10.1038/sj.embor.7400787,,,TurboGFP-V197L,,,,,,,,,,,,,LPAMEIECRITGTLNGVEFELVGGGEGTPEQGRMTNKMKSTKGALTFSPYLLSHVMGYGFYHFGTYPSGYENPFLHAINNGGYTNTRIEKYEDGGVLHVSFSYRYEAGRVIGDFKVMGTGFPEDSVIFTDKIIRSNATVEHLHPMGDNDLDGSFTRTFSLRDGGYYSSVVDSHMHFKSAIHPSILQNGGPMFAFRRLEEDHSNTELGIVEYQHAFKTPD,turbogfp-v197l,,502,482,,,,default,,,turbogfp-v197l_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,K487K
d,10.1038/nmeth1062,,,TurboRFP,,,,,,,,,,,,,MSELIKENMHMKLYMEGTVNNHHFKCTSEGEGKPYEGTQTMKIKVVEGGPLPFAFDILATSFMYGSKAFINHTQGIPDFFKQSFPEGFTWERITTYEDGGVLTATQDTSFQNGCIIYNVKINGVNFPSNGPVMQKKTRGWEANTEMLYPADGGLRGHSQMALKLVGGGYLHCSFKTTYRSKKPAKNLKMPGFHFVDHRLERIKEADKETYVEQHEMAVAKYCDLPSKLGHR,turborfp,61.64,574,553,92000,,90.0,default,4.4,0.67,turborfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AHNXC
m,10.1038/nmeth.1415,,,Turquoise-GL,,2YE1,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLSWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISGNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFLTAAGITLGMDELYK,turquoise-gl,24.6,474,434,30000,3.9,,default,,0.82,turquoise-gl_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,KBERH
m,10.1371/journal.pone.0041028,,,Ultramarine,,,,,,,,,,,,,MSVIATQMTYKVYMSGTVNGHYFEVEGDGKGRPYEGEQTVKLTATKGGPLPFAWDILSPQCQYGSIPFTKYPEDIPDYVKQSFPEGFTWERIMNFEDGAVCTVSNDSSIQGNCFTYHVKFRGTNFPPNGPVMQKKTQGWEPNSERLFARGGMLIGNNRMALKLEGGGHYLCEFKTTYKAKKPVKMPGYHYVDRKLDVTNHNKDYTSVEQCEISIARKPVVA,ultramarine,0.06,626,586,64000,1.6,216.0,default,,0.001,ultramarine_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,3F18R
,10.1016/j.cell.2013.05.038,AB763906,BAN57322.1,UnaG,,4I3B,,,,,,,,,,,MVEKFVGTWKIADSHNFGEYLKAIGAPKELSDGGDATTPTLYISQKDGDKMTVKIENGPPTFLDTQVKFKLGEEFDEFPSDRRKGVKSVVNLVGEKLVYVQKWDGKETTYVREIKDGKLVVTLTMGDVVAVRSYRRATE,unag,39.42,527,498,77300,,,default,4.0,0.51,unag_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,P0DM59,5ULGG
d,10.1002/bit.25451,,,usGFP,,5JZK,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVLCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKAYFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,usgfp,46.35,508,490,103000,,,default,,0.45,usgfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V3NZ1
m,10.1038/s41598-018-33250-z,,,V127T SAASoti,,,,,,,,,,,,,MALSKQYIPDDMELIFHMDGCVNGHYFTIVATGKAKPYEGKQNLKATVTKGAPLPFSTDILSTVMHYGNRCIVHYPPGILDYFKQSFPEGYSWERTFAFEDGGFCTASADIKLKDNCFIHTSMFHGTNFPADGPVMQRKTIQWEKSIEKMTVSDGIVKGDITMFLLLEGGGKYRCQFHTSYKAKKVVEMPQSHYVEHSIERTNDDGTQFELNEHAVARLNEI,v127t-saasoti,,519,509,75000,,,Green,,,v127t-saasoti_green,,589,579,24000,,,Red,,,v127t-saasoti_red,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pc,v127t-saasoti_green,v127t-saasoti_red,405,,,,,,,,,,,,,,1U9ZJ
wd,10.1038/nbt0102-87,,,Venus,,1MYW,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLICTTGKLPVPWPTLVTTLGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,venus,52.55,528,515,92200,3.0,17.6,default,6.0,0.57,venus_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,YUJWJ
d,10.1111/j.1742-4658.2010.07618.x,CBI12485,19026071,VFP,,,,,,,,,,,,,MNVIKPDMRIKLRMEGAVNGHKFVILGDGNGKPYEGTQTIDVTVKEGGPLPFAYDILTSAFQYGNRVFTKYPDDIADYFKQSFPVGYSWERSMTYEDGGICTVSSDIKMEGNSFIYEIRFHGLNFPSDGPVMQKKTVKWEPSTEKMYVRDGVLKGDVNMTLLLEGGGHYRCDFKSTYKAKRAVQLPDYHYIDHRIEILSHDKDYNKVKLCENAAARCSMLPSQAK,vfp,83.7,503,491,83700,,,default,,1.0,vfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,D1J6P8,P3DVP
d,10.1002/anie.201506686,,,vsfGFP-0,,4PFE,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGIAQVQLVESGGALVQPGGSLRLSCAASGFPVNRYSMRWYRQAPGKEREWVAGMSSAGDRSSYEDSVKGRFTISRDDARNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCNVNVGFEYWGQGTQVTVS,vsfgfp-0,159.54,510,485,209916,,,default,4.84,0.76,vsfgfp-0_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,BH9MB
m,10.1002/anie.201506686,,,vsfGFP-9,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYKAQVQLVESGGALVQPGGSLRLSCAASGFPVNRYSMRWYRQAPGKEREWVAGMSSAGDRSSYEDSVKGRFTISRDDARNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCNVNVGFEYWGQGTQVTVS,vsfgfp-9,73.47,510,485,104958,,,default,4.75,0.7,vsfgfp-9_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ACXOE
d,10.1002/bit.25451,,,vsGFP,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKAYFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,vsgfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,35L95
d,10.1146/annurev.biochem.67.1.509,,,W1C,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFAWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,w1c,8.27,495,435,21200,,,default,,0.39,w1c_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,8RSXF
d,10.1016/s0960-9822(02)00450-5,,,W2,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRVELKGIDFKEDGNILGHKLEYNHNSRNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPKEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,w2,7.1,480,432,10000,,,default,,0.71,w2_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,OMA2X
d,10.1016/s0960-9822(02)00450-5,,,W7,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSWGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPKEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,w7,12.06,475,433,18000,,,default,,0.67,w7_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,ZVV1B
m,10.1038/srep00608,,,WasCFP,,5DQB,5DRF,,5DRG,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLKTTLTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNAISGNVNITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSKQSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK,wascfp,43.35,505,494,51000,5.1,,default,6.9,0.85,wascfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V7NZK
m,10.1074/jbc.m111.295121,,,Wi-Phy,,3S7Q,,,,,,,,,,,MASMTGGQQMGRGSMSRDPLPFFPPLYLGGPEITTENCEREPIHIPGSIQPHGALLTADGHSGEVLQMSLNAATFLGQEPTVLRGQTLAALLPEQWPALQAALPPGCPDALQYRATLDWPAAGHLSLTVHRVGELLILEFEPTEAWDSTGPHALRNAMSALESAPNLRALAEVATQTVRELTGFDRVMLYKFAPDATGEVIAEARREGLHAFLGHRFPASHIPAQARALYTRHLLRLTADTRAAAVPLDPVLNPQTNAPTPLGGAVLRATSPMHMQFLRNMGVGSSLSVSVVVGGQLWGLIACHHQTPYVLPPDLRTTLEYLGRELSEQVQVKEA,wi-phy,4.37,719,701,92991,,,default,,0.047,wi-phy_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,V6A1P
,10.1016/j.molcel.2015.02.007,,,Xpa,,,,,,,,,,,,,,xpa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pa,,,,,,,,,,,,,,,,,CX52N
,10.1099/00221287-143-2-303,LC005521.1,,yEGFP,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK,yegfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YHQTQ
,10.1038/nbt1066,,,YFP3,,,,,,,,,,,,,MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLLCTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALFKDPNEKRDHMVLLEFLTAAGITEGMNELYK,yfp3,75.24,527,514,99000,,,default,5.79,0.76,yfp3_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,UPG56
d,10.1371/journal.pone.0181186,BBA07589.1,BBA07589.1,YGFPdp,,,,,,,,,,,,,MTTFKIESRIHGNLNGEKFELVGGGVGEEGRLEIEMKTKDKPLAFSPFLLSCCMGYGFYHFASFPKGTKNIYLHAATNGGYTNTRKEIYEDGGILEVNFRYTYEFNKIIGDVECIGHGFPSQSPIFKDTIVKQCPTVDLMLPMSGNIIASSYALAFQLKDGSFYTAEVKNNIDFKNPIHESFSKSGPMFTHRRVEETHTKENLAMVEYQQVFNSAPRDM,ygfpdp,12.11,513,502,17300,,,Default,,0.7,ygfpdp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,B1GJH
d,10.1371/journal.pone.0181186,BBA07590,BBA07590.1,YGFPuv,,,,,,,,,,,,,MTTFKIESRIHGNLNGEKFELVGGGVGEEGRLEIEMKTKDKPLAFSPFLLSTCMGYGFYHFASFPKGTKNIYLHAATNGGYTNTRKEIYEDGGILEVNFRYTYEFNKIIGDVECIGHGFPSQSPIFKDTIVKSCPTVDLMLPMSGNIIASSYAYAFQLKDGSFYTAEVKNNIDFKNPIHESFSKSGPMFTHRRVEETHTKENLAMVEYQQVFNSAPRDM,ygfpuv,7.13,512,398,8800,,,Default,,0.81,ygfpuv_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,VAQHD
wd,10.1038/nbt1066,,,YPet,,,,,,,,,,,,,MVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKLLCTTGKLPVPWPTLVTTLGYGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGGVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALFKDPNEKRDHMVLLEFLTAAGITEGMNELYK,ypet,80.08,530,517,104000,,,default,5.63,0.77,ypet_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,AQACH
t,10.1038/13657,AAF03373,822426,zFP538,,1XAE,,,,,,,,,,,MAHSKHGLKEEMTMKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGYPFKGKQTINLCVIEGGPLPFSEDILSAGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWGRSFLFEDGAVCICNVDITVSVKENCIYHKSIFNGMNFPADGPVMKKMTTNWEASCEKIMPVPKQGILKGDVSMYLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAFPSALA,zfp538,8.48,538,528,20200,,,default,,0.42,zfp538_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9U6Y4,15MYG
,10.1007/s12033-008-9131-y,ACD03133,14915007,zGFP,,,,,,,,,,,,,MAYSKQGLTDNMTMKYQMEGCVDGHQFVITGHGKGNPFTGKQTLNLCVDKGGPLPFSEDILSAVFTYGNRIFADYPQDIDDYFKNSCPAGYTWTRSFLFEDGAVAIASADIRLSVQEKCFHHVSRFYGVNFPADGPVMKKMTTDWEPSTEKIIPVPSQGILKGDASMYLLLKDGGRYRCQFDSVYKAKSKPKVMPDWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLVEHASASRSALP,zgfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B2ZAG1,OMXT2
,10.1073/pnas.062552299,AAL23574,1112201,zoan2RFP,,,,,,,,,,,,,MAHSKHGLTDDMTMHFRMEGCVDGHKFVIEGNGNGNPFKGKQFINLCVIEGGPLPFSEDILSAAFDYGNRLFTEYPEGIVDYFKNSCPAGYTWHRSFRFEDGAVCICSADITVNVRENCIYHESTFYGVNFPADGPVMKKMTTNWEPSCEKIIPINSQKILKGDVSMYLLLKDGGRYRCQFDTIYKAKTEPKEMPDWHFIQHKLNREDRSDAKNQKWQLIEHAIASRSALP,zoan2rfp,,576,552,,,,default,,,zoan2rfp_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q8T4U4,HGZ48
,10.1007/s12033-008-9131-y,ACD03134,14915008,zRFP,,,,,,,,,,,,,MAHSKHGLTNDMTMKFRMEGCVDGHQFVITGHGNGNPFTGEQTINLCVDKGGPLPFSEDILSAAFDYGNRLFTEYPQGIVDYFKNSCPAGYTWQRSFLFEDGAVCIASADISVKENCIHHYSTFYGVNFPVDGPVMKKVTYNWEPSCEKIIPIPSQEILKGDVSMYLLLKDGGRYRCQFDTIYKAKSKPKVMPDWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWQLVEHAVASRSALP,zrfp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B2ZAG2,4PHX7
t,10.1038/13657,AAF03372,380058,ZsGreen,,2OJK,,,,,,,,,,,MAQSKHGLTKEMTMKYRMEGCVDGHKFVITGEGIGYPFKGKQAINLCVVEGGPLPFAEDILSAAFNYGNRVFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWDRSFLFEDGAVCICNADITVSVEENCMYHESKFYGVNFPADGPVMKKMTDNWEPSCEKIIPVPKQGILKGDVSMYLLLKDGGRLRCQFDTVYKAKSVPRKMPDWHFIQHKLTREDRSDAKNQKWHLTEHAIASGSALP,zsgreen,22.43,506,496,35600,,,default,,0.63,zsgreen_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,Q9U6Y5,W8LAG
t,,,,ZsYellow1,,,,,,,,,,,,,MAHSKHGLKEEMTMKYHMEGCVNGHKFVITGEGIGYPFKGKQTINLCVIEGGPLPFSEDILSAGFKYGDRIFTEYPQDIVDYFKNSCPAGYTWGRSFLFEDGAVCICNVDITVSVKENCIYHKSIFNGVNFPADGPVMKKMTTNWEASCEKIMPVPKQGILKGDVSMYLLLKDGGRYRCQFDTVYKAKSVPSKMPEWHFIQHKLLREDRSDAKNQKWQLTEHAIAFPSALA,zsyellow1,13.0,539,529,20000,,,default,,0.65,zsyellow_default,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b,,,,,,,,,,,,,,,,,LTFO5